Talenom tarjoaa yrityksen taloushallintoon monipuolisten palvelujen lisäksi myös kattavat ohjelmistoratkaisut.

Kumppanuusratkaisut

Talenomin kumppanuusratkaisut tarjoavat toimialakohtaisia kokonaisratkaisuja, joissa Talenom vastaa taloushallinto-osuudesta ja ohjelmistokumppanin ratkaisulla yritys hoitaa toiminnanohjausta.Talenomin järjestelmä ja kumppanin järjestelmä on integroitu toimimaan yhdessä tehokkaasti, jolloin asiakas saa sekä talouden että toiminnnanohjaukseen erityisen hyvin soveltuvat ratkaisut.

 

Rakennusala

LIXANI

Lixani-toiminnanohjausjärjestelmä on monipuolinen projektinseuranta-, tuntikirjaus- ja laskutusjärjestelmä joka kytkeytyy ilmoitusvelvollisuus.fi -palveluun.

Lixanista on rajapinnat Talenomin myynti- ja ostolaskujen käsittelyyn sekä palkanlaskentaan.

www.lixani.fi

 

EASOFT

Easoft on erityisesti remonttiliikkeille tarkoitettu järjestelmä, jossa on lisäksi laajat myynninohjaustoiminnallisuudet. Easoftissa on toiminnallisuudet myös työntekijäilmoitusten tekemiseen.

Easoftista on rajapinnat Talenomin myynti- ja ostolaskujen käsittelyyn.

www.easoft.fi

 

TALOSOFTA

Talosofta-ohjelmistolla rakennusalan yritys voi hoitaa yrityksen toiminnanohjausta monipuolisesti.

Talosoftasta on rajapinta Talenomin myyntilaskutukseen.

www.talosofta.fi

 

KIHO

Kiho on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka käsittää sekä kalustonhallinnan (gps- ja telematiikkalaitteet), työajanseurannan että projektinhallinnan toiminnallisuudet.

www.kiho.fi

 

KOSAKKA

Kosakka on korjausrakentamisen tarpeisiin tehty, pilvipalveluna toimiva työnjohto-ohjelmisto. Kosakassa onnistuvat korjausrakentamisen vaiheet tarjouslaskennasta kohteen valmistumiseen ja seurantaan asti.

Kosakasta on integraatiot Talenom palkkoihin sekä laskutukseen.

www.kosakka.com

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Ilmoitusvelvollisuus.fi on palvelu, jonka kautta voit jättää rakennusalan ilmoituksia. Ilmoitusvelvollisuus kytkeytyy Lixani-toiminnanohjausjärjestelmään, mutta ei edellytä sen käyttöä.

www.ilmoitusvelvollisuus.fi

 

Kuljetusala

KIHO

Kiho on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka käsittää sekä kalustonhallinnan (gps- ja telematiikkalaitteet), työajanseurannan että projektinhallinnan toiminnallisuudet.

www.kiho.fi

 

MILES ERP (AJOMESTARI)

Miles ERP on monipuolinen kuljetusalan toiminnanohjausjärjestelmä, jolla hoituvat niin henkilö- kuin tavaraliikenteenkin toiminnallisuudet. Miles ERP:iin voidaan kytkeä myös telematiikkalaitteita.

Miles ERPistä on rajapinta Talenomin myyntilaskutukseen.

www.miles-erp.com

 

MAPON

Mapon on kalustonhallintaan tarkoitettu laite- ja ohjelmakokonaisuus, josta löytyy monipuoliset gps- ja telematiikkatoiminnallisuudet sekä esimerkiksi piirturin etäluku.

www.mapon.com

 

Kiinteistönhuolto

EASOFT

Easoft on kiinteistönhuoltoon soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on tilaukset, mobiilit työmääräimet, työajanseuranta ja laskutus.

Easoftista on rajapinnat Talenomin myynti- ja ostolaskujen käsittelyyn.

www.easoft.fi

 

MAPON

Mapon on kalustonhallintaan tarkoitettu laite- ja ohjelmakokonaisuus, jolla voidaan seurata etänä / takautuvasti esimerkiksi auraus- tai hiekoituskaluston liikkeitä ja sitä, milloin laite on päällä.

Järjestelmä on integroitu Talenom myyntilaskutus palveluun ja palkanlaskentaan.

www.mapon.com/

 

Yhdistykset ja säätiöt

CRM-SERVICE

CRM-service tarjoaa asiakashankinnan ja -hallinnan ratkaisuja eri toimialoilla toimiville yrityksille. CRM-service on 24/7-käytössä oleva kotimainen SaaS-sovellus, joka on käytössä yli 100 BtoB-organisaatiolla sekä tuhansilla käyttäjillä.

Talenom rajapinnat löytyvät mm. myyntilaskutukseen, palkanlaskentaan ja ostolaskuihin.

www.crm-service.fi

 

Ravintola

OP Kassa

OP Kassa on kätevä, kaikki tarvittavat laitteet käsittävä kassajärjestelmäkokonaisuus lounas- ja pikaruokaravintoloille.

OP Kassan kanssa kassamyyntien kirjaukset toteutetaan kirjanpitoon automaattisesti.

www.op-kassa.fi

 

Kauppa

DEVPRO

DevPro on monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka soveltuu esimerkiksi tukkumyyntiä harjoittaville yrityksille.

DevPro 3 Lite:stä on integraatio Talenomin myyntilaskutukseen.

www.devnet.fi

 

EASOFT

Easoftissa on toiminnallisuudet maahantuontia ja tukkumyyntiä harjoittavan yrityksen toiminnanohjaukseen. Lisäksi Easoft soveltuu erinomaisesti suoramyyntiä harjoittaville organisaatiolle.

Easoftista on rajapinnat Talenomin myynti- ja ostolaskujen käsittelyyn.

www.easoft.fi

 

OP Kassa

OP Kassa on kätevä, kaikki tarvittavat laitteet käsittävä kassajärjestelmäkokonaisuus pieniin käteiskauppaa harjoittaviin yrityksiin.

www.op-kassa.fi

 

Muut

PIIMEGA

Piimega tarjoaa toiminnan- ja taloudenohjausratkaisuja eri toimialoilla toimiville yrityksille.

Piimegan toimittamat ohjelmistot integroituvat sujuvasti Talenomin taloushallintojärjestelmään.

www.piimega.fi

 

CRM-SERVICE

CRM-service tarjoaa asiakashankinnan ja -hallinnan ratkaisuja eri toimialoilla toimiville yrityksille. CRM-service on 24/7-käytössä oleva kotimainen SaaS-sovellus, joka on käytössä yli 100 BtoB-organisaatiolla sekä tuhansilla käyttäjillä.

Talenom rajapinnat löytyvät mm. myyntilaskutukseen, palkanlaskentaan ja ostolaskuihin.

www.crm-service.fi

 

LINKITY

Linkity-järjestelmällä yritys voi hoitaa muun muassa tuntikirjauksen ja työvuorojen ohjauksen sekä automatisoida hankintoja. Käytössäsi on lisäksi monipuoliset seurantamahdollisuudet.

Järjestelmä on integroitu Talenom myyntilaskutus palveluun ja palkanlaskentaan.

www.linkity.net

 

VISMA SIGN

Visma Sign on nopea, turvallinen ja luotettava työkalu sopimusten, pöytäkirjojen, valtakirjojen ja muiden dokumenttien sähköiseen allekirjoitukseen.

Ota sähköinen allekirjoitus käyttöön 5 minuutissa.

http://allekirjoitus.visma.fi

 

Kumppanuusratkaisut

Talenomin kumppanuusratkaisut tarjoavat toimialakohtaisia kokonaisratkaisuja, joissa Talenom vastaa taloushallinto-osuudesta ja ohjelmistokumppanin ratkaisulla yritys hoitaa toiminnanohjausta.Talenomin järjestelmä ja kumppanin järjestelmä on integroitu toimimaan yhdessä tehokkaasti, jolloin asiakas saa sekä talouden että toiminnnanohjaukseen erityisen hyvin soveltuvat ratkaisut.

 

Ratkaisu liikkuvan työn hallintaan

ROSSUM OFFIVE: RATKAISU LIIKKUVAN TYÖN HALLINTAAN

Rossum Office on ns. työnohjausohjelmisto, joka sopii erityisesti liikkuvaan työhön esim. erilaiseen urakointiin ja asennustoimintaan. Ohjelmalla voi hallita mm. työmaiden resursointia, työtuntien kirjausta ja laskutusta. Ohjelmasta on rajapinnat Talenomin palkanlaskentaan ja myyntilaskutukseen.

www.rossum.fi

 

Toiminnanohjaus-ratkaisut

PIIMEGAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT

Piimega tarjoaa toiminnanohjausratkaisuja eri toimialoilla toimiville yrityksille. Piimegan toimittamat ohjelmistot integroituvat sujuvasti Talenomin taloushallintojärjestelmään, jolloin asiakas saa toimivan kokonaisratkaisun sekä toiminnan- että taloudenohjaukseen.

www.piimega.fi

 

Ratkaisu rakentamisalan tarpeisiin

TALOSOFTA: RATKAISU RAKENTAMISALAN TARPEISIIN

Käyttösoftan tarjoamalla Talosofta-ohjelmistolla rakennusalan yritys voi hoitaa yrityksen toiminnanohjausta monipuolisesti. Ohjelmistosta on rakennettu toimivat rajapinnat Talenomin taloushallintojärjestelmiin.

www.talosofta.fi

 

CRM - Asiakashankinnan ja -hallinnan ratkaisut

EVOLVIT CRM-SERVICE: ASIAKASHANKINNAN JA -HALLINNAN RATKAISUT

Evolvit CRM-service tarjoaa asiakashankinnan ja -hallinnan ratkaisuja eri toimialoilla toimiville yrityksille. CRM-service on 24/7-käytössä oleva kotimainen SaaS-sovellus, joka on käytössä yli 100 BtoB-organisaatiolla sekä tuhansilla käyttäjillä. Talenom rajapinnat löytyvät mm. myyntilaskutukseen, palkanlaskentaan ja ostolaskuihin.

www.crm-service.fi

 

Työajankirjaus ja projektiseuranta

LIXANI: TYÖAJANKIRJAUS JA PROJEKTISEURANTA

Lixani-toiminnanohjausjärjestelmä on monipuolinen projektinseuranta-, tuntikirjaus- ja laskutusjärjestelmä joka sisältyy ilmoitusvelvollisuus.fi -palveluun, mutta toimii myös itsenäisenä palveluna.

Lixani palvelusta ovat rajapinnat Talenomin myynti- ja ostolaskutukseen sekä palkanlaskentaan.

www.lixani.com

 

Palvelu tiedonanto-velvollisuuden täyttämiseen

ILMOITUSVELVOLLISUUS.FI: PALVELU TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN TÄYTTÄMISEEN

Ilmoitusvelvollisuus.fi tarjoaa verkossa toimivan helpon keinon rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseen.

www.ilmoitusvelvollisuus.fi

 

Kokonaisratkaisu työajanseurannasta palkanmaksuun

TUNTINETTI: KOKONAISRATKAISU TYÖAJANSEURANNASTA PALKANMAKSUUN

Tuntinetti on verkkopalvelu, jonka avulla Talenomin palkanlaskenta-asiakas voi hoitaa työaikatietojen keräämisen työntekijöiltä helposti ja kustannustehokkaasti. Tuntinetti on kiinteästi integroitu Talenomin palkanlaskentaan, joten asiakas saa tämän avulla luotettavan ja kattavan kokonaisratkaisun työaikatietojen keräämisestä tilinauhojen postitukseen.

www.tuntinetti.fi

 

Tuote- ja varastonhallintaan

DEVPRO 3 LITE: TUOTE- JA VARASTONHALLINTAAN

DevPro 3 liten ominaisuuksia ovat asiakasrekisteri, varasto- ja tuotehallinta sekä laskutus. DevPro 3 Lite -järjestelmä on integroitu Talenomin myyntilaskutukseen.

www.devnet.fi

Header-kuva

 
 
 
 

Lataa esite ja lue lisää

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto

Pyydä hinta