fbpxPk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: syyskuu 2019 | Talenom

Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: syyskuu 2019

Uutiset

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA


Hallituksen vuoden 2020 budjettiesityksen veroratkaisut

Valtioneuvoston budjettiriihessä on tehty veroratkaisuja vuodelle 2020. Yritysverotuksen osalta esitetään seuraavaa:

Hallituksen tavoitteena on valmistella pikaisesti esitys määräaikaisista kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Tämä tarkoittaisi poistojen tekemistä verotuksessa entistä aiemmin eli verotuksen lykkäämistä tältä osin. Hallituksen tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna 2020.

Hallitus selvittää myös mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta, jonka tavoitteena on kannustaa aineettomiin investointeihin. Yrityksille voitaisiin myöntää esimerkiksi 50 %:n ylimääräinen verovähennys yritysten sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoitusmenoista neljän vuoden ajan. Tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna 2020.

Osaamisen vahvistamiseksi hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan lainsäädäntöuudistuksen 1.7.2020 alkaen.


Verokortin vuosituloraja kannattaa tarkistaa loppuvuodelle

Verottaja muistuttaa palkansaajia tarkistamaan oma veroprosenttinsa ja tekemään tarvittaessa muutosverokortin sähköisessä OmaVero -palvelussa (tai puhelimitse tai verotoimistossa) vielä loppuvuodelle. Jos veroprosentti on liian alhainen, loppuvuoden ansioita verotetaan lisäprosentin mukaan ja se saattaa johtaa vääränsuuruiseen verotukseen. Muutosverokortin laatimista varten tarvitset tiedot tähänastisista vuosituloistasi sekä arvion loppuvuoden tuloista, tähän asti maksetuista veroista sekä mahdollisista vähennyksistä tälle vuodelle esim. kotitalousvähennyksestä ja matkakuluista.

Oma vuosituloraja kannattaa tarkistaa etenkin silloin, jos palkkatuloissa tai vähennyksissä on ollut selkeä muutos aiempiin vuosiin verrattuna, sillä veroprosentti määräytyy aiempien vuosien verotuksen mukaan. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun suomalaisilla on verokortilla vain yksi tuloraja koko vuodelle. Palkkakausikohtaisia eli kuukausittaisia tulorajoja verokortissa ei siis enää ole. Myöskään erillistä sivutuloverokorttia ei enää ole, vaan palkansaaja voi kopioida samaa verokorttia kaikille työnantajilleen. Verokortin ei tarvitse olla paperinen vaan esimerkiksi kuva verokortista riittää.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2019/tarkista-verokorttisi-vuosituloraja-jotta-loppuvuoden-tulojasi-ei-veroteta-lis%C3%A4prosentilla/


Sisämarkkinakaupan arvonlisäverotukseen muutoksia 1.1.2020

Hallitus esittää arvonlisäverolakiin muutoksia (He 7/2019), joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan tavaroiden sisämarkkinakauppaa. Esitys perustuu yksinkertaistamisdirektiiviin. Keskeiset muutokset:
 

Lue lisää


ALV-tunniste ja yhteenvetoilmoitus: Jotta yhteisömyynnin verovapaus myönnetään, edellytetään jatkossa ostajan arvonlisäverotunnisteen voimassaoloa sekä yhteenvetoilmoituksen antamista myyjän toimesta.

Ketjuliiketoimet: Ketjuliiketoimilla tarkoitetaan samojen tavaroiden peräkkäisiä myyntejä siten, että niihin liittyy vain yksi kuljetus kahden jäsenvaltion välillä. Lakiin tulee säännös siitä, mihin Yhteisön alueella tapahtuvaan liiketoimiketjun myyntiin tavaroiden kuljetus olisi liitettävä. Asialla on vaikutusta kaikkien ketjuun kuuluvien myyntien verotusjäsenvaltion määräytymiseen.
-    Ne ketjuun kuuluvat myynnit, joihin kuljetus ei liity, verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tavarat ovat myyntihetkellä.
-    Ketjuliiketoimista on yhteisömyyntinä verotonta vain se myynti, johon kuljetus liittyy. --> Ketjussa tätä ennen olevat myynnit verotetaan kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa; ketjussa yhteisömyynnin jälkeen olevat myynnit verotetaan kuljetuksen päättymisjäsenvaltiossa.


Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisilmoituksiin on tulossa muutoksia marraskuusta 2019 alkaen. Ilmoituksilla annettavien tietojen määrä vähenee ja ilmoittamisen kanaviin tulee muutoksia.

Yritysasiakkaiden osalta muutokset aiheuttavat poikkeuksia syksyn ja vuodenvaihteen rakentamisilmoitusten aikatauluihin. Kohdekuukausien 9-12/2019 ilmoitusten antamisen määräpäivä on vasta 5.2.2020. Rakentamisilmoitukset annetaan OmaVerossa marraskuusta alkaen. Lomake.fi ja Ilmoitin.fi poistuvat käytöstä tältä osin loppuvuoden kuluessa. OmaVerossa voi ilmoittaa useita työnantajia ja urakoitsijoita yhdelle työmaalle ja useita työmaita yhdellä ilmoituksella ja lisäksi lisäselvitysten hoitaminen onnistuu siellä.

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/verotuksen_muutoksia/rakentamisilmoitukset/
 

MUITA UUTISIA

 

BRITANNIAN EU-ERON MÄÄRÄAIKA LÄHESTYY

Britannian EU-eron määräaika päättyy 31.10.2019. Britannian EU-ero tuo muutoksia muun muassa rajat ylittävään kaupankäyntiin. Se, eroaako Britannia EU:sta ilman sopimusta vai sopimuksen kanssa, vaikuttaa seurausten ajankohtaan, sillä sopimukseton ero tarkoittaisi sitä, että siirtymäaikaa ei olisi ja Britanniaa kohdeltaisiin EU:n ulkopuolisena maana saman tien. Sopimuksellinen ero antaisi siirtymäkauden aikaa sopeutua muutoksiin. Muutokset ovat erittäin merkittäviä Britannian kanssa kauppaa käyvien yritysten osalta ja muutoksiin kannattaa varautua. Muutosten sisältöä on käsitelty mm Blogi-tekstissä:
https://www.talenom.fi/brexit-mita-jos-siita-tulee-sopimukseton
 

KANSAINVÄLISEN KAUPAN EHDOT (INCOTERMS) OVAT UUDISTUNEET

Kansainvälinen kauppakamari ICC on uudistanut kansainvälisen kaupan Incoterms-toimitusehdot. Incoterms -toimitusehdot, kuten EXW, FOB, DDU, CIF ovat kansainvälisessä kaupassa maailmanlaajuisesti käytettyjä ehtoja, joihin viittaamalla kauppasopimuksissa myyjä ja ostaja sopivat tarkemmin tavaran toimitukseen liittyvistä seikoista kuten kuljetus- ja vakuutussopimuksen tekemisestä, tullauksesta sekä riskin siirtymisestä myyjältä ostajalle.

Suomalaisyrityksillä on syksy aikaa paneutua uusiin toimitusehtoihin, jotka suositellaan otettavaksi osaksi yritysten kansainvälisiä kauppasopimuksia 1.1.2020 alkaen. Osaava toimitusten hallinta on keskeinen osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, riskienhallintaa ja myös hyvää asiakaspalvelua.

https://kauppakamari.fi/2019/09/10/suomalaisyritysten-on-hyva-hallita-uudet-kansainvalisen-kaupan-pelisaannot/
 

KULUTTAJALUOTTOJEN KORKOKATTO

Oikeusministeriö tiedottaa, että pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.9.2019. Laki koskee lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia. Korkokatto laajenee koskemaan valtaosaa kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäävät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen, osamaksukauppa.

Luoton todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista siirrytään nyt erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Jatkossa luoton koron yläraja on 20 prosenttia. Lisäksi rajoitetaan oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa: kustannus saa olla maksimissaan 0,01 % luoton määrästä päivää kohti, ei kuitenkaan yli 150 euroa vuodessa.

Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saa periä korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan. Lakimuutoksen tavoitteena on kohtuullistaa tarjolla olevien lainojen kustannuksia ja näin ehkäistä velkaantumisongelmia.

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuluttajaluottojen-korkokatto-laajenee-ja-tiukkenee-syyskuun-alusta
 

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT KANNUSTAVAT PK-YRITYKSIÄ UUDISTUMAAN

ELY-keskukset järjestävät yrityksen kehittämispalveluita pk-yrityksille. Kehittämispalvelut sisältävät liiketoiminnan kehittämisen analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalvelua. Ne ovat selvityksen mukaan toimiva ja vaikuttava tukimuoto. Tukea myönnetään kaikille toimialoille ja yhtiömuodoille. Sitä käyttävät useimmin alle 50 hengen yritykset, jotka ovat toimineet jo pitkään. Palvelua hyödyntävät yritykset harjoittavat melko usein vientiä ja niiden joukossa on muuta yrityskantaa enemmän kasvuyrityksiä.

Tukea saaneet yritykset ovat olleet pääosin tyytyväisiä palveluun ja ovat kokeneet saavansa hyötyä etenkin liiketoimintaosaamisen kasvattamisessa ja toiminnan laajentamisessa. Kehittämispalveluiden jälkeen yritykset siirtyvät usein muiden yrityspalveluiden, kuten yrityksen kehittämisavustuksen ja Business Finlandin palveluiden hyödyntämiseen. Palvelun kustannuksista ELY-keskus kustantaa valtaosan, yrityksen maksettavaksi jää 20-30 % palvelun hinnasta.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yritysten-kehittamispalvelut-kannustavat-pk-yrityksia-uudistumaan
 

UUDELLA TAKAUKSELLA APUA KASVUHAKUISTEN PK-YRITYSTEN VAKUUSPULAAN

Finnvera ja Euroopan Investointirahasto (EIR) ovat solmineet takaussopimuksen, joka mahdollistaa kasvuhakuisille suomalaisyrityksille lähes 190 miljoonaa euroa uutta lainarahoitusta seuraavan kahden vuoden aikana. Finnvera ottaa sopimuksen myötä käyttöön uuden pk-takaus-tuotteen, jonka tarkoituksena on parantaa kasvuhakuisten pk-yritysten mahdollisuuksia saada lainarahoitusta erilaisiin investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. EIR takaa omalla vastatakauksellaan 50 prosenttia Finnveran myöntämistä pk-takauksista. Arvioidaan, että ainakin 2 000 suomalaista yritystä tulee hyötymään sopimuksen avulla myönnettävästä rahoituksesta.

Pk-takaus on vakuudeton 80 prosentin takaus yrityksen enintään 150 000 euron pankkilainalle. Se on tarkoitettu kasvuhakuisten, yli kolme vuotta sitten perustettujen pk-yritysten rahoitustarpeisiin. Finnveran 80 prosentin takaus on merkittävä yrityksille, joilla ei ole tarjota riittäviä reaalivakuuksia pankeille. Finnvera ei edellytä myöskään omarahoitusosuutta.

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasvuhakuisten-pk-yritysten-rahoitusmahdollisuudet-paranevat-finnvera-ja-euroopan-investointirahasto-sopivat-190-milj-euron-rahoituksesta-suomalaisyri
 

KAUPPAREKISTERIIN TIEDOT AJAN TASALLE

Patentti- ja rekisterihallitus peräänkuuluttaa yhtiöitä laittamaan Kaupparekisteritiedot ajan tasalle. Tilinpäätökset tulee ilmoittaa ajoissa, jotta välttyy viivästyslaskulta – ja viime kädessä rekisteristä poistamiselta.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2019/P_18911.html

PRH seuraa myös sitä, että yritysten hallituksen henkilötiedot on ilmoitettu asianmukaisesti Kaupparekisteriin. PRH on lähettänyt kehotuskirjeitä yrityksille, joilla ei ole kaupparekisteriin merkittyä hallitusta. PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä tai määrätä sen selvitystilaan, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita hallitustaan kaupparekisteriin.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2019/P_18996.html

Yritysten tosiasialliset edunsaajat tulee myös nykyisin ilmoittaa Kaupparekisteriin uudistuneen rahanpesulakisäädöksen myötä. Tiedot on ilmoitettava 30.6.2020 mennessä. Edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää. Edunsaajia voi olla yrityksessä yksi tai useampi henkilö tai ei yhtäkään. Osakeyhtiön tai osuuskunnan täytyy tehdä edunsaajailmoitus myös silloin, kun sillä ei ole edunsaajia tai edunsaajat eivät ole yrityksen tiedossa.

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2019/P_18828.html 

Header-kuva

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500

Yksinkertaistettu yhteydenotto