Osakeyhtiön sulautuminen
Asiantuntijahaku - demo

Yhtiöiden sulautumisella eli fuusiolla tarkoitetaan yhtiöoikeudessa kahden tai useamman yhtiön sulautumista yhdeksi yhtiöksi. Sulautuminen voi tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa kaksi yhtiötä yhdistyvät perustamalla uuden yhtiön, jolle sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät.
HINTA: 190 € / h + ALV

  • Ladataan vapaita aikoja...

    Yrittäjän veroneuvonta, Verotarkastuksen avustaminen, Vastineet ja oikaisupyynnöt, Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi –vertailulaskelma, Avioehtosopimus ja yritysvarallisuus, Sukupolvenvaihdos, Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi, Velka- ja kauppakirjat sekä sopimukset, Palkkaa vai osinkoa –laskelma, Yrittäjän lakineuvonta

  • Ladataan vapaita aikoja...

    Sukupolvenvaihdos, Yrityskauppa, Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi, Palkkaa vai osinkoa –laskelma, Osakeyhtiön sulautuminen, Osakeyhtiön jakautuminen, Arvonmääritys, Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi –vertailulaskelma, Verotarkastuksen avustaminen, Yrittäjän veroneuvonta

  • Ladataan vapaita aikoja...

    Kassavirtaennuste, Osakeyhtiön jakautuminen, Yrityskauppa, Osakeyhtiön perustaminen, Osakeyhtiön sulautuminen, Sukupolvenvaihdos, Arvonmääritys, Investointilaskelma, Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi, Velka- ja kauppakirjat sekä sopimukset

Header-kuva

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto