Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: lokakuu 2021

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
01.11.2021

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Sähkö- ja vetyautojen autovero poistuu ja ajoneuvovero nousee

Hallitus esittää, että autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei suoritettaisi veroa. Samalla näistä autoista kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa korotettaisiin 65 euroa vuodessa.

Ehdotetut lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Muutettua autoverotaulukkoa sovellettaisiin autoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.10.2021 tai sen jälkeen. Ajoneuvoveron perusveron korotus koskisi autoja, jotka on käyttöönotettu 1.10.2021 tai sen jälkeen mutta korotettua perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.10.2023 jälkeen.

LUE LISÄÄ

 

Työsuhdeautoihin tullee verotusarvon alennus 2022 alkaen

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 on esitetty, että vähäpäästöisten työsuhdeautojen (ladattavat hybridit, täyshybridit, kaasuautot) verotusarvoa alennettaisiin 85 eurolla kuukaudessa. Vähennys koskisi autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100g/km ja jotka olisi otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2021.

Aiemmin on otettu käyttöön täyssähköisten työsuhdeautojen veroetu. Verotusarvoa on alennettu 170 eurolla kuukaudessa vuosille 2021-2025. Lisäksi aiemmin on alennettu vapaan autoedun osalta verotusarvoa 120 eurolla eli vapaan autoedun osalta kokonaisveroalennus on 290 euroa kuukaudessa.

LUE LISÄÄ

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

Hallitus esittää, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen vähennysprosenttia korotetaan ja voimassaoloaikaa pidennetään. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja lakia sovellettaisiin verovuosina 2022-2027.

Yritykset ovat oikeutettuja verotuksessaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykseen, jos ne tekevät tutkimusyhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa. Esityksen mukaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoille myönnettäisiin vuoden 2022 alusta alkaen korkeampi 150 prosentin lisävähennys nykyisen 50 prosentin lisävähennyksen sijaan. Mikäli yrityksellä on lisävähennyksen piiriin kuuluvia menoja hankkeesta, joka on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu myöhemmille vuosille, vuodelle 2021 kohdistuviin menoihin sovellettaisiin aiempaa 50 prosentin lisävähennystä ja ehdotetun korotetun 150 prosentin lisävähennyksen voisi saada vuosille 2022–2027 kohdistuviin menoihin.

Muita muutoksia lisävähennykseen tai sen ehtoihin ei ehdoteta. Lisävähennyksen enimmäismäärä olisi edelleen 500 000 euroa vuodessa. Lisävähennystä ei voisi saada kuluihin, joihin on saatu muuta julkista tukea.

LUE LISÄÄ

 

Yleinen verovelvollisuus Suomessa, jos johto toimii täällä

Muistutuksena alkuvuodesta uutisoitu asia: Suomen verotusoikeutta on laajennettu vuoden 2021 alkaen siten, että yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Muutoksella pyritään rajoittamaan ja estämään tilanteita, joissa yleinen verovelvollisuus Suomessa pyrittäisiin välttämään perustamalla yhtiö ulkomaille, vaikka sen omistus, johto ja toiminta olisivatkin kokonaan Suomessa.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

KAUPPAREKISTERITIEDOT TÄRKEÄÄ PITÄÄ AJAN TASALLA

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että se on poistanut kaupparekisteristä osakeyhtiöitä, osuuskuntia ja asunto-osakeyhtiöitä, jotka eivät ole ilmoittaneet hallitustaan rekisteriin määräajassa. Yhtiöiden osalta ei ollut ilmoitettu hallitusta lainkaan kaupparekisterin tietoihin. PRH on poistanut myös säännöllisesti yrityksiä kaupparekisteristä syystä, että tilinpäätöksiä ei ole rekisteröity pyynnöistä huolimatta. Yhtiöiden on ollut velvollisuus ilmoittaa myös tosiasialliset edunsaajat (henkilöt, jotka omistavat yhtiöstä enemmän kuin 25 % suoraan tai toisen yhtiön kautta) kaupparekisteriin kesään 2020 mennessä. PRH:n mukaan näitä ilmoituksia puuttuu vielä paljon. Ilmoittamatta jättämistä on jo sanktioitu sakkomaksuin.

Mikäli yritys poistetaan kaupparekisteristä, yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2022

Hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksuihin 0,20 prosentin korotusta ensi vuodelle. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,50 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 2,05 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ensi vuonna 0,74 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,50 prosenttia palkasta.

LUE LISÄÄ

 

PIENYRITYSTEN TILINTARKASTUS

Hallitus on päättänyt, että pienyritysten tilintarkastukseen liittyvään lakiin ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä ehdotti muutossuunnitelmaa, jossa kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät yhtiöt olisivat voineet päättää tilintarkastusta kevyemmän yleisluonteisen tarkastuksen toimittamisesta. Muutosta vastustavat tahot vetosivat etenkin siihen, että muutoksilla ei olisi saavutettu tavoitetta keventää yritysten hallinnollista taakkaa.

LUE LISÄÄ

 

KILPAILUKIELTOLAKI ASTUU VOIMAAN VUODEN 2022 ALUSTA – TYÖNANTAJIEN KORVAUSVELVOLLISUUS LAAJENEE

Kilpailukieltosopimuksia koskevien lakien uudistus saa eduskunnan sinetin lähiviikkoina. Uudistus koskee työsopimuslakia, jota muutetaan niin, että työnantajan velvollisuus maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle laajennettaisiin koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Tällä hetkellä korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden pituisia kilpailukieltosopimuksia.

LUE LISÄÄ

 

KUSTANNUSTUKIKIERROS: MATKAILU-, RAVINTOLA- JA TAPAHTUMA-ALAN YRITYKSILLE UUSI KUSTANNUSTUKI

Hallitus esittää uutta kustannustukea kohdistamalla se erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin tai jonka merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Tuen myöntää Valtiokonttori. Hakukausi alkaisi joulukuussa 2021.

LUE LISÄÄ

 

KONKURSSILAIN VÄLIAIKAISET MUUTOKSET LAKANNEET

Lokakuun alussa konkurssilakiin palasi yritysvelallisen maksukyvyttömyysolettama aiemmassa muodossaan. Velallinen oletetaan maksukyvyttömäksi, jos tämä ei viikon kuluessa ole maksanut selvää ja erääntynyttä saatavaa. Ajalla 1.2.-30.9.2021 maksukyvyttömyysolettama oli 30 päivän pituinen. Tätä aiemmin yrittäjän kasipäiväinen oli koronan vuoksi määräajan kokonaan pois käytettävistä konkurssiin hakemisen perusteena.

LUE LISÄÄ

 

YRITTÄJÄN TYÖMARKKINATUKEA MAKSETAAN MARRASKUUN LOPPUUN

Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu marraskuun loppuun. Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Yrittäjille on voitu maksaa työmarkkinatukea tilanteessa, jossa työmäärä tai yrityksestä saatava tulo on vähentynyt pandemian takia. Tuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Sitä voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä 2020. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Yritysten kustannustuen neljäs hakukierros päättyi syyskuun loppuun. Viiden kustannustukikierros on esitysvaiheessa. Sitä ehdotetaan rajatuille toimialoille, jotka ovat erityisesti kärsineet koronasta. Yrittäjien työmarkkinatuki jatkuu 30.11.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Avustukset tähtäävät erityisesti kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

 

Koronatietopakettia täydennetään sivustolle:

https://korona.talenom.fi/

 

 

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät