fbpxPk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: huhtikuu 2019 | Talenom

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: huhtikuu 2019

Uutiset

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA


Verottaja kehittää arvonlisäveroilmoitusten antamista – tavoitteena esitäytetty veroilmoitus

Verohallinto kehittää arvonlisäverotuksen raportointia lähivuosina. Tavoitteena on hyödyntää yritysten toiminnassa syntyvää sähköistä taloustietoa ja turvata oikea alv-kertymä. Tämä voisi mahdollistaa tulevaisuudessa jopa automatisoidun arvonlisäveroilmoittamisen. Tarpeeksi kattavat lasku- ja kuittitiedot voivat tämän mahdollistaa.

Ensi vuonna voimaan tuleva verkkolaskulaki on ensimmäinen etappi tässä kehityksessä. Sen mukaan sekä julkinen hallinto että yritykset voivat vaatia sähköisiä laskuja kauppakumppaneiltaan. Verohallinnon mukaan tämän jälkeen tietojen keräämistä voidaan laajentaa yritysten väliseen laskutukseen ja sähköiseen kuittitietoon.

Verohallinto tekee yhteistyötä erilaisten liiketoiminta-alustojen kanssa, jotta verotuksesta tulisi mahdollisimman reaaliaikaista. Tarkoituksena on saada yritysten sähköinen taloustieto kulkemaan suoraan Verohallinnolle ilman erillistä ilmoittamista. Sähköinen taloustieto tarjoaisi myös yrityksille paremmat mahdollisuudet oman taloutensa seuraamiseen tai jopa taloushallintonsa automatisoimiseen.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2019/arvonlisäveron-ilmoittamista-kehitetään---tavoitteena-esitäytetty-veroilmoitus/

Verotuksen päättymispäivä on jatkossa yrityskohtainen – vaikuttaa jäännösverojen eräpäiviin

Osakeyhtiöiden veroilmoituksen jättöpäivä on 30.4.2019. Verovuonna 2018 maksettuja veroja voi täydentää lisäennakkoa hakemalla verotuksen päättymiseen saakka. Perinteisesti osakeyhtiöiden verotus on päättynyt lokakuun loppuun mutta verovuodesta 2018 alkaen jokaisella yhteisöverovelvollisella oma verotuksen päättymispäivä.
 

Lue lisää

Yrityskohtaisen päättymispäivän näkee verotuspäätöksestä sekä myös OmaVerosta sen jälkeen, kun Verohallinto on saanut verotuksen toimitettua ja muodostettua verotuspäätöksen. Suurella osalla yhteisöistä verotus päättyy nykyisin paljon totuttua aikaisemmin, ja on hyvä huomata, että tästä johtuen myös jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä useimmiten aikaistuvat: ne ovat verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä. Jäännösveroa ei voi maksaa ennen verotuksen päättymistä, koska maksua ei voi kohdentaa oikein.

Toinen keskeinen muutos yhteisöille on seuraamusmaksuissa. Kun veroilmoitus annetaan myöhässä tai siinä on puutteita, jotka yhteisö oma-aloitteisesti korjaa ennen verotuksensa päättymistä, yhteisöille voidaan tällöin määrätä 100 euron myöhästymismaksu. Yhteisöille voidaan määrätä veroilmoituksen puutteista johtuen yhä myös veronkorotus, mutta sen määräytyminen on aikaisempaa kaavamaisempaa. Veronkorotuksen perustaso on 2 % lisätystä tulosta, mutta se on aina vähintään 150 euroa. Veronkorotus voidaan määrätä myös perustasosta alennettuna tai korotettuna.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/yhteis%C3%B6jen-tuloverotus-reaaliaikaistuu--j%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6sverot-ja-veronpalautukset-maksetaan-jatkossa-aikaisemmin/
 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ


Virtuaalivaluutan myynnistä aiheutuvat tappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia

Korkeimman hallinto-oikeuden 29.3.2019 antamassa ratkaisussa (KHO 2019:42) oli kyse virtuaalivaluuttojen luovutusvoiton verotuksesta. A oli sijoittanut varojaan Ether-virtuaalivaluuttaan. Virtuaalivaluuttaa voidaan käyttää sekä vaihdon välineenä että sijoituskohteena, ja sen arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. A aikoi myydä ostamaansa virtuaalivaluuttaa niin, että hän saisi vastikkeena virallista valuuttaa eli euroja.

KHO:n ratkaisun mukaan virtuaalivaluutan luovutuksista kertyvää voittoa ei ollut katsottava valuuttakurssivoitoksi eikä muuksi pääomatuloksi kuin luovutusvoitoksi. Virtuaalivaluutan vaihtoon euroiksi tulee siis soveltaa tuloverolain luovutusvoiton laskentaa koskevia säännöksiä. Luovutusvoiton laskennassa voidaan käyttää myös hankintameno-olettamaa. Päätös merkitsee muutosta aiempaan käytäntöön. Käytännössä päätös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toisin kuin aiemmassa tulkintakäytännössä on katsottu, virtuaalivaluutan myynnistä aiheutuvat tappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia.

Virtuaalivaluuttojen verotuksesta ei ole nimenomaisia verosäännöksiä. KHO:n tulkintalinjauksen myötä epäkohta virtuaalivaluuttojen verotuksessa poistuu. KHO:n päätöksessä ei vielä ratkaistu tilannetta, jossa virtuaalivaluuttaa vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.

KHO 2019:42

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1553685714978.html

 

MUITA UUTISIA

KANSAINVÄLISTYMISEN OSAAJA PK-YRITYKSEEN – RAHOITUSHAKU AUKI

Business Finland on juuri avannut Talent Explorer -rahoitushaun. Rahoituksen avulla yritys voi palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yritys voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla.

Explorer-rahoituksen määrä on enintään 20 000 euroa ja se kattaa korkeintaan 50 prosenttia Suomesta käsin työskentelevän, palkattavan asiantuntijan kustannuksista. Yritys itse maksaa palkattavan asiantuntijan kustannuksista vähintään 50 prosenttia. Talent Explorer-rahoituksella palkattava asiantuntija voi olla henkilö, jolla on yrityksen haluttuun uuteen vientimarkkinaan liittyvää tuntemusta tai erityisosaamista, esimerkiksi ulkomaalainen suomalaisesta yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunut tai lopputyövaiheessa oleva opiskelija.

Lue lisää

Talent Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun
•    yritys on kansainvälistymisen alussa tai haluaa saada lisää osaamista ja tietoa yrityksen kansainväliseen kasvuun hyödyntämällä palkattavaa asiantuntijaa uuden vientimarkkinan selvittämiseksi nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
•    yritys tarvitsee asiantuntijaa kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
•    yrityksellä on jo vakiintunutta liiketoimintaa, yrityksen talous on kunnossa ja sen oma osuus projektin rahoituksesta on varmistettu
•    kansainvälistymiseen on riittävästi resursseja ja osaamista, yrityksessä työskentelee enemmän kuin yksi henkilö.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-rahoitus-madaltaa-pk-yrityksen-kynnysta-palkata-kansainvalistymisen-osaaja
 

UUSI TAVARAMERKKILAKI VOIMAAN 1.5.2019

Suomessa astuu voimaan uusi tavaramerkkilaki 1.5.2019. Lakiuudistus tuo tullessaan muun muassa seuraavia muutoksia:

•    Hakemuksen ja uudistamisen voi tehdä vain sähköistä palvelua käyttäen
•    Tavaramerkkiä ei tarvitse enää esittää graafisesti
•    Hakemuksen voi tehdä myös englanniksi
•    Hakemuksen vireille tulon edellytykset tiukkenevat
•    Mahdollisuus täsmentää tiettyjä vanhoja tavara- ja palveluluetteloita
•    Tavaramerkin menettämistä tai mitätöintiä voi hakea myös PRH:sta

Uuden lain myötä poistuu mahdollisuus uudistaa tavaramerkkirekisteröinti vain maksamalla uudistamismaksu ilman mitään hakemusta PRH:lle eli niin sanottu maksu-uudistus. Jatkossa tavaramerkin uusimiseksi vaaditaan uudistamishakemus, jonka voi tehdä ja maksaa sähköisessä palvelussa. Uuden lain voimaantulon jälkeen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tulleet maksu-uudistusmaksut palautetaan suoraan maksajalle.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2019/P_18082.html
https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2019/P_18051.html

 

Header-kuva

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto