Talenom PK-yritysbarometri 04/23

Kaikki PK-yritykset

+6,91 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pk-yritysten liikevaihto kasvoi helmikuussa +8,02%:
”Uusi normaali vaikuttaa paluulta vanhaan”

 

Pk-yritysten liikevaihto kasvoi helmikuussa +8,02% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Edellisen kolmen kuukauden tarkastelujaksolla (joulu-helmikuu) liikevaihto kasvoi keskimäärin +6,91%%.

 

Liikevaihto kasvoi helmikuussa pk-sektorin merkittävimmistä toimialoista palveluissa (+8,93%) ja teollisuudessa (+8,45%). Liikevaihto puolestaan laski rakentamisessa (-2,09%) ja kaupan alalla (-2,97%).

 

Talenomin seuraamista maakunnista liikevaihto kasvoi helmikuussa Uudellamaalla +9,42%, Pirkanmaalla +4,60% ja Pohjois-Pohjanmaalla +3,31%.

 

”Pk-sektorin liikevaihdon kehitys helmikuussa oli kaksijakoinen. Toimialoista rakentaminen ja kauppa jäivät selvästi jälkeen viime vuoden tasosta. Palvelut ja teollisuus kasvoivat, joskaan eivät juurikaan yleistä inflaatiovauhtia nopeammin.

 

Viikolla 16 julkaistut Tilastokeskuksen tiedot alkuvuoden konkursseista ja yrityssaneerauksista yhdistettyinä liikevaihtodataamme tarjoavat kiinnostavan näkymän suomalaiseen yrityskenttään. Saneeraukset yleistyivät erityisesti rakennusalalla, jonka liikevaihdon kehitys on ollut verrattain heikkoa viimeisen 12 kuukauden ajan. Sekä konkurssien että yrityssaneerauksien määrä palasi koronapandemian alkua edeltävälle tasolle. Joukossa on epäilemättä myös paljon yrityksiä, joiden toimintaedellytykset olivat jo päättyneiden pandemiatukien varassa. Uusi normaali vaikuttaa siinä mielessä paluulta vanhaan”, markkinoinnista ja datapohjaisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Iivanainen toteaa.

 

Toimialoittain

Rakentaminen

+0,76 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Kauppa

-5,15 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Palvelut

+11,21 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Teollisuus

+1,23 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Alueittain

Uusimaa

+8,53 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pirkanmaa

+6,49 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pohjois-Pohjanmaa

+5,04 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

joulu-helmikuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

PK-YRITYSTEN MERKITTÄVYYS

Vuoden 2020 yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen (Tilastokeskus) mukaan kotimaisissa pk-yrityksissä työskenteli 986 000 työntekijää, mikä vastaa 65,6 % kaikista kotimaisten yritysten työntekijöistä. Samana vuonna kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 413 miljardia euroa, mistä pk-yritysten osuus oli 229 miljardia euroa (55,4 %).

Pk-sektorin rooli työnantajana ja kotimaisen talouskasvun tekijänä on merkittävä. Sektorin kasvunäkymät heijastelevat suurelta osin myös koko kotimaisen yrityskentän kasvunäkymiin.

BAROMETRIN TOIMIALAT

Liikevaihdolla mitattuna Suomen suurimmat toimialat olivat Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastoinnin mukaan teollisuus (129 mrd. euroa; 31,2 %), kauppa (118 mrd. euroa; 28,7 %), palvelut (102 mrd. euroa; 24,9 %) ja rakentaminen (40 mrd. euroa; 9,8 %). Yhdessä nämä vastasivat 94,5 % kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta.

TIETOA TALENOM PK-YRITYSBAROMETRISTA

Talenom Barometri tarjoaa kuukausittain päivittyvää tietoa kotimaisen pk-yrityskentän ja sen keskeisimpien toimialojen suhdannevaihteiluista yksittäisten yritysten ja tiedotusvälineiden käyttöön.

Barometrin tiedot tilastoidaan otantaan kuuluvien yritysten kuukausittain valmistuvasta kirjanpidosta.

Barometrin otantana on merkittävä määrä kotimaisia pk-yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihtoväli on 100 000 – 10 000 000 euroa.

TIETOA TALENOMISTA

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimistopalveluita ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Talenom Oyj on listattu Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalle.

TALENOM BAROMETRIN KÄYTTÖ JA JULKAISUOIKEUDET

Talenom Barometrin tiedot ovat vapaasti julkaistavissa, mutta julkaisu edellyttää aina lähteen mainitsemista.

LISÄTIETOJA

Otto-Pekka Huhtala
Toimitusjohtaja
otto-pekka.huhtala(at)talenom.fi
040 703 8554