fbpx
>
Uutiset
30.04.2020

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: huhtikuu 2020

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Verohallinto tukee yrityksiä korona-ajassa

Vallitsevissa poikkeusolosuhteissa verottaja on tullut vastaan yrittäjiä. Maalikuun vero- ja lakiuutisissa esitettyjen lisäksi verottaja on tuonut seuraavia helpotuksia yrittäjän arkeen:

– Yhteisöjen veroilmoitusten antamiselle on annettu lisäaikaa yksi kuukausi, eikä sitä tarvitse erikseen anoa, eikä myöhästymisestä peritä viivästysmaksua. Veroilmoitus tulee antaa nyt viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, kun se normaalisti tulee antaa neljän kuukauden kuluessa. Muutos koskee yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana.
– Verojen maksujärjestelyn tai maksunlykkäyksen kohteena olevalle verolle laskettavaa viivästyskorkoa tai viivekorkoa on alennettu väliaikaisesti kolmella prosenttiyksiköllä. Tämä koskee 1.3.2020 – 31.8.2020 välillä erääntyneitä veroja ja on voimassa koko maksujärjestelyn ajan. Verottaja helpottaa myös maksujärjestelyn ehtoja lykkäämällä esimerkiksi ensimmäisen erän maksuaikaa.

Arvonlisäverojen takaisinlainaaminen

Lisäksi hallitus valmistelee esitystä arvonlisäverojen takaisinlainaamisesta yrityksille alkuvuoden 2020 osalta. Yritykset saisivat pyynnöstä tililleen alkuvuonna 2020 maksamansa arvonlisäverot. Palautetut arvonlisäverot tulisi maksaa myöhemmin takaisin maksujärjestelyn kautta kolmen prosentin korolla lisättynä. Yksityiskohdat tarkentuvat, kun laki valmistuu.

Lue lisää TÄSTÄ

Koronatukien verotus

Verohallinto tiedottaa, että yritysten saamat korona-avustukset ovat yritykselle ja yrittäjälle veronalaista tuloa. Saatu tuki kirjataan yrityksen kirjanpitoon ja ilmoitetaan vuoden 2020 veroilmoituksella.

Koronatukea ei ilmoiteta tulorekisteriin, eikä siitä toimiteta ennakonpidätystä. Tukia ja avustuksia ei myöskään lueta mukaan arvonlisäveron perusteeseen, sillä ne eivät suoraan liity tavaran tai palvelun hintaan.

Suomi.fi -valtuudet veroasioiden hoitamiseen

Verohallinto tiedottaa, että jatkossa osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö voi valtuuttaa Suomi.fi -valtuuspalvelussa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan yrityksen veroasioita, vaikka nimenkirjoitusoikeus olisi usealla henkilöllä yhdessä. Tämä ei ole ollut aiemmin mahdollista. Eli nyt valtuuttaminen onnistuu, vaikka nimenkirjoitus olisikin esimerkiksi kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.

Katso-roolit ja -valtuutukset poistuvat kokonaan käytöstä Verohallinnon asiointipalveluissa vuoden 2020 loppupuolella, joten Suomi.fi -valtuudet tulisi jokaisen laittaa kuntoon, jotta sähköinen asiointi voisi jatkua jatkossakin.

Lue lisää TÄSTÄ

MUITA UUTISIA

TILINPÄÄTÖSTEN LAATIMISEEN JA KAUPPAREKISTERI-ILMOITTAMISEEN LISÄAIKAA – MYÖS YHTIÖKOKOUSTEN JA SITÄ KAUTTA TILINTARKASTUKSEN TOIMITTAMISEEN LISÄAIKAA

Kirjanpitolautakunta on julkaissut poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämisestä koronasta johtuen. Lupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia. Kirjanpitolain määräajasta, jonka mukaan tilinpäätös tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, voidaan siis nyt poikkeuksellisesti tinkiä.

Lue lisää TÄSTÄ

Lisäksi Hallituksen esityksestä on päätetty väliaikaisesta säätelystä, jossa lakisääteisten kokousten – osakeyhtiöllä yhtiökokousten – järjestämiselle on annettu lisääaikaa syyskuun 2020 loppuun asti. Yhteisön hallituksen tulisi tällöin kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Muutos koskee 30.9.2019-31.3.2020 välillä päättyneitä tilikausia ja poikkeus koskee myös yhtiöjärjestyksen määräyksiä kokouksen pitämisestä.

Tilintarkastuksen toimittaminen on sidottu yhtiökokouksen järjestämiseen, joten edellä mainittu muutos antaa vastaavasti lisäaikaa myös tilintarkastuksen toimittamiseen.

Lue lisää TÄSTÄ

Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt yhden kuukauden lisäaikaa tilinpäätöksen rekisteröimiseen ennen kuin lähettää käsittelymaksun.

Lue lisää TÄSTÄ

OSAKEHUONEISTOJEN OSAKELUETTELON SIIRTOPALVELU ON AVAUTUNUT

Maanmittauslaitos on avannut osakeluettelon siirtoa varten sähköisen osakeluettelon siirtopalvelun. Siirtopalvelu on suunnattu ensisijaisesti niille taloyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Taloyhtiö voi siirtää osakeluettelon tiedot huoneistotietojärjestelmään. Se on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen järjestelmä ja sinne kootaan tiedot taloyhtiöistä, osakehuoneistoista sekä niiden omistajista ja panttauksista. Palvelussa taloyhtiö ilmoittaa yhtiön perustiedot, alueiden ja rakennusten tiedot sekä osakehuoneistojen ja omistajien tiedot.

Lue lisää TÄSTÄ

LAKIESITYS LAUSUNTOKIERROKSELLA: LISTAAMATTOMAN YHTIÖN MAHDOLLISUUS ANTAA TYÖNTEKIJÖILLE OSAKKEITA HENKILÖSTÖANNISSA

Lausuntokierroksella oleva uudistus tarjoaisi työntekijöille verotuksellisesti edullisen mahdollisuuden merkitä listaamattoman työnantajayhtiön osakkeita henkilöstöannissa. Uudistus koskisi tilanteita, joissa työntekijä merkitsee osakeannissa työnantajayrityksen uusia osakkeita. Edellytyksenä olisi, että yhtiö olisi listaamaton ja etu olisi henkilöstön enemmistön käytettävissä.
Työntekijälle ei muodostuisi ansiotulona verotettavaa etua, jos merkintähinta olisi vähintään yhtä suuri kuin osakkeen matemaattinen arvo. Tämä arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen. Uudistuksen tavoitteena on edistää listaamattomien yhtiöiden mahdollisuuksia sitouttaa henkilöstöä.

Lue lisää TÄSTÄ

STARTTIRAHAN ENIMMÄISKESTOA PIDENNETÄÄN

Valtioneuvosto esittää, että starttirahan enimmäiskestoa pidennettäisiin 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksella turvattaisiin starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen COVID-19-pandemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta. Muutos olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Lue lisää TÄSTÄ

TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUSMAKSUA ALENNETAAN MÄÄRÄAJAKSI

Työnantajan eläkevakuutusmaksuja on alennettu tilapäisesti 2,6 prosenttiyksiköllä aikavälillä 1.5.-31.12.2020. Maksuprosentti alenee 25,3 prosentista 22,7 prosenttiin ja alennus kohdistuu työnantajan osuuteen, työntekijän maksuprosenttiin asialla ei ole vaikutusta.

Lue lisää TÄSTÄ

JULKISOIKEUDELLISILLE SUORITEMAKSUILLE LISÄAIKAA

Valtioneuvosto on muuttanut väliaikaisesti asetustaan: Viranomainen voi myöntää nyt kolme kuukautta korotonta maksuaikaa yrityksille yli sadan euron suuruisille julkisoikeudellisille suoritemaksuille. Muutosasetus on voimassa tämän vuoden elokuun loppuun saakka.

Lue lisää TÄSTÄ

KORONA-AVUSTUKSIA SEKÄ RAHOITUSTA YRITYKSILLE JA YRITTÄJILLE

Uusia avustusmuotoja on tuotu yrittäjien haettavaksi hankalassa koronatilanteessa. Mm seuraavia on haettavissa:
– Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista tukea voivat hakea osakeyhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka työllistävät vähintään kuusi työsuhteessa olevaa henkilöä.
– Usean yrittäjän yritykset sekä 1-5 työntekijää työllistävät yritykset voivat hakea korona-avustusta ELY-keskukselta
– Kuntien tuki yksinyrittäjille 2000 euroa.
– Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus pääomasijoittaa keskisuuriin yrityksiin (1 – 10 meur)
– Finnvera takaa yrityslainoja. Yrittäjän tulee olla yhteydessä omaan pankkiin.
Lisäksi yrittäjille on myönnetty mahdollisuus saada väliaikaisesti työttömyysturvaa – työmarkkinatukea – tavoitteena turvata yrittäjien henkilökohtainen toimeentulo koronasta johtuvan kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työttömyysturvaa on mahdollista saada väliaikaisesti, 30.6.2020 asti. Mahdollisuus saada työmarkkinatukea koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa.

Lue lisää TÄSTÄ

YRITYKSEN APUKEINOT KORONATILANTEESSA KOOTUSTI

Talenom on koonnut tietopaketin yrityksille koronatilanteeseen. Tietopakettiin on koottu vinkkejä mm. maksuvalmiuden seurantaan poikkeusoloissa. Yhteenvedosta löytyy myös kootusti hallituksen päättämät tukitoimet yrityksille. Yhteenvetoa päivitetään jatkuvasti. Se löytyy osoitteesta:
https://korona.talenom.fi/