fbpx
>
Blogi
Antti Aho
30.11.2015

Palkkaa vai osinkoa?

Edellisessä blogissa käsittelin usein esitettyä kysymystä ”Oma vai firman auto?”. Vähintään yhtä mielenkiintoinen ja monisäikeinen on kysymys siitä, kannattaako yrittäjäosakkaan nostaa yrityksestään palkkaa, osinkoa vai molempia. Ja kuinka paljon?  Aiheesta saisi helposti pitkän ja syvällisen artikkelin ja useita laskelmia, mutta pääkohdat ymmärtämällä pärjäämme varsin pitkälle.

Olosuhteet ja tavoitteet

Kysymykseen vastaaminen edellyttää, että tunnistamme olosuhteet ja tavoitteet, joita kysyjällä on. Olosuhteina on huomioitava ainakin seuraavat:

  • Osakaskohtainen nettovarallisuus, eli varat miinus velat verotusarvoin
  • Yrityksen tulos ennen veroja ja yrittäjän palkkaa, jäljempänä ”yritystulo”
  • Onko yhtiössä muita osakkaita
  • Ovatko osakkaat YEL- vai TYEL-vakuutettuja

Tavoitteen määrittelee yrittäjä. Alla mainitut lienee tavallisimpia:

  • Minimoidaan yhtiön ja osakkaan maksamat verot pitkällä aikavälillä
  • Nostetaan voitot mahdollisimman pian omaan taskuun
  • xx € käteen mahdollisimman pienin veroseuraamuksin

Kun olosuhteet ja tavoitteet on tunnistettu, voi osaava henkilö laskea eri vaihtoehdot ja valita niistä edullisimman. Usein kysymys tuntuu hankalalta juuri siksi, että keskustelussa olosuhteet, tavoitteet ja keinot ovat suloisesti sekaisin. Ota siitä nyt sitten tolkkua.

Edullisimman vaihtoehdon valinta

Alla olevasta taulukosta ilmenee edullisin toimintamalli eri tulotasoilla ja erilaiset tavoitteet huomioiden. Käytämme lisäksi seuraavia oletuksia:

  • Verorasituksena tarkastellaan osakkaan ja yhtiön maksamia veroja yhteensä.
  • Osakas on YEL-vakuutettu, jolloin palkkasumman kasvattaminen ei kasvata eläkemaksua, jonka moni mieltää kuluksi.
  • Nettovarallisuus on niin suuri, että osinko on aina pääomatulo-osinkoa. Osinko on siis tällöin enintään 8% edellisen vuoden nettovarallisuudesta.

Johtopäätökset

Taulukon perusteella on selvää, että palkkaa kannattaa aina nostaa ainakin jonkin verran. Palkka on myös pääomatulo-osinkoon nähden usein verotuksellisesti edullinen vaihtoehto.

Jos osinkoa ei voida nostaa pääomatulo-osinkona pienestä nettovarallisuudesta johtuen, on vaihtoehtona nostaa palkkaa tai ansiotulona verotettavaa osinkoa. Näistä vaihtoehdoista palkka on YEL-osakkaalle monesti edullisempi vaihtoehto, koska palkan voi vähentää yhtiön verotuksessa, toisin kuin osingon.

Taulukossa esitetyt eurorajat eivät ole tarkkoja, sillä mm. kunnallisveroäyri vaihtelee. Muutoinkin tarkempi laskenta ja analyysi on paikallaan etenkin suurempien yritystulojen kohdalla. Usein yrittäjän tavoite asettuu taulukossa esitettyjen äärimmäisten tavoitteiden välimaastoon, jolloin käytännössä pohditaan, miten elämiseen tarvittavat xx €  saataisiin nostettua käteen mahdollisimman pienin veroseuraamuksin. Varsin moni päätyy ratkaisuun, jossa palkkaa nostetaan n. 40.000€ asti ja lisäksi verohuojennettua osinkoa niin paljon kuin mahdollista. Tällöin veroaste asettuu  n. 26% kohtuulliselle tasolle.

– Antti