fbpx
>
Barometri
23.10.2017

Pk-yritysten toinen vuosipuolisko alkoi reippaasti – liikevaihdon kasvu +6,1% elokuussa

Pk-yrityksissä erinomaisesti jo pitkään jatkunut liikevaihdon kasvu sai elokuussa jatkoa liikevaihdon kasvaessa 6,1 %. Kesä-elokuussa liikevaihto kasvoi 6,5 %. Elokuussa paras kasvaja oli teollisuus, mikä kasvoi 11,9 %. Myös palveluala kasvoi reippaasti (+7,0 %), kun taas kauppa (0,1 %) ja rakentaminen (-0,5 %) jäivät nollan tuntumaan. 

Kolmen kuukauden tarkastelujaksolla (kesä – elokuu 2017) kaikki neljä toimialaa ylsivät kasvuun. Palveluala kasvoi 10,0 %, rakentaminen 6,4 %, teollisuus 5,7 % ja kauppa 2,5 %.

Alueellisesti elokuussa kasvu edellisvuoden elokuusta oli nopeinta Pohjois-Pohjanmaalla, missä liikevaihto kasvoi 11,9 %. Pirkanmaalla liikevaihto kasvoi 10,1 % ja Uudellamalla 4,0 %. 

Alueellinen liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 2017 Pirkanmaalla 10,4 %, Pohjois-Pohjanmaalla 8,4 % ja Uudellamaalla 5,9 %.

”Pk-yritysbarometri kertoo yritysten erinomaisen kasvukehityksen jatkuneen elokuussa. Samalla 21.9.2017 julkaistut tilastokeskuksen ennakkotilastot vuoden 2016 yritysten tilinpäätöstiedoista osoittavat pk-yritysten liikevaihdon nousseen vuodessa 3,3 %. Kun vuonna 2015 pk-sektorin osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli 36,7 %, viime vuonna osuus oli 37,3 %. Pienet ja keskisuuret yritykset tekivät viime vuonna kokonaisuudessaan liikevaihtoa 143,3 miljardia euroa, mikä nousi vuodessa 4,5 miljardilla eurolla.

Pk-sektori on liikevaihdon puolesta kansantaloudellisesti merkittävä, mutta vielä isompi merkitys on pk-sektorilla työnantajana. Vaikkei yrityskohtaisesti pk-yritys työllistä järin montaa työntekijää (2,8 työntekijää/yritys), peräti 56,7 % kotimaisten yritysten työntekijöistä työskentelee pienelle tai keskisuurelle yritykselle. Tämä huomioituna sektorin positiivisesta kehityksestä on todellakin syytä nauttia”, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Jussi Paaso.

Avaa barometri kokonaisuudessaan TÄSTÄ.