Myyntireskontra ajan tasalla tilinpäätösaikaan

Blogi /
Tiina Kangas ja Ilona Timlin /
02.09.2021

Kesäaika alkaa olla lopuillaan ja elokuu on vaihtunut syyskuuksi. Suurimmalla osalla yrityksistä tilikautena toimii kalenterivuosi ja tämän vuoksi nyt onkin hyvä aika suunnata katseet loppuvuotta, erityisesti tilinpäätöstä kohti. Poimimme tähän blogikirjoitukseen hyödyllisiä vinkkejä liittyen tilinpäätökseen myyntireskontran näkökulmasta.

Jokaisen yrittäjän toiveena on saatavien kotiutuminen ajallaan. Etenkin koronan tuoman taloudellisen epävarmuuden keskellä asiakkaiden mahdollisiin maksuvaikeuksiin tai maksuhaluttomuuteen ei voi aina varautua. Tästä syystä omien myyntisaatavien tilannetta on suotavaa seurata aktiivisesti ja reagoida ajoissa maksuviiveisiin. Avoimissa saatavissa ei kannata roikottaa vanhoja myyntilaskuja joihin ei todennäköisesti tulla saamaan suoritusta. Näin toimittaessa yrityksen raportit vääristyvät ja tilinpäätökseen voidaan joutua tekemään alaskirjauksia, jotka ovat ikäviä yllätyksiä tuloksen kannalta.

MIKÄ ON LUOTTOTAPPIO?

Luottotappiot ovat myyjälle koituvia tappioita, jotka syntyvät velallisen laiminlyödessä maksuvelvoitteensa. Mikäli muistutus- ja perintätoimet eivät tuota tulosta, toimittaa perintäyhtiö luottotappiosuosituksen ja maksamaton lasku tulee kirjata kirjanpidossa luottotappioksi. Mikäli velallinen hakeutuu velkasaneeraukseen tai joutuu konkurssiin, voi saamisen kotiuttaminen myös käydä epätodennäköiseksi ja lasku tulee käsitellä luottotappioksi. Hyvän kirjanpitotavan mukaan myyntisaatava kirjataan luottotappioksi myös, kun on perustellusti varmaa tai todennäköistä ettei saamista tulla saamaan rahana kassaan.

Kirjanpidossa luottotappiot vähennetään myyntisaamisista ja kirjataan tuloslaskelmalle kuluksi – eli pienentämään tilikauden voittoa. Arvonlisäverolliset tappiot pienentävät maksettavaa arvonlisäveroa siltä kaudelta, mille luottotappiokirjaus tehdään. Luottotappiot ovat lisäksi vähennyskelpoisia eriä yrityksen tuloverotuksessa. Yrittäjän kannattaa seurata saataviensa tilannetta ja huolehtia luottotappioiden oikea-aikaisesta kirjaamisesta. Näin nähtävillä on aina myyntisaamisten todellinen tilanne eikä arvonlisäverollisten tapahtumien alv:n osuutta turhaan makuuteta verottajan pussissa.

 

talenom_rahoitus_tilitoimisto

 

VELKAA VAI SAATAVAA

Tilinpäätöskauden lähestyessä on hyvä luoda yleissilmäys myyntisaatavien kokonaistilanteeseen. Mahdollisten luottotappioiden lisäksi myyntisaamisten joukossa voi olla avoimia hyvityslaskuja tai selvittämättömiä liikasuorituksia. Voi käydä niin että asiakkaan ostoreskontrassa ei ole huomattu tililtä lähtenyttä ylimääräistä suoritusta tai kuittaamatonta hyvityslaskua. Mikäli avoimia eriä ei voida kohdistaa reskontrassa, tulee huolehtia niiden palauttamisesta asiakkaalle. Selvittelytilille kertyneet tapahtumat tulee niin ikään huolehtia kuntoon sekä tarkistaa, voivatko suoritukset kuulua kohdistettavaksi myyntilaskuille. Avoimien tapahtumien täsmäyttäminen ajoissa säästää aikaa muiden tilinpäätöskiireiden keskellä.

 

Muista ainakin nämä

  • Tiedä, mitä myyntisaatavasi pitävät sisällään. Palauta aiheelliset liikasuoritukset, kohdista hyvityslaskut ja reagoi erääntyneisiin saataviin.
  • Kirjaa luottotappiot heti luottotappiosuosituksen saatuasi.
  • Laskuta tilikaudelle kuuluvat saatavat hyvissä ajoin viimeistään tilikauden päättyessä.
  • Käy selvittelytili säännöllisesti läpi.
  • Neuvomme mielellämme. Saat tarvittaessa apua nimetyltä taloushallinnon asiantuntijaltasi tai Myyntilaskut-tiimistä.

Tilinpäätöstä varten on siis hyvä valmistautua pitkin vuotta. Panostamalla arjen pieniin rutiineihin, myyntireskontra on tilinpäätöskunnossa lähes huomaamatta ja aikasi vapautuu muuhun tilinpäätöstä valmistelevaan työhön.

Tiina Kangas

Kehitysasiantuntija, myyntilaskut

Tiina Kangas ja Ilona Timlin työskentelevät kehitysasiantuntijoina Talenomin Myyntilaskut-yksikössä.

Ilona Timlin

Kehitysasiantuntija, myyntilaskut

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä