fbpx
>
Uutiset
05.11.2019

Asiakastyytyväisyys- tutkimuksen antia

Talenomin olemassa olon perusta on hyvinvoiva yrittäjä, joka kokee arjessaan yrittämisen iloa. Meidän tehtävänämme on hoitaa talouden asiat niin hyvin, että yrittäjä voi keskittyä täysillä omaan ydinosaamiseensa ja liiketoimintaan. Haluamme jatkuvasti kehittää palveluamme niin, että tämä tahtotila toteutuu. Voin vakuuttaa, että erinomainen asiakaskokema on meille sydämen asia.

Olemme perinteisesti mitanneet asiakastyytyväisyyttä syksyisin puhelimitse toteuttavalla asiakastutkimuksella. Haluamme kuitenkin saada palautetta asiakaskokemasta läpi vuoden ja olemmekin tänä vuonna aloittaneet asiakaskokeman mittaamisen talouden tilannetarkistusten eli ennakoivan tilinpäätösneuvottelun, tilinpäätösneuvottelun sekä puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Palaute talouden tilannetarkistuksista on varsin rohkaisevaa. Olemme saaneet myös runsaasti kehitysehdotuksia ja näiden pohjalta pyrimme jatkuvasti kehittämään tilannetarkistusten sisältöjä vastaamaan aina vain paremmin asiakastarpeita.

Nyt olemme saaneet puhelimitse toteutetun asiakastutkimuksen tulokset. Tutkimus toteutettiin satunnaisotannalla 500 asiakkaallemme. Iso kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille! Tässä muutamia nostoja ja ajatuksia tutkimuksesta.
Asiakkaamme ovat tyytyväisimpiä kirjanpito- ja myyntilaskutuspalveluihin. Molemmissa tyytyväisyys on varsin mukavalla tasolla 4.2 asteikolla 1-5. Palkanlaskentapalveluissa ja neuvontapalveluissa tyytyväisyys on 4.0. Tänä vuonna niin meitä kuin muitakin tilitoimistoja on palkanlaskentapuolella haastanut tulorekisteriuudistus. Rehellisyyden nimissä meilläkin on ollut tähän liittyen haasteita. Palkanlaskennassa korostuu vaade korkeasta laadusta ja virheettömyys, joiden toteutumiseen panostamme merkittävästi. Neuvontapalveluiden eli talouskonsultaatio- ja lakipalveluiden osalta haluamme tuoda asiantuntijuutemme vielä paremmin asiakkaidemme tietoon. Tässä emme ole aivan täysin onnistuneet ja tulemme kehittämään tätä tulevana vuonna.


 

Oman yhteyshenkilön osalta asiakkaat kiittivät erityisesti oman yhteyshenkilön ystävällisyyttä ja palveluhalukkuutta (4.5). Tämän kohdalla peräti 60% asiakkaista antoi parhaan mahdollisen arvosanan (5). Haluamme tuottaa tilitoimistoalalla poikkeuksellista asiakaskokemaa. Ystävällisyys sekä palveluhalukkuus ovat tälle keskeinen perusta ja henkilöstömme on onnistunut tässä loistavasti. Lisäksi olemme onnistuneet varsin mukavasti kokemassa oman yhteyshenkilön tavoitettavuudessa, ammattitaidossa sekä asiantuntemuksessa. Selkeimmät kehityskohteemme ovat liiketoiminnassa auttavan lisäarvon tuottaminen ja palautteissa korostuu myös oman yhteyshenkilön oma-aloitteisuuden tärkeys. Haluammekin panostaa vahvasti näiden osa-alueiden kehittämiseen. Haluamme olla kaikille asiakkaillemme aktiivinen kumppani ja tuottaa liiketoimintaa tukevaa informaatiota ja tätä kautta lisäarvoa.


 

Kokonaisuudessaan 17% asiakkaista arvioi toimintamme parantuneen hieman tai merkittävästi viimeisen vuoden aikana. On ilahduttavaa, että merkittävällä osalla asiakkaistamme on positiivinen kokema asiakassuhteen kehityksestä. Kuten sanottu, haluamme kuitenkin tuottaa loistavaa asiakaskokemaa kaikille asiakkaillemme. Tulemme kontaktoimaan kaikki tyytymättömät asiakkaat palautteen pohjalta tilanteen parantamiseksi.


 

Tutkimuksen perusteella olemme ottaneet mukavia askeleita eteenpäin asiakaskokeman saralla ja kokonaisuudessaan asiakaskokema ja kokema omasta yhteyshenkilöstä on yleisesti ottaen hyvin positiivinen. Haluan kuitenkin korostaa, että haluamme tuottaa erinomaista asiakaskokemaa ja parantaa palveluamme jatkuvasti. Haluamme onnistua jokaisen asiakkaamme kanssa optimaalisesti ja olla aktiivinen kumppani jokaisen yrittäjän rinnalla! Kiitos vielä vastauksista ja palautteista kaikille kyselyyn vastanneille.

ystävällisin terveisin,
Juho Ahosola
Johtaja, Tilitoimistopalvelut
0207 525 751