fbpx
>
Uutiset
03.03.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: helmikuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Tulorekisteritietoja aikaa korjata 16.3. asti

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käytetään ensimmäistä kertaa palkansaajien esitäytetyillä veroilmoituksilla. Jos vuoden 2019 tietoihin on korjattavaa, korjaukset tulee tehdä 16.3. mennessä, jotta tiedot ehtivät veroilmoituksille.

Ilmoitukset korjataan ensisijaisesti antamalla korvaava ilmoitus tulorekisteriin. Tietyissä tilanteissa tulee korjaus tehdä niin, että ensin mitätöidään virheellinen ilmoitus ja sitten annetaan tilalle uusi ilmoitus saman päivän aikana.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/ty%C3%B6nantaja-toimi-nyt-jos-tulorekisteritiedoissa-on-viel%C3%A4-korjattavaa/

Koronavirus-epidemian vaikutus ulkomailla työskentelyn verovapauteen

Verohallinto on julkaissut kannanoton, jossa kerrotaan koronavirus-epidemian vaikutuksesta ulkomailla työskentelyn verovapauteen, kun työntekijän ns. Suomi-päivät ylittyvät.

Koronavirus-epidemiaa voidaan pitää kuuden kuukauden säännön tarkoittamana pakottavana ja odottamattomana, työnantajasta ja työntekijästä riippumattomana syynä siltä ajalta, kun Ulkoministeriön matkustustiedotteessa kehotetaan välttämään matkustamista työntekijän työskentelypaikkakunnalle.

Kannanotossa kerrotaan myös lentoliikenteen mahdollisen keskeytymisen vaikutuksista ulkomailla työskentelyn verovapauteen.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/koronavirus-epidemian-vaikutuksesta-ulkomailla-ty%C3%B6skentelyn-verovapauteen/

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan. Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Yleisradiovero

Verohallinto on julkaissut 28.1.2020 päivätyn ohjeen Yleisradiovero. Ohjetta on päivitetty tulolähdejaon poistamisesta aiheutuneiden muutosten vuoksi.

Verovuodesta 2020 lähtien osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla ei ole enää henkilökohtaista tulonlähdettä verotuksessa. Näiden toiminta maataloutta lukuun ottamatta verotetaan jatkossa elinkeinoverolain mukaan.

Yhteisön yleisradioveroa suorittavat liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta Suomessa harjoittavat yhteisöt, jos niiden verovuoden verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa. Jos yhteisön toiminta muodostuu kokonaan muusta kuin elinkeinotoiminnasta, se ei ole velvollinen suorittamaan yhteisön yleisradioveroa, vaikka sen toiminnan tulos laskettaisiinkin elinkeinoverolain mukaan.

Esimerkiksi arvopapereiden passiivista hallinnoiman yhtiön verotettava tulos lasketaan jatkossa EVL:n mukaan (aiemmin TVL:n mukaan). Asia ei kuitenkaan vaikuta yhteisön toiminnan verotuksellisen luonteen arviointiin, eikä sen tästä johtuen tarvitse suorittaa yhteisön yleisradioveroa jatkossakaan.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48391/yleisradiovero2/

Luontoisedut verotuksessa

Verohallinto on julkaissut 28.1.2020 päivätyn ohjeen Luontoisedut verotuksessa. Päivitetty ohje huomioi verottajan muuttuneet päätökset koskien kohdennetuilla maksuvälineillä järjestettyä ravintoetua. Kohdennettuja maksuvälineitä ovat muun muassa muuhun kuin sopimusruokailuun liittyvät paperiset ja sähköiset ruokailulipukkeet, maksukortit sekä erilaiset internet- ja mobiilimaksuvälineet.

Maksukortille tai sovellukseen ladattu saldo arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään luontoisetupäätöksen mukaiseen vähimmäismäärään työssäolopäivää kohti. Tämä arvostaminen edellyttää kaikkien seuraavien ehtojen täyttymisen:

 • Työnantajan maksuvälineelle lataama euromäärä on vähintään luontoisetupäätöksen mukainen ateriakohtainen euromäärä kerrottuna latausjakson työssäolopäivillä.

 • Työnantajan maksuvälineelle lataama euromäärä on enintään luontoisetupäätöksen mukainen ateriakohtainen euromäärä kerrottuna latausjakson työssäolopäivillä.

 • Maksuvälineeltä veloitetaan aterian hinnasta riippumatta työnantajan osuutena aina vähintään luontoisetupäätöksen mukaisen ateriakohtaisen edun vähimmäismäärä.

 • Maksuvälineellä on työnantajaa koskeva maksutapahtumakohtainen enimmäismaksuraja, joka on enintään työnantajan tarjoaman luontoisedun määrä ja enintään luontoisetupäätöksen ateriakohtaisen enimmäismäärän suuruinen.

 • Maksuvälinettä käytettäessä työnantajan ja palkansaajan lataamien saldojen käyttö aterian maksamiseen voidaan eritellä maksutapahtuman yhteydessä.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-verotuksessa4/

MUITA UUTISIA

PK-YRITYSBAROMETRIN TULOKSIA

Ohessa Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän yritysbarometrin tuloksia. Tutkimukseen on vastannut 4600 pk-yrittäjää.

 • Noin neljännes pk-yrityksistä kokee ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet haasteeksi liiketoiminnalleen, mutta yhtä suuri osuus katsoo, että ne luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia nähdään etenkin voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten joukossa.

 • Yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat säilyneet lähes viime syksyn tasolla: muutos on pieni, mutta alas päin. Silti suurempi osa yrityksistä (26 %) arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana kuin heikkenevän (17 %). Odotukset sekä kannattavuudesta että liikevaihdon kehityksestä ovat myös laskeneet syksystä.

 • Työllistämisnäkökulman suhteen odotukset ovat hieman heikentyneet. Pk-yrityksillä ei tarvetta työllistää uusia työntekijöitä enää niin paljon. Tosin voimakkaasti kasvavat yritykset rekrytoisivat enemmänkin, jos löytäisivät osaavaa työvoimaa.

 • Yrityksistä 43 prosenttia hakee kasvua: voimakasta kasvua yhdeksän prosenttia ja kasvua mahdollisuuksien mukaan 34 prosenttia vastaajista. Luvut ovat samat kuin puoli vuotta sitten.

 • Yritykset hakevat kasvua useasta lähteestä. Lähes 60 prosenttia yrityksistä on kouluttanut henkilöstöään. Osaava henkilöstö on avainasemassa yritysten menestyksen kannalta varsinkin tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa reagointia ja oppimista. Uudistumishalukkuus ilmenee myös siinä, että noin kolmannes yrityksistä on tuonut markkinoille uusia tuotteita tai palveluita ja noin neljännes ottanut käyttöön uutta teknologiaa.

 • Yrityksistä 21 prosenttia aikoo hakea rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana. 54 prosenttia ulkoisen rahoituksen lisäystä suunnittelevista aikoo hakea sitä kone- ja laiteinvestointeihin.  Osuus on hieman suurempi kuin viime syksyn barometrissa.

 • Barometrin mukaan kireät vakuusvaatimukset ovat pahin tunnistettu este rahoituksen saamiselle. Erityisesti pienempien yritysten vakuuspulaa paikkaamaan Finnvera toi markkinoille viime syksynä uuden yrityksille vakuudettoman pk-takauksen, joka kattaa 80 % pankin myöntämän lainan määrästä.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pk-yritysbarometri-neljannes-pk-yrityksista-nakee-ilmastonmuutoksen-torjunnan-tarjoavan-uusia-liiketoimintamahdollisuuksia