>
Uutiset
31.08.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: elokuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Verohallinto tiedottaa, että arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi 1.7.2021. Nykyinen erityisjärjestelmä kattaa vain tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnin kuluttajille EU:ssa, mutta uusi järjestelmä tulee kattamaan muun muassa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin. Vähäarvoisen tuonnin verovapaus poistuu eli jatkossa enintään 22 euroa maksavat lähetykset ovat myös verotuksen piirissä.

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista. Rekisteröintihakemuksen voi tehdä OmaVerossa. Hakemuksen One Stop Shop -järjestelmään voi tehdä 1.4.2021 alkaen mutta rekisteröinti alkaa vasta 1.7.2021. Jos myyjä ei rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, hänen pitää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita. Maahantuotavat tavarat on aina tulliselvitettävä. Kun tuontijärjestelmää ei käytetä, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron tullauksen yhteydessä.

Lue lisää TÄSTÄ

Covid-19-epidemian torjumisessa käytettävät tavarat arvonlisäverottomia

Arvonlisäverolakia on muutettu väliaikaisesti siten, että koronaepidemiasta johtuvan tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista EU-maista tapahtuvat yhteisöhankinnat on säädetty arvonlisäverottomiksi. Verottomuus koskee myyntejä julkiselle sektorille.

Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta, jonka Euroopan komissio päätti 3.4.2020. Vapautusta voidaan soveltaa valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta maahantuotuihin tavaroihin.

Asiassa on merkitystä tavaran käyttötarkoituksella ja lisäksi ostajan osalta on tiettyjä edellytyksiä, jotta verovapaus toteutuu.

Lue lisää TÄSTÄ

Kasvomaskien verotus työntekijän näkökulmasta

Verohallinto tiedottaa, että työnantaja voi antaa työntekijälleen verovapaasti yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ehkäiseviä välineitä, kuten kasvomaskeja, työtä varten. Verovapauden kannalta ei ole merkitystä, vaikka suojavälineitä käytettäisiin myös muuna aikana kuin työaikana. Verohallinto on myös linjannut, että mikäli maski on välttämätön työssä ja työntekijä hankkii maskin itse, kulun voi vähentää verotuksessa. Tosin tulonhankkimiskuluvähennystä myönnetään kaikille automaattisesti 750 euroa vuodessa, joten lisävähennys tulee mahdolliseksi, jos todelliset kulut ylittävät 750 euroa vuodessa.

Kodin ja työpaikan väliseltä matkalta maskikuluja voi vähentää kaksi euroa jokaiselta päivältä, joina työntekijä on kulkenut julkisella kulkuvälineellä kodin ja työpaikan välisen matkan itse ostamaansa maskia käyttäen. Kuluja voi vähentää 13.8.2020 alkavalta ajanjaksolta lähtien. Omavastuu matkakuluissa on kuitenkin 750 euroa, joten matkakulut tulee ilmoittaa vain silloin, kun ne ylittävät 750 euroa vuodessa.

Lue lisää TÄSTÄ

Jatkoaikaa ateriaedun laskentaperusteisiin

Verohallinto on päättänyt jatkaa ateriaedun luontoisetuarvon laskentaperustemuutosta. Käytännössä tarkoittaa sitä, että lounassetelillä voi maksaa myös ruoan kotiinkuljetuksesta. Aiempi vastaava päätös annettiin 24.3.2020 ja sen voimassaoloaika on 24.3.-31.8.2020. Tällä uudella päätöksellä soveltamisaikaa jatketaan vuoden 2020 loppuun asti ja sitä sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä ajalta 1.9.−31.12.2020 ja samalta ajalta toimitettavassa verotuksessa.

Lue lisää TÄSTÄ

Vuoden 2021 talousarvioesityksen verolinjaukset

Valtiovarainministeriö on julkaissut valtion talousarvioesityksen vuodelle 2021. Esitys sisältää mm seuraavia verolinjauksia:
– Yrityksiä kannustetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan myöntämällä niille ylimääräinen 50 %:n verovähennys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä tehtyjen tutkimus- ja innovaatiohankkeiden menoista vuosina 2021-2024.
– Arvonlisäverotuksen alarajaa korotetaan 15 000 euroon.
– Liikenteen työsuhde-etuja uudistetaan: Sähköautojen verotusarvoja alennettaisiin ja sähköautojen latausetu vapautettaisiin verosta.
– Työsuhdematkaliput verovapaiksi 3400 euroon asti. Työsuhdepolkupyöräetu verovapaaksi enintään 750 euroon vuodessa.
– Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden pienentämistä jatketaan.
– Ansiotulojen verotukseen indeksitarkistus kattamaan yleisen hintatason nousun.
– Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n minimitasolle.
– Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea alennetaan ja lämmityspolttoaineiden veroja korotetaan.
– Parafiinisen dieselin verotuen pienennys aloitetaan.
– Väylämaksujen puolitusta jatketaan.
– Alkoholin ja tupakan verotusta kiristetään.

Lue lisää TÄSTÄ

Kuljetuspalveluiden ja tilavuokrapalveluiden välittämisestä vuosi-ilmoitus Verohallinnolle

Kuljetuspalveluiden sekä huoneistojen ja kiinteistöjen vuokrauspalveluiden välittävien yritysten on ryhdyttävä antamaan Verohallinnolle vuosi-ilmoitus niistä välittämistään palveluista, joissa maksusuoritukset kulkevat välittäjän kautta. Ensimmäisen kerran vuosi-ilmoitus annetaan vuodelta 2020 välitetyistä kuljetuspalveluiden maksuista ja vuokrista. Ilmoitus pitää antaa viimeistään 1.2.2021. Ilmoituksen annetaan sähköisesti rajapinnan kautta välittäjän sähköisessä asiointipalvelussa.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/v%C3%A4lit%C3%A4tk%C3%B6-kuljetuspalvelu–tai-vuokratuloja-ker%C3%A4%C3%A4-tiedot-vuosi-ilmoitusta-varten/

 

VEROHALLINNON OHJEITA

Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos. Ohjeessa käsitellään osakeyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden omistajanvaihdoksen vaikutuksia tappioiden vähentämiseen sekä sitä, miten poikkeuslupaa tappioiden säilyttämiseksi voidaan hakea. Ohjeeseen on lisätty uusia esimerkkejä ja sitä on päivitetty uusien oikeustapausten myötä. Pääsääntö on, että yhtiön vanhaa verotuksessa syntynyttä tappiota ei saa vähentää verotuksessa, mikäli kyseisen tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi.

Osakeyhtiössä voi olla oikeuksiltaan erilaisia osakkeita ns. A- ja B-osakkeita. Osakkeiden erilajisuudella ei ole merkitystä, kun arvioidaan, onko tappiot menetetty omistajavaihdoksen perusteella. Osakkeiden kappalemäärä ratkaisee arvioinnissa, ei esimerkiksi äänivallan jakaantuminen. Yhtiön mahdollisesti omistajia omia osakkeita ei myöskään huomioida arvioinnissa. Ainoastaan sillä on merkitystä, onko yhtiön ulkona olevista osakkeista yli puolet vaihtanut omistajaa.

Lue lisää TÄSTÄ

Työpanososingon verotus

Verohallinto on julkaissut 22.6.2020 päivätyn ohjeen Työpanokseen perustuvan osingon ja ylijäämän verotus. Aikaisempaa saman nimistä ohjetta on päivitetty ilmoitusvelvollisuuden osalta.
Työpanokseen perustuvan osingon jakaneen yhtiön on ilmoitettava maksamansa työpanososinko ja siitä toimitettu ennakonpidätys tulorekisteriin. Suorituksen saajana ilmoitetaan se henkilö, jonka tuloksi työpanososinko luetaan verotuksessa.

Lue lisää TÄSTÄ

Konserniavustus

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen Konserniavustuksesta. Päivityksen taustalla on vuoden alusta voimaan tullut yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen. Konserniavustuksessa on kyse siitä, että osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia, voivat antaa ja vastaanottaa konserniavustusta toiselta konserniyhtiöltä. Tulolähdejaon poistamisen myötä yhä useampia konserniyritysten välillä on mahdollista jakaa konserniavustusta. Se mahdollistaa tulojen tasaamisen ja siten verosäästöjen saavuttamisen konsernin sisällä. Konserniavustuksen antamiselle on tiettyjä ehtoja, joiden tulee täyttyä mm. kotimaiset yhtiöt, yli 90%:n konsernisuhteen kesto yli vuoden, samat tilikaudet, kirjanpitoon tehdyt kirjaukset ym.

Lue lisää TÄSTÄ

 

MUITA UUTISIA

TILAPÄINEN TKI-LAINA HÄIRIÖTILANTEISIIN

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä. Nyt syksyllä on avautunut hakuun tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina, jota voi hakea Suomessa toimiva vähintään kuusi henkilöä työllistävä pk- ja midcap-yritys sekä merkittävää liiketoimintaa tekevä säätiö ja yhdistys. Rahoitusta voi hakea 31.10.2020 saakka. Hankkeet voivat olla pitkäkestoisia.

Rahoitusta voivat hakea kansainvälisillä tai kotimarkkinoilla toimivat yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen. Panostamalla kehittämiseen yritykset haluavat parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.

Lue lisää TÄSTÄ

YRITYKSEN APUKEINOT KORONATILANTEESSA KOOTUSTI

Talenom on koonnut tietopaketin yrityksille koronatilanteeseen. Tietopakettiin on koottu vinkkejä mm. maksuvalmiuden seurantaan poikkeusoloissa. Yhteenvedosta löytyy myös kootusti hallituksen päättämät tukitoimet yrityksille. Yhteenvetoa päivitetään jatkuvasti. Se löytyy osoitteesta:
https://korona.talenom.fi/

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous