fbpx
>
Blogi
Marie Immonen
08.06.2015

Hyvin suunniteltu sukupolvenvaihdos onnistuu

Suomessa toteutetaan vuosittain useita tuhansia yritysten sukupolvenvaihdoksia. Tyypillisesti yrityksen jatkaja on joku luopujan lapsista, jolla on usein hyvä näkemys luopujasukupolven aikeista ja kokemusta perheyrityksen toiminnasta käytännössä. Vaikka jatkaja löytyisi perhepiiristä helposti, voi perintö- ja lahjaverotuslainsäädäntö saada sukupolvenvaihdoksen toisinaan tuntumaan yrittäjän mielestä monimutkaiselta. Perheyritysten liiton vuonna 2012 julkaiseman Perheyritysbarometrin mukaan sukupolvenvaihdosta suunnittelevista yrittäjistä jopa 69 % piti perintö- ja lahjaverotusta merkittävimpänä esteenä vaihdokselle. Perintö- ja lahjaverolaissa on kuitenkin mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen auttaa perheyritystä välttämään sukupolvenvaihdoksen karikot.

Osapuolten tunteet ja elämäntilanteet voivat tuottaa haasteita sukupolvenvaihdosprosessissa. Luopujan saattaa olla vaikeaa päästää irti kymmenien vuosien työstä, ja toisaalta jatkajan elämässä voi tapahtua yllätyksiä, jotka vaikeuttavat yritystoiminnan vastaanottamista ja ylläpitoa. Siksi sukupolvenvaihdoksen kannalta olisi hyvä, jos osapuolet olisivat keskustelleet näkemyksistään hyvissä ajoin ennen sukupolvenvaihdosta.

Yritysten sukupolvenvaihdoksissa joudutaan joskus miettimään, miten yritystoiminnan ulkopuolelle jäävät omaiset otetaan tilanteessa huomioon. Usein heille annetaan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jotakin muuta varallisuutta yritysvarallisuuden sijaan. Sukupolvenvaihdokseen valmistautuessa luopujien tulisi miettiä, haluavatko he jotakin vastiketta luopumastaan yritysvarallisuudesta vai riittääkö heille siirto lahjanluonteisella kaupalla tai kenties kokonaan lahjoituksena. Taloudellisissa kysymyksissä korostuvat luonnollisesti luopujan eläketurvan varmistaminen sekä jatkajien rahoituskysymysten ratkaisu.

Kun luopujien ja jatkajien toiveista on päästy yhteisymmärrykseen, tulee seuraavaksi miettiä, millaisella aikajänteellä vaihtamisprosessi on tarkoitus toteuttaa. Usein sukupolvenvaihdos vie vuosia ja toteutetaan osittaisena. Tämä helpottaa sekä väistyvän yrittäjän luopumista omasta yrityksestään että uuden yrittäjän alkutaivalta. Hyvällä verosuunnittelulla pyritään helpottamaan yritystoiminnan sujuvaa jatkuvuutta ja vähentämään uuden yrittäjän alkuvaiheen rahoitustarvetta.

Verosuunnittelussa selvitetään esimerkiksi, mitä veroseuraamuksia valitusta menettelytavasta aiheutuu, mitä verohuojennuksia voidaan hyödyntää, ja onko esitoimista apua menettelyssä. Esitoimilla tarkoitetaan ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta yrityksessä toteutettuja yritysjärjestelyjä, joilla yritysvarallisuutta saadaan siirrettyä hallitusti luopujille. Yksi esimerkki esitoimista on jakautuminen, jossa osakeyhtiön liiketoiminta, varat ja velat jaetaan kahteen tai useampaan vastaanottavaan osakeyhtiöön.  Sukupolvenvaihdoksen esitoimilla pyritään vaikuttamaan yrityksen arvoon ja samalla pienentämään jatkajille tulevia veroseuraamuksia ja rahoitustaakkaa. Tarvittaessa verotuskysymyksiin voidaan hakea verottajalta ennakkoratkaisua.

Jos yrityksen tulevaisuudessa häämöttää sukupolvenvaihdos, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä asiantuntijaan. Yhteyttä kannattaa ottaa, vaikkei sukupolvenvaihdos olisikaan vielä ajankohtainen; pelkkä yhteydenotto ei tarkoita vielä yrityksestä luopumista. Kun sukupolvenvaihdosta aletaan suunnitella ajoissa, varmistetaan, että jokaisen osapuolen mielipiteet ja toiveet tulevat huomioiduksi. Talenom tarjoaa suunnittelu- ja toteutusapua kaikenlaisiin sukupolvenvaihdoksiin. Kokonaisvaltainen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja toteutus yhdessä asiantuntijan kanssa tuo varmuutta prosessin onnistumiseen. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen yritys saa parhaassa tapauksessa uuden yrittäjän myötä tuoreita ideoita ja toimintatapoja sekä lisää tuulta purjeisiin.