Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Marraskuu 2021

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
02.12.2021

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Matkakuluvähennykset vuonna 2021

Verohallinto on vahvistanut matkakuluvähennyksien määrät vuodelle 2021 niitä tilanteita varten, joissa verovelvollisen asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa. Vähennykset ovat seuraavat: Auto 0,25 eur/km, moottoripyörä ja kevyt nelipyörä 0,16 eur/km, mopo 0,09 eur/km, polkupyörä 85 eur/v ja luontoisetuauto 0,19 eur/km.

LUE LISÄÄ

 

Luontoisedut vuonna 2022

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2022. Luontoisedut ovat kotimaassa tai ulkomailla työnantajalta saatuja etuja, joista palkansaaja maksaa verot määrättyjen luontoisetuarvojen mukaisena. Verottajan ohjeessa määritetään asuntoedun ja sähkön käyttöoikeuden luontoisetuarvot, autotalliedut, ravintoedut (7,15 eur per ateria, max 11,30 eur), täysihoitoedut, autoedut, puhelinedut (20 euroa) sekä polkupyöräetujen määrät.

LUE LISÄÄ

 

Verovapaat matkakustannuskorvaukset vuonna 2022

Verohallinto on tehnyt päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2022. Kilometrikorvauksen määrä nousee 46 centtiin kilometriltä ja päivärahan suuruus 45 euroon. Osapäivärahan suuruus on 20 euroa.

LUE LISÄÄ

 

VEROHALLINNON OHJEISTUKSET

Edustusmenot tuloverotuksessa – tavanomaiset mainoslahjat

Verohallinto on päivittänyt ohjettaan Edustusmenot tuloverotuksessa. Tavanomaisen mainoslahjan käsitettä on päivitetty.

Mainoslahjoja ovat esimerkiksi yrityksen tuotteiden näytelähetykset, yrityksen merkkipäivinä asiakkaille jaetut lahjat ja asiakkaille annetut kummi- ja häälahjat. Mainoslahja on arvoltaan vähäinen massalahja, joka annetaan samanaikaisesti ja samanlaisena useille vastaanottajille. Mainoslahjoihin on usein painettu yrityksen nimi tai liiketunnus. Myös yrityksen omia tuotteita voidaan antaa mainostarkoituksessa. Tavanomaisena voidaan pitää mainoslahjaa, jonka ostohinta on enintään 50 euroa. Alkoholituote ei lähtökohtaisesti täytä mainoslahjan kriteeriä mutta tilanteessa, jossa yritys on itse valmistanut alkoholituotteen ja sitä jaetaan tilanteessa, jossa yleiset mainoslahjaksi katsomisen edellytykset täyttyvät.

LUE LISÄÄ

 

UUTTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

Osingonjakovelan vanhentuminen yrityksen veronalaista tuloa

KHO:n tuoreessa ratkaisussa (KHO:2021:150) oli kyse julkisesta osakeyhtiöstä, jonka osingonjakoveloista osa oli vanhentunut. Ratkaisun mukaisesti varoja ei voitu pitää osingonjaon oikaisuerinä, eikä osakkeenomistajien yhtiöön tekeminä pääomasijoituksina. Yhtiölle palautuneita maksueriä ei muutoinkaan ole säädetty verovapaiksi, joten niitä pidetään yhtiön veronalaisina tuloina.

LUE LISÄÄ

 

Erikseen perustetun pysäköintiyhtiön veloittamat pysäköintimaksut arvonlisäverollista toimintaa

KVL:n tuoreessa ratkaisussa (28.9.2021; ei lainvoim.) oli kyse perustettavasta pysäköintiyhtiöstä, johon tulevien pysäköintipaikkojen käyttöoikeus syntyi pysäköintilaitoksen osakkeenomistajille näiltä veloitettua pysäköintimaksua vastaan. Pysäköintipaikat olivat mm nimeämättömiä autopaikkoja, nimettyjä moottoripyöräpaikkoja, autotallipaikkoja ym. Pysäköintiyhtiö ei omistanut eikä hallinnoinut asuin- tai liiketiloja eikä siis harjoittanut tällaisten tilojen arvonlisäverosta vapautettua vuokraamista, eikä sillä ollut myöskään velvoitetta luovuttaa pysäköintipaikkoja millekään asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle tai niiden osakkaille.

Perustettavan pysäköintiyhtiön omistajilta veloitettua pysäköintimaksua vastaan tapahtuvaa pysäköintipaikkojen luovuttamista pidettiin arvonlisäverollisena pysäköintipaikkojen luovuttamisena.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

 

AJONEUVOJEN HANKINTA- JA MUUNTOTUKI

Hallitus esittää ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukia vähäpäästöisille ajoneuvoille. Esityksen mukaan nykyisten täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukien sekä henkilöauton muuntotukea jatkettaisiin vuosina 2022-2023. Lisäksi tukea voisi saada sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan vuosina 2022-2023 sekä sähkö- tai kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022. Tuet myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Täyssähköisen henkilöauton tukea haettaisiin hankinnan jälkeen. Paketti- ja kuorma-auton hankintatuen hakijan tulisi toimittaa hakemus ennen ajoneuvon hankintaa.

Tukien suuruudet vaihtelevat. Täyssähköisen henkilöauton hankintatuki olisi jatkossakin 2000 euroa yksityisille henkilöille. Sekä yritykset että yksityiset henkilöt voisivat hakea uuden sähkökäyttöisen pakettiauton hankintaan tukea (koon perusteella) 2000, 4000 tai 6000 euroa sekä kaasukäyttöisen pakettiauton hankkimiseen 2000 euroa. Lisäksi sähkökäyttöisen kuorma-auton hankkimiseen on mahdollista saada tukea 6000-50000 euroa koosta riippuen, kaasukäyttöiseen kuorma-autoon 2000-6000 euroa ja nesteytettyä kaasua käyttävään kuorma-autoon 14000 euroa. 

Vuonna 2021 olevia tukia on lisäksi jatkettu olemaan voimassa myös joulukuun 2021.

LUE LISÄÄ

 

TYÖELÄKEMAKSUT VUONNA 2022

Vuoden 2022 työeläkevakuutusmaksut on vahvistettu. Vuonna 2022 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,85 % palkasta eli 0,45 % korkeampi kuin vuonna 2021. Korotus johtuu siitä, että vuonna 2020 olleet tilapäiset työnantajamaksun alennukset peritään nyt takaisin vuosina 2022-2025. Työnantajan keskimääräinen maksu on nyt 17,4 %.

Vuonna 2020 tehty alennus koski työnantajan osuutta, ei työntekijöiden. Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu pysyy ensi vuonna samassa kuin tänä vuonna eli 7,15 %. Korotettu työeläkevakuutusmaksu 53-62 vuotiailla on 8,65 prosenttia.

LUE LISÄÄ

 

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSU POISTUU ALLE 18-VUOTIAILTA

Työttömyysvakuutusmaksu maksetaan jatkossa vain täysi-ikäisenä tehdystä työstä. Muutos koskee 1.8.2022 alkaen maksettavia palkkoja. Työttömyysvakuutusmaksu peritään ajalta 1.1.-31.7., jos työntekijä on 17-64 vuotias. Jos työntekijä on 17-vuotias 1.8.2022, työttömyysvakuutusmaksun periminen lakkaa, kunnes hän täyttää 18 vuotta.

LUE LISÄÄ

 

SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT VUONNA 2022

Vuoden 2022 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu. Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,53 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja eläke- ja etuustuloista 1,50 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 % eli se pienenee 0,19 %-yksikköä. Myös palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu – 1,18 % – pienenee edellisvuodesta 0,18 %-yksikköä. Päivärahamaksua ei peritä, jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 15 128 euroa.

 LUE LISÄÄ

 

EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVAN YHTIÖN KIRJANPITOVELVOLLISUUS

Hallitus esittää, että Euroopan talousalueen ulkopuoliselle oikeushenkilölle, jota tosiasiallisesti johdetaan Suomesta käsin, asetetaan uusi velvollisuus laatia kirjanpitolain mukainen tilinpäätös siinä tapauksessa, ettei yhtiöllä muutoin ole käytettävissä kattavaa tilinpäätöstä, joka antaisi oikean ja riittävän kuvan toiminnasta. Myös jos Euroopan talousalueen ulkopuolisella yhtiöllä on Suomessa kiinteä toimipaikka, kirjanpitovelvollisuus koskisi täällä harjoitettua liiketoimintaa, jollei tilinpäätöstä ole muutoin laadittu.

Lainmuutos turvaa verotuksellisen tuloksen laskentaa. Tarkoitus ei ole laatia ns. julkista tilinpäätöstä.

LUE LISÄÄ

 

KUSTANNUSTUKIKIERROS: MATKAILU-, RAVINTOLA- JA TAPAHTUMA-ALAN YRITYKSILLE UUSI KUSTANNUSTUKI

Hallitus esittää uutta kustannustukea kohdistamalla se erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin tai jonka merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus. Tuen myöntää Valtiokonttori. Hakukausi alkaisi joulukuussa 2021.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Yritysten kustannustuen neljäs hakukierros päättyi syyskuun loppuun. Viiden kustannustukikierros on esitysvaiheessa. Sitä ehdotetaan rajatuille toimialoille, jotka ovat erityisesti kärsineet koronasta. Yrittäjien työmarkkinatukea maksettiin 30.11.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden loppuun asti. Avustukset tähtäävät erityisesti kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät