Käyttöehdot ja evästeiden käyttö

Nämä ovat käyttöehdot Talenom.fi -verkkosivuston käyttämiselle. Käyttämällä Talenom.fi -verkkosivustoa hyväksyt nämä ehdot.

Talenom.fi -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoa ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivustomme käyttökokemusta, arvioidaksemme käytettyä sisältöä ja tukeaksemme markkinointia. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voi saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

- Käyttäjän IP-osoite

- Vierailun kellonaika

- Vieraillut sivut ja vierailun kesto

- Käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä

- Mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen

Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi kohdennettuun mainontaan Googlen 

kumppanuusverkostossa.

Voit tarvittaessa estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Header-kuva

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Talenom Oyj

Yrttipellontie 2

90230 Oulu

puh. 0207 525 000 (vaihde)

 

Rekisterin omistaja

Sakari Jorma

Puh. 020 752 5204

 

Tietosuojavastaava

Petteri Hyvönen

Puh. 020 752 5560

 

Rekisterin nimi

Talenom Asiakastietorekisteri

 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Talenomin taloudenhallintopalveluiden tuottamiseksi

sopimussuhteessa Talenomin ja Talenomin asiakkaiden välillä.

 

Henkilötietoa käsitellään myös lakisääteisten ja viranomaiskäsittelyyn liittyvien velvollisuuksien

täyttämiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää Talenom Oyj:n asiakasyritysten työntekijöistä seuraavia tietoja: nimi, osoite,

puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, pankkitili, palkkatiedot, ammattiyhdistykseen

kuuluminen, verotustiedot, mahdolliset ulosottotiedot.

 

Tämän lisäksi voidaan kerätä Talenomin sähköisten tuotteiden ja verkkopalveluiden käyttötietoa,

kuten päätelaitteen versio, päätelaitteen käyttöjärjestelmän versio, selaimen versio, Java versio jne.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt asiakkaat lisäävät omia ja henkilökuntansa henkilötietoja Talenomin sähköisiin

palveluihin. Henkilötietoa voidaan ladata asiakkaan toimittaman sähköisen materiaalin

perusteella. Henkilötiedot kerätään Talenomin taloudenhallintajärjestelmien käyttöehtojen

mukaisesti.

 

Tämän lisäksi henkilötietoja kerätään veroviranomaisilta, luotonanto- ja luotonperintäpalveluista.

 

Käyttäjien päätelaitetietoa kerätään automaattisesti sähköisten tuotteiden kehityksen ja

asiakaspalvelun kehitystarkoituksiin esimerkiksi internet selaimen evästeitä, tai vastaavankaltaisia

teknologioita, käyttäen Talenomin sähköisistä tuotteista ja verkkopalveluista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Talenom Oyj voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja

velvoittavissa rajoissa. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa veroviranomaisille, vakuutusyhtiöille,

ammattiyhdistysliitoille, kansaneläkelaitokselle tai työeläkekassoille.

 

Talenom Oyj:llä on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille laillisten

tietopyyntöjen perusteella.

 

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta

vain asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä ja suostumuksesta. Sovitut tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen

ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset

täyttäen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Talenom Oyj:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on

vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkeen Talenomin asiakas- ja henkilötietoon.

 

Talenom käyttää kohtuulliset ja tarkoituksenmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset keinot

suojatakseen Talenomin asiakastietorekisterin sisältämät tiedot. Rekisterin hallintaympäristö on

suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa (ja pyytää mahdollisia

korjauksia) häntä koskeviin tietoihin joita Talenom Asiakastietorekisteriin on hänestä tallennettu.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä henkilötieto jota halutaan tarkastaa ja antaa rekisterin nimi

mitä pyyntö koskee. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen:

rekisteriseloste@talenom.fi

 

Perustettu

1972

24

Toimipistettä

545

Työntekijää

5500

Eri toimialojen asiakasta

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto