Talenom PK-yritysbarometri 09/22

Kaikki PK-yritykset

+9,80 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pk-yritysten liikevaihto kasvoi heinäkuussa +2,53%:
”Teollisuus ja palvelut pitävät pintansa”

 

Pk-yritysten liikevaihto kasvoi heinäkuussa +2,53% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Edellisen kolmen kuukauden aikana (touko-heinäkuu) liikevaihto kasvoi keskimäärin +9,80%.

 

Liikevaihto kasvoi heinäkuussa kaikilla pk-sektorin merkittävimmillä toimialoilla: rakentamisessa +0,51%; kaupan alalla +0,31%; palveluissa +12,05% ja teollisuudessa +11,60%.

 

Talenomin seuraamista maakunnista liikevaihto kasvoi heinäkuussa Uudellamaalla +7,84%; Pirkanmaalla +4,52% ja Pohjois-Pohjanmaalla +0,94%.

 

”Pk-sektori on siirtynyt vuoden jälkimmäiseen puolikkaaseen huomattavan eritahtisena. Rakennuksilla kasvu on hiipunut lähes kokonaan, ja kaupan alallakin liikevaihto kehittyy verrattaen maltillisesti. Samaan aikaan palvelualoilla ja teollisuudessa pk-yritykset tekevät liikevaihtoa kuukaudesta toiseen yli kymmenen prosenttia edellisvuotta enemmän.

 

Pk-sektori tuottaa runsaat 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, jonka ennakoidaan tuoreimmissa Suomen Pankin, Etlan ja VM:n arvioissa kasvavan tänä vuonna kokonaisuutena noin kahden prosentin verran. Pk-yritykset jaksavat tänäkin vuonna kantaa oman painonsa – ja paljon enemmän. Siitä kannattaa varmasti muistutella muulloinkin kuin näin syyskuulle osuvana Yrittäjän päivänä”, Talenomin markkinoinnista ja datapohjaisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Iivanainen toteaa.

 

Toimialoittain

Rakentaminen

+2,49 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Kauppa

+7,45 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Palvelut

+15,34 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Teollisuus

+22,06 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Alueittain

Uusimaa

+11,72 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pirkanmaa

+7,37 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pohjois-Pohjanmaa

+9,92 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

touko-heinäkuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

PK-YRITYSTEN MERKITTÄVYYS

Vuoden 2020 yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen (Tilastokeskus) mukaan kotimaisissa pk-yrityksissä työskenteli 986 000 työntekijää, mikä vastaa 65,6 % kaikista kotimaisten yritysten työntekijöistä. Samana vuonna kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 413 miljardia euroa, mistä pk-yritysten osuus oli 229 miljardia euroa (55,4 %).

Pk-sektorin rooli työnantajana ja kotimaisen talouskasvun tekijänä on merkittävä. Sektorin kasvunäkymät heijastelevat suurelta osin myös koko kotimaisen yrityskentän kasvunäkymiin.

BAROMETRIN TOIMIALAT

Liikevaihdolla mitattuna Suomen suurimmat toimialat olivat Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastoinnin mukaan teollisuus (129 mrd. euroa; 31,2 %), kauppa (118 mrd. euroa; 28,7 %), palvelut (102 mrd. euroa; 24,9 %) ja rakentaminen (40 mrd. euroa; 9,8 %). Yhdessä nämä vastasivat 94,5 % kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta.

TIETOA TALENOM PK-YRITYSBAROMETRISTA

Talenom Barometri tarjoaa kuukausittain päivittyvää tietoa kotimaisen pk-yrityskentän ja sen keskeisimpien toimialojen suhdannevaihteiluista yksittäisten yritysten ja tiedotusvälineiden käyttöön.

Barometrin tiedot tilastoidaan otantaan kuuluvien yritysten kuukausittain valmistuvasta kirjanpidosta.

Barometrin otantana on merkittävä määrä kotimaisia pk-yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihtoväli on 100 000 – 10 000 000 euroa.

TIETOA TALENOMISTA

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimistopalveluita ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Talenom Oyj on listattu Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalle.

TALENOM BAROMETRIN KÄYTTÖ JA JULKAISUOIKEUDET

Talenom Barometrin tiedot ovat vapaasti julkaistavissa, mutta julkaisu edellyttää aina lähteen mainitsemista.

LISÄTIETOJA

Otto-Pekka Huhtala
Toimitusjohtaja
otto-pekka.huhtala(at)talenom.fi
040 703 8554