Talenom akatemia

Investoi itsesi - kasva asiantuntijana

TALENOM AKATEMIA

Kasvavana ja nopeasti kehittyvänä yhtiönä Talenom tarjoaa erinomaiset puitteet uralla etenemiseen. Olipa tavoitteesi kehittyä oman alasi ammattilaiseksi tai esimiestehtäviin, meiltä löytyy niihin tähtäävät sisäiset koulutusohjelmat unohtamatta jatkuvaa ylläpitokoulutusta.
Talenom Akatemiassa on tarjolla laajasti erilaisia koulutuksia tukemaan henkilökohtaista oppimista ja kehittymistä. Verkko- ja lähikoulutukset edustavat alan kärkeä ja Talenom tunnetaankin toimialalla vahvasti henkilöstön osaamiseen panostavana yrityksenä. Ammatillisen koulutuksen ohella kiinnitämme erityistä huomiota myös työelämäntaitojen kehittämiseen.
Tuemme oppimista ja urapolkuja myös suosimalla sisäisiä rekrytointeja ja työnkiertoa, mihin meillä isona talona onkin erittäin monipuoliset mahdollisuudet.

Miksi Talenom Akatemia?

Selkeät kuvaukset organisaatiokohtaisista opintopoluista

Tarjoaa mahdollisuuden edetä urallasi haluamaasi suuntaan

Todella laaja valikoima verkko- ja lähikoulutuksia, jotka tukevat henkilökohtaista kehittymistäsi

Tukea henkilökohtaiseen kehittymiseen

Kasva asiantuntijana

1. Talenom Trainee

Talenomin Trainee on opiskelijoille, alanvaihtajille ja vasta valmistuneille suunnattu koulutusjakso. Se tarjoaa koulutusta alan johtavilta asiantuntijoilta ja antaa kattavan kuvan työskentelystä meillä. Opiskelijana voit suorittaa koulutukseen kuuluvan ammattiharjoittelun Traineen aikana.

 

Traineen aikana opit teoriaa, pääset näkemään tapaamme työskennellä ja tutustut työyhteisöön. Sinulle nimetty mentori on tukenasi koko Trainee-jakson ajan.

 

Hyvin usein Trainee -ohjelmamme on myös alku Talenom -uralle, sillä suurin osa uusista työntekijöistämme tulee meille Trainee -ohjelman kautta. Toivottavasti saamme sinustakin Traineen jälkeen uuden talenomilaisen!

 

Näet seuraavat alkavat Trainee ohjelmamme täältä.

2. Kirjanpito

Usein ura Talenomilla alkaa kolmen kuukauden Trainee -ohjelmalla, jossa perehdytään taloushallinnon asiantuntijan toimenkuvaan koulutusten ja asiakastöiden kautta. Koulutusta tarjoavat alan johtavat asiantuntijat ja asiakastöissä saat tukea henkilökohtaiselta mentorilta. Trainee -jakso antaa valmiudet työskennellä taloushallinnon asiantuntijana.

 

Taloushallinnon asiantuntijana pääset kehittämään osaamistasi monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Kehittymisen tukena tarjoamme jatkuvia koulutuksia ajankohtaisista laki- ja verouudistuksista sekä syventäviä valmennuksia yhteisölainsäädännöstä, sisäisestä- ja ulkoisesta laskennasta, liiketoimintaosaamisesta ja yritys- ja henkilöverotuksesta. Osaamisen kehittämisessä avainasemaan nousee myös kollegoiden tuki ja avoin keskusteluilmapiiri.

 

Työkokemuksesi karttuessa haluamme tukea sinua saavuttamaan alan arvostetun KLT-asiantuntijatutkinnon. Talenom tarjoaa Suomen parasta KLT-valmennusta useiden vuosien kokemuksella. Valmennus toteutetaan vuosittain livekoulutuksina työajalla. Valmennuksen myötä tiedonhankintataidot kehittyvät ja osaamisesi nousee uudelle tasolle. Saat eväät niin tentissä menestymiseen kuin haastavampien työtehtävien hoitamiseen käytännön työelämässä. KLT-tutkinnon suorittaneille tarjoamme kahdesti vuodessa omat KLT-päivät, joissa kouluttajina toimivat maamme arvostetuimmat alan kouluttajat ja osallistujat pääsevät verkostoitumaan talomme muiden huippuasiantuntijoiden kanssa.

 

Taloushallinnon asiantuntijana voit jatkaa kehittymistäsi haluamaasi suuntaan. Vaihtoehtoina on syventää osaamista erityisosaamisalueilla tai jatkaa esimiestyöhön Leader-valmennusten kautta. Voit myös kehittää itseäsi kohti asiakkaan kokonaisvaltaista kumppania ja saada valmiudet toteuttaa yhä vaativampia konsultatiivisia toimeksiantoja.

3. Palkanlaskenta

Usein ura Talenomilla alkaa Trainee -ohjelmalla, jossa perehdytään palkanlaskijan toimenkuvaan koulutusten ja asiakastöiden kautta. Koulutusta tarjoavat palkanlaskennan asiantuntijat ja asiakastöissä saat tukea henkilökohtaiselta mentorilta. Trainee -jakso antaa hyvät lähtökohdat palkanlaskijan uralle.

 

Palkanlaskijana pystyt kehittämään osaamistasi monipuolisissa palkanlaskijan tehtävissä. Palkanlaskijana toimit osana toimialatiimiä, jossa pystyt kehittämään tietyn osaamista tietyn toimialan asiantuntijana. Kehittymisen tukena tarjoamme jatkuvasti ajantasaisia koulutuksia mm. lakiuudistuksista sekä muista ajankohtaisista asioista.

 

Työkokemuksesi karttuessa haluamme tukea sinua saavuttamaan alan arvostetun PHT -asiantuntijatutkinnon. Talenom tarjoaa PHT -valmennusta tutkintoon osallistuville. Valmennus toteutetaan livekoulutuksina työajalla. Valmennus tarjoaa sinulle erittäin loistavat eväät niin tentissä menestymiseen kuin haastavampien työtehtävien hoitamiseen käytännön työelämässä. Lisäksi tarjoamme PHT -tutkinnon suorittaneille soveltuvaa asiantuntijakoulutusta tutkinnon ylläpitämiseksi.

 

Voit halutessasi kehittää osaamistasi myös palkkojen käyttöönottokonsulttina tai  esimiestehtäviin halutessasi suunnata Leader -valmennukseen.

4. Myyntilaskutus

Trainee-polku on yleinen tapa aloittaa ura Talenomilla myyntilaskutuksen asiantuntijana. Harjoittelijat perehdytetään myyntilaskut-yksikön prosesseihin ja työtehtävien itsenäiseen hoitamiseen. Jokaiselle harjoittelijalle laaditaan henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma ja perehdytys tapahtuu kokeneiden asiantuntijoiden toimesta. Trainee-jakso antaa valmiudet työskennellä monipuolisissa myyntilaskutuksen asiantuntijan työtehtävissä ja tiimin jäsenenä.

 

Myyntilaskutuksen asiantuntijan työnkuva on laaja ja monipuolinen. Työ pitää sisällään eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien asiakkaiden saatavien seurannan, konsultoivan asiakaspalvelun sekä raportoinnin kirjanpitoon. Lisäksi asiantuntija työskentelee muun muassa perinnän, rahoituksen ja yritysjärjestelyihin liittyvien työtehtävien parissa. Jokaista myyntilaskutuksen asiantuntijaa kannustetaan osaltaan kehittämään myyntilaskutuksen prosesseja ja järjestelmiä. Avoin ja kannustava tiimihenki antaa loistavat mahdollisuudet pitkäaikaiselle uralle myyntilaskutuksen asiantuntijana.

 

Myyntilaskutuksen asiantuntijalla on kattavat urapolkumahdollisuudet uralla kehittymiseen. Junior-polun jälkeen asiantuntijaroolissa työntekijä pääsee syventämään osaamistaan edelleen aina vaativampien tehtävien kautta Senior-rooliin. Senior-roolissa kokenut ammattilainen hallitsee tiimin prosessit kokonaisvaltaisesti ja kykenee myös esittämään kehitysehdotuksia näihin. Lisäksi hän omaa laajaa toimialaosaamista ja vastaa isommista asiakaskokonaisuuksista. Senior-roolista työntekijällä on mahdollisuus oman kiinnostuksen mukaan edetä kehitysasiantuntijaksi tai Leader-ohjelman kautta esimiestehtäviin.

5. Digi

Ura Talenomin Digi-yksikössä voi alkaa monelta eri tasolta, opintojen aikana harjoittelussa tai opinnäytetyön parissa, opintojen jälkeen uraansa aloitteleville Digin Trainee -ohjelmassa tai urallaan jo pidemmälle ehtineiden osalta suoraan työtehtävässä. Työskentelemme täällä viimeisimpien ohjelmistotuotannon teknologioiden parissa uusimpia tuotekehityksen prosesseja ja viitekehyksiä käyttäen. Pääset aina suoraan työhön lisäarvoa tuottavien tuotekehitysprojektien pariin.

 

Samalla tarjoamme kaikille erilaisesta aloituksesta riippumatta mahdollisuuden kehittää itseään monilla erilaisilla tavoilla, kattavasta perehdytyksestä lähtien – kattaviin digitaalisiin koulutusmateriaalikirjastoihin päätyen. Vaikka suosimme digitaalisten koulutuskokonaisuuksien läpikäyntiä työntekijän itsensä valitsemassa aikataulussa ja laajuudessa niin järjestämme myös kohdennettuja, tarvelähtöisiä luokkahuonekoulutuksia ja työpaja-muotoisia ja osallistavia koulutustapahtumia.

 

Digi-yksikön erilaiset yleisimmät työroolit ja niihin liittyvät osaamisvaatimukset ja näitä osaamisvaatimuksia vastaavat koulutukset on dokumentoitu Talenom Akatemiassa. Kuhunkin työrooliin liittyvien koulutusten suorittamisen, työntekijän henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen, henkilökohtaisten toiveiden ja henkilön ominaisuuksien perusteella työntekijällä on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan ja siirtyä erilaisten työtehtävien pariin yksikön eri tiimeihin ja rooleihin. Digi-yksikön yleisimpiä rooleja ovat mm. Trainee, asiantuntija, johtava asiantuntija, pääsuunnittelija, tuotepäällikkö ja linjaesimies. Työntekijän uran edetessä siirtyminen eri roolien välillä mahdollistetaan työntekijän pitkän aikavälin kehittymisen suunnittelulla ja seurannalla.

6. Esimiestyö

Leader -ohjelma on tarkoitettu talenomilaisille, jotka ovat kiinnostuneita esimiestyöstä Talenomilla.  Ohjelman aikana opiskelijat tutustuvat esimiestyöhön sekä Talenomin eri yksiköihin. Opiskelu sisältää luentoja, yksikkövierailuja sekä luokassa ja kotona suoritettavia palautettavia harjoituksia.

 

Leader -ohjelman suoritettuasi sinulla on laaja näkemys Talenomin toiminnasta kokonaisuudessaan ja hyvät valmiudet suunnata esimiestyöhön.

 

Jatkuva esimiestyön kehittäminen on yksi tärkeimpiä kokonaisuuksia. Talenom Akatemiasta löytyy paljon työtä tukevia koulutuksia esimiestehtävissä toimiville. Jatkuvat koulutukset ja erilaiset verkkovalmennukset mahdollistavat kokoaikaisen kehittymisen myös esimiestehtävässä.

7. Työelämätaidot

Työelämätaidoilla on suuri merkitys työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Ajattelemme, että myös niiden kehittämisellä on iso rooli saavuttaaksemme tavoitteemme olla Suomen paras työpaikka. Talenom Akatemian avulla voit kehittää työelämätaitojasi erilaisten valmennusten kautta. Näiden valmennusten avulla pääset mm. kehittämään itsetuntemustasi, vuorovaikutustaitojasi ja saat työkaluja oman työn johtamiseen.

Kiinnostuitko ?

Ota yhteyttä ja löydetään yhdessä juuri sinulle sopiva urapolku.

Ota yhteyttä