fbpx
>
Blogi
Risto Honkanen
11.06.2018

Arvostus syntyy teoista – minkälaisia tekoja sinä teet?

Suomalaisessa keskusteluissa, niin poliittisessa, yritysmaailmassa ja meidän yksityishenkilöiden käymissä, korostuu pelko julkisten palveluiden vähenemisestä. Yhteiskunnan resurssit eivät välttämättä riitä kaikkiin totuttuihin palveluihin samalla tavalla kuin aiemmin.

Mistä tämä muutos johtuu? Joka kuukausi työelämästä poistuu noin 2 000 ihmistä enemmän kuin mitä työmarkkinoille tulee. Työssäkäyvän väestön pieneneminen voi näyttää tilastoissa kauniilta, sillä se johtaa lähes automaattisesti työllisyysasteen nousuun. Suomen kansantalous on kuitenkin suuren ongelman edessä, kun työssäkäyvän väestön lukumäärä laskee vääjäämättömästi nykyisestä, noin. 2.4 miljoonasta työllistetystä. (Katso kuvaaja).

Tavoite on haastava, kun tiedämme palveluiden rahoituksen perustuvan veroihin ja veroluonteisiin maksuihin, jotka kerätään palkkasummasta.

Yllä esitetystä kuvasta voimme esittää kysymyksen: ”Tuleeko työnantajien ja yksityishenkilöiden vastuu omasta hyvinvoinnista jatkossa lisääntymään?”

Vastaus on selkeä: kyllä.

Kilpailu osaavista työntekijöistä kovenee ja samaan aikaan julkisten palveluiden määrään ja tasoon kohdistuu yhä kasvava epävarmuus. Tässä yhtälössä työntekijöiden työnantajaa kohtaan kohdistetut vaatimukset korostuvat. Vastuullisuus ja työntekijöistä välittäminen nousevat entistä tärkeämmiksi kriteereiksi työnantajaa valittaessa.

Tiedämme joka viidennen (20 %) suomalaisen sairastuvan vakavasti syöpään, sydäninfarktiin, sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen 65 ikävuoteen mennessä (lähteet: Suomen Syöpärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, FINRISKI-laskuri). Lisäksi tiedämme, että Suomessa vuosittain kuolee noin 10 000 työikäistä, joista neljä viidestä sairauksiin.

Tiedämme suomalaisen erikoissairaanhoidon tason olevan maailman ykkösluokkaa. Tiedämme myös, että ihmisen sairastuessa hän ei voi mennä töihin ja taloudellinen asema heikkenee. Vakavan sairauden hoito kestää yleensä noin 3-8 kuukautta, jona aikana ansiotulot pienenevät.

Nykyinen yhteiskunnallinen tilanne ja siitä nousevat työntekijöiden tarpeet avaavat merkittäviä mahdollisuuksia työnantajalle.  Tutkimukset osoittavat kiistatta, että työntekijöiden sitoutuneisuus ja tyytyväisyys vaikuttavat positiivisesti yhtiön menestykseen. Hay Groupin tekemän tutkimuksen mukaan motivoitunut ja sitoutunut työvoima tuottaa parempia tuloksia. Erittäin sitoutuneet työntekijät voivat parantaa liiketulosta jopa 30 prosenttia. Manpowerin vuonna 2005 teettämän tutkimuksen mukaan työntekijöiden tyytyväisyys lisää asiakastyytyväisyyttä. Vastaavasti Edmans A. teki 2011 tutkimuksen miten yhtiöiden osakekurssit ja henkilöstön tyytyväisyys korreloivat keskenään.

Välittämisen ja arvostuksen teot ovat avain motivoituneen henkilökunnan luomiseen. Voisimmeko turvaa laajentamalla saada toivottua kilpailuetua kilpaillessamme osaavien työntekijöiden työpanoksesta?
Vastuullinen yhtiö on etulyöntiasemassa, niin rekrytoinnissa kuin päivittäisessä toiminnassaankin. Vastuullinen työnantaja välittää työntekijöistään.

Mandatum Life on Talenomin kummpani ja tarjoaa kattavia ratkaisuja henkilöstön turvan varalle.

Risto Honkanen
050 424 7280
risto.honkanen@mandatumlife.fi.