fbpx
>
Blogi
Antti Aho
11.02.2020

Ota riski ja luota!

Talenom oli jälleen yksi Suomen parhaista työpaikoista Great Place to Work® -tutkimuksessa, mutta mistä se oikeastaan kertoo? Vastaus löytynee työpaikallamme vallitsevasta korkeasta keskinäisestä luottamuksesta. Kyselytutkimuksen kaikkien vastausten keskiarvoa kutsutaankin kuvaavasti nimellä Trust Index®.

Luottamuksesta on vaikea kirjoittaa ja puhua. Käsitteenä se on vähän niin kuin rakkaus. Siitä on vaikea napakasti kiteyttää mitään ilman, että se kuulostaisi aika lattealta. Kaikki tärkeät asiat taitavat olla sellaisia ja siksi ne usein loistavat poissaolollaan arjessamme. Kun on sanottu, että ”luottamus on meille tärkeää”, niin asia on ikään kuin loppuun käsitelty. Harvemmin keskustelu siitä enää syvenee, vaikka se voisi olla luottamuksen rakentamisen kannalta hyödyllistä.

Wikipedia määrittelee luottamuksen käsitteenä varsin mukavasti: Luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa siitä, että toinen haluaa sinulle hyvää eikä tuota sinulle pettymystä. Eli tunnetta ja tietoa. Kannattaa kokeilla pientä mielikuvaharjoitusta tässä yhteydessä seuraavien kysymysten avulla:

•    Muistele tilannetta, jossa tunsit, että sinuun luotetaan. Miltä se tuntui tunnekokemuksena?
•    Muistele tilannetta, jossa tunsit, että sinuun ei luoteta. Miltä tuntui?

Kun koen, että minuun luotetaan, saatan tuntea pientä pelkoakin. Entä jos epäonnistun enkä ole luottamuksen arvoinen? Toisaalta minussa syntyy vahva halu osoittaa olevani luottamuksen arvoinen. Työpaikalla sellainen tunne on vahva myönteinen draiveri. Tuosta epäluottamuksen tunteesta ei sen enempää, mutta tutkimusten valossa sekin on yleinen tunne työpaikoilla. Käynnissä oleva työmarkkinakierros lienee jonkinlainen näyte siitä.

On tärkeä huomata, että luottamus on tunteen ohella tietoa. Minulla oli taannoin erimielisyys esimieheni kanssa eikä vuorovaikutuksemme siinä hetkessä ollut ihan onnistunutta. Tunnetasolla minua tympäisi ja jos olisin tunteen varassa toiminut, niin olisin alkanut katselemaan uutta työtä. Yhteisten kokemusten kautta minulla oli kuitenkin tieto, että pystymme ristiriitoja rakentavasti käsittelemään. Niinpä hillitsin mieleni ja ajattelin, että jutellaan paremmalla aikaa. Ja niinhän siinä lopulta kävi, että myös luottamuksen tunne palasi.

Tiedämme siis, että luottaminen toimii työsuhteissa kuten muissakin suhteissa, mutta miksi luottaminen on joskus vaikeaa ja luottamuksen kulttuuri ei ole työpaikoilla itsestäänselvyys? Rohkenen sanoa, että yrityksen johdolla on keskeinen rooli luottamuksen mahdollistajana tai romuttajana. Varmasti me kaikki esimiestyötä tekevät haluamme luottamuksen ilmapiirin työpaikallemme, mutta omat pelkomme ovat usein sen esteenä. Luottaminen on nimittäin riskaapelia hommaa.

Esimiehenä olen itse ainakin joskus pelännyt luottaa antamalla vastuuta. Olen siis pelännyt, että henkilö tuottaa pettymyksen ja siksi annostellut vastuuta säästeliäästi, ehkä tehnyt työn itse tai kontrolloinut liikaa. Hyvä tarkoitus, mutta huonot keinot. Olen saattanut myös pelätä oman asemani puolesta, jos työntekijäni alkavat tekemään tehtäviä, jotka ennen kuuluivat minulle. Omaa asemaa korostaakseni olen ehkä ottanut kunniaa itselle, vaikka se kuuluisi toiselle. Olen myös pelännyt kertoa syvimpiä ajatuksiani ja tunteitani, koska en ole luottanut suhteemme kestävän sitä. Ehkä on jäänyt joku kehu kollegalle antamatta, ettei oma työmarkkina-asema jotenkin siitä heikkenisi.

Hävettää myöntää, että tuollaisia ajatuksia ja tunteita on kokenut, mutta en ehkä ole ainoa, joka edes joidenkin kohdalla voi niihin samaistua. On huomattava, että tuollaiset tunteet ja käytös kumpuavat omasta pelosta ja epävarmuudesta. Pelko johtaa helposti kielteiseen kehään, jossa kukin katsoo omaa napaansa. Sellaisessa ilmapiirissä ei uskalla luottaa.

Miten luottamuksen ilmapiiri sitten rakennetaan? Ainakin ottamalla riskiä ja luottamalla. Sen jälkeenkin, vaikka toinen joskus tuottaisi pettymyksen epäonnistumisellaan, mutta haluaa yrittää uudestaan. Luottaminen on vain uskallettava aloittaa. Ainakin johdon on näytettävä esimerkkiä. Luottamuksen hyvä puoli on, että se leviää.

Antti Aho