fbpx
>
Blogi
Jussi Paaso
19.09.2014

Kriisit luovat pohjan kehitykselle

Uutisia katsomalla ja lehtiä lukemalla ei voi päätyä muuhun lopputulokseen kuin, että elämme taloudellisesti edelleen erittäin kurjassa tilanteessa. Viime päivinä pankkien ekonomistit ovat jälleen kilpaa alentaneet ennusteitaan. Osa on jopa rohjennut muuttaa ennusteen miinusmerkkiseksi. On kyllä totta, että bruttokansantuotteella mitattuna olemme enää pienen matkan päässä vuodesta 2008. Moni kysyy, että menikö meillä tuolloin huonosti. Vastaus on ei, mutta olivathan talouden kehitysnäkymät tuolloin todella positiiviset, mikä lisäsi yritysten investointihalukkuutta. Eli vaikka pääsisimme bruttokansantuotteella mitattuna vuoden 2008 huippu tasolle, ovat taloudenkehitysnäkymät edelleen erittäin maltilliset. Moni kysyykin, että mitkä olisivat oikeita liikkuja liiketoiminnassa?

Jotta saisimme käännettyä ajatuksen positiiviseksi, voimme todeta, että suurin osa talouden aktiviteetista on edelleen olemassa ja lisäarvoa tuottaville ratkaisuille on aina kysyntää. Kriisit ovatkin mielestäni erittäin hyvää aikaa keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. Mutta mistä kannattaa sitten lähteä liikkeelle? Itse lähtisin liikkeelle asiakkaista. Perusajatuksena voi pitää sitä, että asiakas on valmis maksamaan saamastaan lisäarvosta.

Mikä on siis sinun yrityksesi tuottama lisäarvo asiakkaalle? Tämän selvittämiseksi hyvä ja nopea ratkaisu on kysyä asiakkailta, miksi he päätyivät meidän ratkaisuumme ja mitä kehitystarpeita he näkisivät toiminnassamme. Vielä askeleen syvemmälle pääsisimme jos meillä olisi mahdollisuus keskustella niiden asiakkaiden kanssa jotka ovat päätyneet kilpailijan ratkaisuun. Mikä oli se lisäarvo, mitä me emme pystyneet tuottamaan. Näin saatu lista voi olla pitkä, mutta sieltä löytyy varmasti muutama ydinhyöty joita kehittämällä ja lisäämällä, menestyminen myös jatkossa on entistä turvatumpaa.

Seuraavaksi on hyvä pohtia koko yritystä ja sen kehittämistä. Lyhytkin SWOT- mallin eli vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien analyysi suhteessa kilpailijoihin ja yleiseen markkinanäkymään tehtynä, tuo varmasti selkeyttä sille mihin suuntaan yrityksen toimintaa on hyvä jatkossa kehittää ja suunnata. En tarkoita toki sitä, että koko toiminta tulisi suunnata uudelleen isolla riskillä. Mutta näillä asiakkaisiin ja yrityksen omaan toimintaan kohdentuvilla tutkimuksilla voidaan löytää muutamia toiminnallisia kehityskohtia, jotka voivat olla ratkaisevia siinä miten jatkossa pystytään menestymään entistäkin paremmin.

Loppuun on vielä hyvä todeta, että kaiken taloudellisen tulos- ja taseanalyysin taustalla on aina asiakkaan valinnat. Tämän vuoksi yhtenä yrityksen päämittarina tulisikin toimia nettoasiakasmäärän muutos, joka on usein paras tapa ennustaa yrityksen liiketoiminnan tulevaa suuntaa.