Pk-yrittäjän vero- ja lakiuutiset: toukokuu 2021

Uutiset /
Susanna Mäkiranta /
28.05.2021

VEROTUKSEN UUTISIA

AJANKOHTAISTA

Puoliväli- ja kehysriihen verolinjaukset

Hallitus on tehnyt puoliväliriihessä mm. seuraavia verolinjauksia:

  • Kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaista poisto-oikeutta jatketaan 2023 vuodesta verovuosille 2024-25.
  • Hallitus selvittää yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta, jossa yhteisöverokannat eriytetään yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton osalta vuoden 2022 loppuun mennessä.
  • Hallitus linjaa syksyn 2021 budjettiriihessä mahdollisuudesta uudistaa ulkomaisten ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osinkojen verotusta siten, ettei muutos koske yleishyödyllisiä yhteisöjä.
  • Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistukset, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotason nousun myötä.
  • Lämmitystapamuutoksia tuetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2250 eurosta 3500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa vuosina 2022-27.
  • Kotitalousvähennyksen osalta selvitetään myös mahdollisuutta kehittää sitä kannustamaan sitä myös muihin (energia)remontteihin sekä muihin kestävää kehitystä edistäviin korjausremontteihin. Lisäksi kotitalousvähennyksen kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan merkittävästi, esimerkiksi 2250 eurosta 3500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een, ottaen huomioon vaikutus julkisen talouden tasapainoon.
  • Hybridiautojen verotusarvoa tarkistetaan luontoisetujen arvostamisperusteissa. Vastaava vähennys tehdään kaasuautojen verotusperusteisiin. Lisäksi vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025. Tämä on puolet siitä, kuinka paljon täyssähköautojen verotusarvoa alennettiin vuosiksi 2021–2025 170 eurolla.

LUE LISÄÄ

 

Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorkoon väliaikainen alennus

Hallitus on antanut lakiesityksen, jonka mukaan maksujärjestelyjen kohteena olevista veroista maksettavaa viivästyskorkoa alennettaisiin väliaikaisesti 4,5 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2021 sovellettavan korkotason mukaan alennettu viivästyskorko olisi 2,5 prosenttia. Huojennusta voidaan hakea myös vanhoihin järjestelyihin sekä uusiin, jotka haetaan viimeistään 31.8.2021 mennessä. Huojennettua maksujärjestelyä voivat hakea niin yritykset kuin luonnolliset henkilöt ja kohteena voivat olla kaikki Verohallinnon kantamat verolajit.

LUE LISÄÄ

 

Etämyynti arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverotuksen etämyynnin sääntöjä koskeva lakiuudistus on vahvistettu ja se tulee voimaan 1.7.2021. Enintään 22 euron tavaralähetysten vapautus maahantuonnin arvonlisäverosta poistuu. Enintään 150 euron arvoisiin lähetyksiin sisältyvien maahantuotavien tavaroiden etämyynnille otetaan käyttöön uusi yhden yhteyspisteen rekisteröinti-, ilmoitus- ja maksujärjestelmä.

Lue aiheesta lisää Talenomin blogista

 

VEROTTAJAN UUDET OHJEET

Kiinteistön vuokraus arvonlisäverotuksessa

Verohallinto on julkaissut 20.5.2021 päivätyn ohjeen Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. Aiempaa ohjetta on päivitetty mm seuraavilta osin:

Työpisteen vuokraus voi olla arvonlisäverollista palvelukokonaisuuden luovuttamista, kun työpisteet luovuttamiseen liittyy lisäpalveluja. Tietyissä tilanteissa kyseessä on vuokraustoiminta, joka on arvonlisäverotonta mutta josta voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. KHO:n tuoreessa ratkaisussa 2020:99 oli kyse osakeyhtiöstä, jonka todettiin ratkaisussa harjoittavan molempia edellisistä palveluista: Arvonlisäverollisesta palvelusta oli kyse silloin, kun yhtiö tarjosi yhteistoimistopalveluja, joissa asiakas voi varata käyttöönsä yhden tai useamman joko nimetyn tai nimeämättömän työpisteen avotilassa päivä- tai kuukausimaksua vastaan. Palveluun sisältyi myös mm. palveluvastaavan palvelut, turvallisuus- ja järjestelypalvelut, siivous, internet-/WIFI-yhteys, tulostus- ja kopiointi sekä ilta- ja aamiais- ja muita tapahtumia. Arvonlisäverottomasta vuokrauksesta oli kyse sellaisessa palvelussa, jossa asiakas sai käyttöönsä kalustetun ja lukollisen toimiston sekä lisäksi edellä mainitut palvelut. Kokonaisuutta pidettiin yhtenä palveluna ja pääasiallisen palvelun mukaisesti siis vuokraustoimintana.

LUE LISÄÄ

 

MUITA UUTISIA

 

YRITYKSILLE SUUNNATTUJA SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN RAHOITUSHAKUJA KÄYNNISTETÄÄN SYKSYLLÄ

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia yrityksille suunnattuja rahoitushakuja on avautumassa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla syksyllä 2021. Hakuja on tarkoitus avata muun muassa energiajärjestelmän murroksen, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen sekä TKI-investointien tueksi. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Rahoitusta tulevat pääosin myöntämään työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland. Rahoitusta kanavoidaan myös ELY-keskusten ja Energiaviraston kautta. Ohjelman rahoitus on vuosille 2021– 2026. Hauista tullaan tiedottamaan tarkempia tietoja myöhemmin. Rahoitushakuja on käynnistymässä myös luoville aloille vahvistamaan alan kilpailukykyä sekä matkailualalle kehittämään digitalisaatiota ja kestävää kasvua.

 LUE LISÄÄ

 

TAPAHTUMATAKUUN HAKU ALKAA 1.6. – TAVOITTEENA PIENENTÄÄ JÄRJESTÄJIEN TALOUDELLISTA RISKIÄ

Tapahtumatakuun tarkoitus on vähentää tapahtumien järjestämisen taloudellista riskiä. Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista. Tapahtumatakuun piirissä ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, urheilutapahtumat, musiikkifestivaalit, messut sekä vastaavat tapahtumat.

Tapahtumajärjestäjät hakevat tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haku on kaksivaiheinen. Tapahtumatakuun hakuaika on 1.6.– 31.8.2021. Tapahtumatakuuseen perustuvaa korvausta on haettava erikseen. Korvauksen hakuaika on 15.9.–7.12.2021. Tapahtumatakuu voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Kyseessä on yleisötapahtuma, johon osallistuu vähintään 200 henkeä.
  • Tapahtuma järjestetään 1.6.–7.12.2021 välisenä aikana.
  • Tapahtumajärjestäjä on vakiintunut ja ammattimainen eli sillä on Y-tunnus, pysyvä organisaatio ja vuoden 2019 liikevaihto yli 150 000 euroa. Tyypillisesti vakiintuneella tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilöstöä mutta se voi olla myös yksinyrittäjä.

LUE LISÄÄ

 

KORONASTA KÄRSINEIDEN YRITYSTEN KUSTANNUSTUEN 3. HAKUKIERROS AVOINNA – YKSINYRITTÄJÄT MUKANA TUEN PIIRISSÄ

Kolmannen yleisen koronatuen hakukierros on avattu 27.4. Valtiokonttorin sivuilla. Kustannustuki on muuttunut aiemmista tukikierroksista siten, että se on haettavissa myös pienyrityksille ja yksinyrittäjille. Tukeen oikeuttaa, mikäli liikevaihto on pudonnut koronan vuoksi yli 30 % verrattuna vertailukauteen. Pandemiakausi ja vertailukausi vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä arvonlisäveron kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuosi-ilmoittaja. Nimetyillä pahimmin koronasta kärsineillä toimialoilla toimivien yhtiöiden ei tarvitse erikseen perustella liikevaihdon tippumista. Muilla toimialoilla toimivien tulee perustella mahdollinen liikevaihdon putoaminen johtuneeksi nimenomaan koronasta.

 

Tuki on edelleen korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista sekä palkkoihin lisättävästä 20 %:n laskennallisesta sivukululisästä. Kustannukset katsotaan tukikaudelta, joka on 1.11.2020 – 28.2.2021. Yksinyrittäjien mukaan tulon myötä tukea maksetaan vähintään 2000 euroa myös silloin, kun tuen määrä jäisi laskennallisesti alle kyseisen summan, jos muut tukiehdot täyttyvät. Yksinyrittäjien ja pienyritysten hakemuksista on aiemmilla kustannustukikierroksilla hylätty yli 80 %, koska tuen määrä on jäänyt laskennallisesti alle 2000 euron alarajan. Uusi tuki on parempi myös isoille yrityksille, sillä tuen maksimimäärä on jatkossa miljoona euroa, kun se aiemmilla hakukierroksilla on ollut 500 000 euroa.

LUE LISÄÄ

 

KORONASTA KÄRSINEIDEN YRITYSTEN KUSTANNUSTUEN 4. HAKUKIERROS SUUNNITTEILLA

Kustannustuesta järjestetään neljäs hakukierros, jossa yritykset voisivat hakea tukea maalis-toukokuulta. Tuen ehdot säilyisivät ennallaan. Kustannustuen neljäs hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.3.–31.5.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Kaikkien toimialojen yritykset voisivat jatkossakin hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa erikseen asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 ja haun on tarkoitus käynnistyä Valtiokonttorissa elokuussa.

LUE LISÄÄ

 

YRITYKSILLE KORVAUSTA ASIAKASTILOJEN SULKEMISESTA

Sulkemiskorvauksen hakukierros on alkanut 12.5.2021. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikroyritykset ja pienyritykset (alle 50 työntekijää), jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa. Tukea haetaan Valtiokonttorin asiointipalvelusta. Sulkemiskorvausta täytyy hakea neljän kuukauden sisällä sen kuukauden päättymisestä, jona yritys on saanut avata toimitilansa. Yritys voi hakea sulkemiskorvauksen lisäksi myös yleistä kustannustukea, mikäli edellytykset täyttyvät.

Korvausta voidaan maksaa ravintoloille, muille ravitsemusyrityksille sekä yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilain perusteella. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot. Jos yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta sen toimitiloja ei ole suljettu kokonaan, yritys ei voi saada sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on suljettu. Yritykselle korvataan palkkakuluista 100 prosenttia ja muista kuluista 70 prosenttia. Muita kuluja ovat esimerkiksi vuokra.

LUE LISÄÄ

 

SUURYRITYKSILLE VALMISTEILLA KORVAUS ASIAKASTILOJEN SULKEMISESTA

Suurten yritysten sulkemiskorvauksesta neuvotellaan parhaillaan Euroopan komission kanssa. Se koskisi yrityksiä, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on sulkenut tartuntatautilailla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Suurille yrityksille maksettaisiin korvauksena 70 prosenttia sulkemisajan kustannusten ja tulojen erotuksesta. Tuen ehtona olisi, että yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia sulkemiskaudella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Tuesta vähennettäisiin sulkemisaikaan ja koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset sekä muut samoihin kustannuksiin kohdistuvat valtiontuet.

LUE LISÄÄ

 

YRITTÄJIEN TYÖMARKKINATUELLE JATKOA 30.9.2021 ASTI

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Väliaikainen säännös on nykyisellään voimassa 30.6.2021 asti. Hallitus esittää tuen jatkamista 30.9.2021 saakka.

LUE LISÄÄ

 

YRITYSTEN (KORONA)-AVUSTUKSET JA -LAINAT

Business Finlandin ja ELY-keskuksen esiselvitys- ja kehittämistuet koronatilanteeseen olivat haettavissa keväällä 2020. Niiden maksatushakemuksia on yrityksillä vielä tekemättä, osalla projekteista projektiaika voi olla pitkäkin. Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros avattiin 27.4., neljäs hakukierros on tulossa, ja korvausta asiakastilojen sulkemisesta on voinut hakea 12.5. alkaen. Suurten yritysten sulkemiskorvaus on valmistelussa. Myös tapahtuma-alan oma tuki on tulossa. Yrittäjien työmarkkinatuelle on esitetty jatkoa 30.9.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan myös kesäkuun loppuun asti. Avustukset tähtäävät erityisesti kasvuun, työllistämiseen ja kansainvälistymisiin. Avustuksia myöntävät ELY-keskus ja Business Finland.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/pk-yritys/pk-yritys/

 

Koronatietopakettia täydennetään sivustolle:

https://korona.talenom.fi/

Susanna Mäkiranta

Johtava asiantuntija, KTM, KLT

Susanna toimii Talenomilla johtavana asiantuntijana tilitoimistopalveluissa. Hän kouluttaa sisäisen ja ulkoisen laskennan, yhteisölainsäädännön ja verotuksen alueilla, kehittää konsultointia sekä osallistuu asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Täytä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä