fbpx
>
Uutiset
29.11.2017

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: marraskuu 2017

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Valmisteverotukseen, verotusmenettelyyn ja veronkantoon esitetään muutoksia

Hallitus esittää muutoksia valmisteverotukseen. Muutokset koskisivat alkoholijuomien, tupakan, polttoaineiden ja sähkön valmisteveroja. Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2018. Hallitus esittää seuraavia muutoksia:
–    Alkoholijuomien valmistevero nousisi keskimäärin noin 10 %.
–    Savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 21 prosenttia.
–    Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroon sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroon esitetään korotuksia.
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170138?search[type]=pika&sea…
Hallitus on myös esittänyt muutoksia verotusmenettelyyn ja veronkantoon. Toteutuessaan muutos vaikuttaa kaikkien verovelvollisten verotuksen toimittamiseen, seuraamusmaksuihin ja veronkantoon.
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutise…

Taksien autoveroon esitetään muutoksia

Hallitus esittää, että autoveron alennus poistetaan takseilta vaiheittain heinäkuuhun 2022 mennessä.
Nykyisin takseille myönnetään 4 800 euron veronalennus, jos ensirekisteröitävä auto tulee käytettäväksi pääasiallisesti taksiliikenteessä. Hallitus esittää, että verotuki alenisi ensi heinäkuussa 3 000 euroon. Tämän jälkeen verotuki alenisi vaiheittain, niin että tuki poistuisi kokonaan heinäkuussa 2022.
Lisäksi hallitus esittää, että suurille esteettömille takseille ja koulukuljetustaksille myönnetään täysi autoverottomuus. Nykyisin veronalennus on enintään 15 000 euroa.
Veromuutoksen taustalla on liikennepalvelulaki, joka tulee voimaan ensi heinäkuussa. Laki muuttaa taksijärjestelmää olennaisesti poistamalla esimerkiksi lupakiintiöt ja hintasäännöstelyn. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa.
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/taksien-autoverotuki-poistuu-va…

Henkilöautojen romutuspalkkio ja hankinta- sekä muuntotuki

Hallitus esittää tuesta vuosille 2018-2021 seuraavasti:

Valtio maksaisi romutuspalkkiota auton käyttövoimasta riippuen 2 000 tai 1 000 euroa kustakin laissa säädettävät edellytykset täyttävästä autosta. Romutuspalkkion maksamisen edellytyksenä olisi se, että uuden vähäpäästöisen henkilöauton ostaja veisi samalla vähintään 10 vuotta vanhan omistuksessaan olevan auton romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Lisäksi auton on pitänyt olla liikennekäytössä vuoden 2017 aikana.
Sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatukea maksettaisiin 2 000 euroa vuosina 2018-2021 kustakin laissa säädettävät edellytykset täyttävästä autosta. Hankintatuen maksamisen edellytyksenä olisi, että ostettavan tai vähintään kolmeksi vuodeksi pitkäaikaisvuokrattavan henkilöauton hankintahinta olisi korkeintaan 50 000 euroa ja käyttövoimana olisi ainoastaan sähkö.
Muuntotukea myönnettäisiin 1 000 euroa henkilöauton muuttamiseksi kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa muuttamiseksi etanolikäyttöiseksi.
Laki tulisi voimaan 1.1.2018.

https://www.lvm.fi/-/romutuspalkkio-ja-tuet-vauhdittamaan-liikenteen-paa…
 

VEROHALLINNON OHJEET

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan LINKKI

Viimeisimmistä ohjeista poimintoja lyhyesti:

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Verohallinto on päivittänyt ohjetta Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (A126/200/2016). Ohjeeseen on lisätty uusia esimerkkejä ja tulkintaa, varsinaista muutosta aiheeseen ei ole tullut.

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen – käytännössä vuokraaminen – on lähtökohtaisesti arvonlisäverotonta toimintaa. Siitä on kuitenkin mahdollista hakeutua tiettyjen edellytysten täyttyessä verovelvolliseksi. Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta on hakeuduttava aina erikseen arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka käyttöoikeuden luovuttaja olisi jo harjoittamastaan muusta liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen.
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen jälkeen vastike- ja vuokralaskut laaditaan arvonlisäverollisena ja lisäksi vuokraukseen liittyviin ostoihin sisältyvät arvonlisäverot voidaan vähentää.
Hakeutuja voi olla kiinteistön omistaja, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakas tai edellisten vuokralainen. Hakeutuja voi olla myös vuokralaisen vuokralainen aina viimeiseen vuokranantajaan saakka. Loppukäyttäjän tulee olla alv-rekisterissä oleva toimija.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47957/hakeutumi…

Ennakkoratkaisun hakeminen

Verohallinto on julkaissut 13.10.2017 päivätyn ohjeen Ennakkoratkaisuhakemuksen tekeminen ja siihen annettava päätös (dnro: A208/200/2017). Verohallinto voi antaa verovelvollisen kirjallisesta hakemuksesta ennakkoratkaisun yksilöityyn verotusta koskevaan kysymykseen. Ennakkoratkaisuhakemukseen annettava Verohallinnon päätös on maksullinen. Kysymys voi koskea tuloveroa, arvonlisäveroa, ennakkoperintää ja sairasvakuutusmaksua, perintö- ja lahjaveroa sekä varainsiirtoveroa.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47819/ennakkora…
 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Kanta-asiakaspisteiden käytöstä tilitettävä oman käytön arvonlisäveroa tietyissä tilanteissa
Tapauksessa KHO 2017:164 (20.10.2017) yhtiö jakoi asiakkailleen kanta-asiakaspisteitä ostoskerroista kiitokseksi uskollisuudestaan. Kanta-asiakaspisteitä pystyi hyödyntämään kolmella eri tavalla: Niillä pystyi hankkimaan kokonaisia tuotteita kaupan normaalista myyntivalikoimasta, maksamaan normaalin myyntivalikoiman tuotteista ostohinnasta osan tai valitsemaan erikseen tätä tarkoitusta varten rakennetusta tuotevalikoimasta (,jotka eivät siis kuulu normaaliin kaupan tuotevalikoimaan) tuotteen.

Oman käytön arvonlisäveroa tuli tilittää tapauksissa, joissa kanta-asiakaspisteet oikeuttivat kokonaiseen tuotteeseen, joko myyntivalikoimassa olevaan tuotteeseen tai tarkoitusta varten rakennetun palkintovalikoiman tuotteeseen. Sen sijaan tapauksessa, joissa pisteitä käytettiin osan myyntihinnasta maksamiseen, oli kyse alennuksesta, eikä oman käytön arvonlisäveroa tullut maksettavaksi.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaato…
 

MUITA UUTISIA

VUODENVAIHTEEN REKISTERÖINNIT KAUPPAREKISTERIIN 5.12.2017 MENNESSÄ

Kaupparekisteri-ilmoitukset, jotka halutaan rekisteriin tämän vuoden puolella, tulee olla saapunut kaupparekisteriin 5.12.2017 mennessä.
Yhtiöiden sulautumisten tai jakautumisten täytäntöönpanoa koskevien ilmoitusten tulee olla perillä viimeistään 5.12.2017, jos täytäntöönpano halutaan kaupparekisteriin ennen vuodenvaihdetta.
Tilikauden muutoksesta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin lähtökohtaisesti kahta kuukautta ennen kuluvan tilikauden päättymistä. Ilmoituksen voi tehdä netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla (Y-lomakkeet). Netissä muutosta ei voi ilmoittaa, jos yhtiön tilikauden päättymiseen on alle kaksi kuukautta. Jos tilikauden muutoksen haluaa  kaupparekisteriin tämän vuoden puolella, paperilomakkeilla tehdyn ilmoituksen pitää olla saapunut kaupparekisteriin 5.12.2017 mennessä.
https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2017/P_13434.html

LEI-TUNNUS PÖRSSIOSAKKEIDEN KAUPPOIHIN 2018 ALKAEN: HAKEMUS PRH:EEN 5.12.2017 MENNESSÄ

Jos yritys tai yhteisö käy kauppaa esimerkiksi pörssiosakkeilla, se tarvitsee LEI-tunnuksen 3.1.2018 alkaen. Jotta LEI-tunnus ehditään rekisteröidä vielä tämän vuoden puolella, tunnushakemuksen täytyy olla saapunut Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) 5.12.2017 mennessä.
Yritys tai yhteisö (esimerkiksi rekisteröity yhdistys tai säätiö) tarvitsee LEI-tunnuksen pörssiosakkeiden, ETF-rahastojen osuuksien ja muiden pörssinoteerattujen rahoitusvälineiden kauppoihin 3.1.2018 alkaen. Johdannaisten kaupoissa tunnus on pakollinen jo nyt.
Pelkkään omistamiseen LEI-tunnusta ei tarvita. Sitä ei myös tarvita esimerkiksi tavallisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukseen ja merkintään tai pörssissä noteeraamattomilla osakkeilla käytävään kauppaan.
Yritykset ja yhteisöt, joilla on suomalainen Y-tunnus, voivat hakea LEI-tunnusta PRH:lta sivuliikkeitä lukuun ottamatta. PRH myöntää LEI-tunnuksen 12 kuukaudeksi kerrallaan.
https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2017/P_13474.html

TYÖNANTAJALLE PERHEVAPAAKORVAUS NAISPUOLISEN TYÖNTEKIJÄN VANHEMMUUDESTA AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta.
Perhevapaakorvausta voidaan myöntää tilanteissa, joissa ensimmäinen maksettava äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on 1.4.2017 tai sen jälkeen. Jotta korvauksen saa, työnantajan pitää maksaa äitiysvapaan tai adoptioäidin vanhempainvapaan ajalta palkkaa vähintään kuukauden. Perhevapaakorvaus on 2 500 euron suuruinen kertakorvaus.
Kela on varautunut korvaamaan vuodessa noin 30 000 äidin perhevapaista aiheutuneita kustannuksia. Työnantajat ovat hakeneet toistaiseksi vähän perhevapaakorvausta, Kela kertoo tiedotteessaan. Ensimmäisillä perhevapaakorvaukseen oikeutetuilla on vielä aikaa hakea korvausta.
Perhevapaakorvauksen saamiseksi KELA on asettanut ehtoja. Niistä ja aiheesta tarkemmin
http://www.kela.fi/perhevapaakorvaus

YRITTÄJÄSTÄ  TYÖNANTAJAKSI –PALVELU

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavien yksinyrittäjien työnantajataitoja ja rekrytointiosaamista.
Tavoitteena on vauhdittaa yritysten kasvua ja edistää uusien työpaikkojen luomista. Suomessa on 273 000 yrittäjää, joista 65 prosenttia on yksinyrittäjiä. Yrittäjästä työnantajaksi -palvelun avulla yrittäjä saa halutessaan perusvalmiudet toimia työnantajana, tietoa eri rekrytointitavoista ja -kanavista sekä erilaisista mahdollisuuksista ostaa työtä, alihankintaa tai vuokrata työvoimaa. Lisäksi tarkoituksena on, että yrittäjä oppii käyttämään rekrytointiin ja yrityksen kehittämiseen liittyviä julkisia ja yksityisiä palveluja. Palvelu on yrittäjälle maksuton. Palvelun toteutuksesta vastaavat alueilla yksityiset palveluntuottajat.
Palvelu on osa hallituksen työllisyys- ja yrittäjyyspaketit käsittävää kasvupakettia ja kasvuyritysten työllisyysohjelmaa.
http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-palvelu-madaltaa-yksinyri…

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS KOSKEE JOKAISTA YRITYSTÄ

Uusi EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa 2018. Asetuksella on tarkoitus edistää kuluttajien asemaa uudistamalla sekä lainsäädäntöä että yritysten toimintatapoja.
Asetuksesta tulee Suomessa tärkein henkilötietojen käsittelyä koskeva säädös, ja se asettaa monia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle yrityksissä.
Kauppakamarin mukaan yritysten kiinnostus asiaan on lisääntynyt voimakkaasti tänä syksynä, ja valmistautuminen asetuksen vaatimiin muutoksiin on käynnissä.
https://kauppakamari.fi/tiedotteet/

TEKESIN TUTKIMUSRAHOITUS UUDISTUU

Tekes tehostaa tutkimuksen hyödyntämistä uusien innovaatioiden lähteenä uudistamalla tutkimusorganisaatioille suunnatun rahoituksensa vuoden 2018 alusta. Uudistuksella halutaan parantaa yritysten ja tutkijoiden tasavertaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta innovaatioiden syntymisessä ja siten tehostaa tutkimuksen hyödyntämistä yrityksissä ja lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Uudistuksen myötä Tekes – tai uusi Business Finland – ei enää panosta yksittäisiin tutkimusorganisaatioiden tutkimushankkeisiin, vaan tarjoaa tutkijoiden ja yritysten sparrausta liike-elämän tarpeista lähtevien verkostohankkeiden muodostamiseksi ja rahoitusta hankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin. Merkittävä muutos on myös, että tutkimusrahoitusta voi hakea ilman hakuaikoja.
https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2017/tekesin-tutkimusrahoitus-uudistuu-…

TEKESIN RAHOITUS PK-YRITYKSILLE

Tekesillä on käynnissä useita ohjelmia, joista yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitysprojekteilleen. Yritykset voivat hakea ohjelmista rahoitusta jatkuvasti. Kun projekti on suunnitteilla, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Tekesiin. Projektille voi hakea rahoitusta myös ilman, että se liittyisi mihinkään Tekesin ohjelmaan.
https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/
Tekes rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Tekesillä on vaihtoehtoisia tapoja, joilla Tekes voi tukea yritysten kasvua. Tekesin rahoituksesta pk-yrityksille lisätietoja Tekesin sivuilla:
https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/