Talenom PK-yritysbarometri 11/22

Kaikki PK-yritykset

+6,85 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pk-yritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa +8,44%:
”Kasvu osoittaa hidastumisen merkkejä”

 

Pk-yritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa +8,44% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Edellisen kolmen kuukauden aikana (heinä-syyskuu; Q3) liikevaihto kasvoi keskimäärin +6,85%.

 

Liikevaihto kasvoi syyskuussa kaikilla pk-sektorin merkittävimmillä toimialoilla: rakentamisessa +4,14% (Q3 = +2,10%); kaupan alalla +0,80% (+1,31%); palveluissa +11,87% (+13,44%) ja teollisuudessa +4,32% (+8,61%).

 

Talenomin seuraamista maakunnista liikevaihto kasvoi syyskuussa Uudellamaalla +6,40% (Q3 = +8,32%); Pirkanmaalla +3,86% (+3,02%) ja Pohjois-Pohjanmaalla +11,84% (+10,12%).

 

”Pk-sektorin liikevaihdon kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä jatkui myönteisenä, mutta kasvu osoittaa hidastumisen merkkejä. On lisäksi ilmeistä, että osa liikevaihdon kasvusta selittyy tuotantokustannusten nousun siirtymällä yritysten asiakkailtaan perimiin hintoihin. Suomen Pankin julkaiseman marraskuun talouskatsauksen mukaan energian hinta toimii edelleen inflaation pääasiallisena ajurina, mutta inflaatio on laaja-alaistunut myös palveluihin ja teollisuustuotteisiin.

 

Talouden indikaattoreista myönteisimpiä Suomessa on 74 prosentin työllisyysaste, joka on ennätyksellisen korkea. Kuluttajien luottamus oman työpaikan pysyvyyteen on myös toistaiseksi vahvaa. Meillä on työllisyysasteessa kuitenkin vielä kirittävää parhaiden EU-maiden tasolle. Siihen kilpailuun kannattaa osallistua, ja siksi myös kunnianhimon taso on pidettävä korkeana”, Talenomin markkinoinnista ja datapohjaisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Iivanainen toteaa.

 

Toimialoittain

Rakentaminen

+2,10 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Kauppa

+1,31 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Palvelut

+13,44 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Teollisuus

+8,61 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Alueittain

Uusimaa

+8,32 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pirkanmaa

+3,02 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

Pohjois-Pohjanmaa

+10,12 %

3 kk:n liikevaihdon muutos

heinä-syyskuu

Kuukauden liikevaihdon muutos verrattuna edelliseen vuoteen

PK-YRITYSTEN MERKITTÄVYYS

Vuoden 2020 yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen (Tilastokeskus) mukaan kotimaisissa pk-yrityksissä työskenteli 986 000 työntekijää, mikä vastaa 65,6 % kaikista kotimaisten yritysten työntekijöistä. Samana vuonna kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 413 miljardia euroa, mistä pk-yritysten osuus oli 229 miljardia euroa (55,4 %).

Pk-sektorin rooli työnantajana ja kotimaisen talouskasvun tekijänä on merkittävä. Sektorin kasvunäkymät heijastelevat suurelta osin myös koko kotimaisen yrityskentän kasvunäkymiin.

BAROMETRIN TOIMIALAT

Liikevaihdolla mitattuna Suomen suurimmat toimialat olivat Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastoinnin mukaan teollisuus (129 mrd. euroa; 31,2 %), kauppa (118 mrd. euroa; 28,7 %), palvelut (102 mrd. euroa; 24,9 %) ja rakentaminen (40 mrd. euroa; 9,8 %). Yhdessä nämä vastasivat 94,5 % kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta.

TIETOA TALENOM PK-YRITYSBAROMETRISTA

Talenom Barometri tarjoaa kuukausittain päivittyvää tietoa kotimaisen pk-yrityskentän ja sen keskeisimpien toimialojen suhdannevaihteiluista yksittäisten yritysten ja tiedotusvälineiden käyttöön.

Barometrin tiedot tilastoidaan otantaan kuuluvien yritysten kuukausittain valmistuvasta kirjanpidosta.

Barometrin otantana on merkittävä määrä kotimaisia pk-yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihtoväli on 100 000 – 10 000 000 euroa.

TIETOA TALENOMISTA

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimistopalveluita ja taloushallinnon asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Talenom Oyj on listattu Nasdaq Helsingin Oy:n pörssilistalle.

TALENOM BAROMETRIN KÄYTTÖ JA JULKAISUOIKEUDET

Talenom Barometrin tiedot ovat vapaasti julkaistavissa, mutta julkaisu edellyttää aina lähteen mainitsemista.

LISÄTIETOJA

Otto-Pekka Huhtala
Toimitusjohtaja
otto-pekka.huhtala(at)talenom.fi
040 703 8554