fbpx

Hallitus

Talenomin hallitukseen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä ja enintään kuusi varajäsentä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Talenomin hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista Talenomin hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

 

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen valitsee yhtiökokous.

 

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun ohella Talenomin strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy Yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa Yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää Yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

 

Hallitus myös vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää Yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan sekä päättää Yhtiön toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä.

 

Lisäksi hallitus seuraa ja valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

 

Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Talenomin toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

 

Hallituksen riippumattomuus
Nykyinen hallitus (valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.2.2020) on järjestäytymiskokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen arvion mukaan sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista seuraavasti:

 

– Harri Tahkolan ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, sillä hän kuuluu toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on merkittävä asiakkuussuhde yhtiöön. Hänen ei myöskään katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen omistaessaan enemmän kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

 

– Mikko Siuruaisen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä, sillä hän kuuluu toimivaan johtoon toisessa yrityksessä, jolla on merkittävä asiakkuussuhde yhtiöön. Mikko Siuruaisen katsotaan olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

 

– Olli Hyypän katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

– Anne Riekin katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

– Johannes Karjulan katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

– Sampsa Laineen katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Talenom Oyj:n hallituksen jäsenten enemmistö on riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kaksi yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsenentä on riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Näin ollen yhtiön hallitus täyttää arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerit suosituksen 10 (hallituksen jäsenten riippumattomuus) noudattamisen osalta.

Hallituksen puheenjohtaja

Harri Tahkola

Harri Tahkola

Hallituksen puheenjohtaja

KTM, KLT

s. 1972

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1998 ja toimitusjohtajana vuosina 2003 - 2016.

Keskeinen työkokemus

Harri Tahkola on toiminut Talenomin palveluksessa monissa eri tehtävissä vuodesta 1994 lähtien. Vuosina 2003 – 2016 Harri toimi Talenomin toimitusjohtajana.

Keskeiset luottamustehtävät

Harri Tahkola on toiminut HTM Beta Service Oy:ssä hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien, Omago Oy:ssä vuodesta 2017 lähtien ja Peltolanportti Oy:ssä vuosina 2014 – 2016. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014, Ducap Oy:ssä vuodesta 2011, Hemmo Capital Oy:ssä vuodesta 2010 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.

Hallituksen jäsen

Olli Hyyppä

Olli Hyyppä

Hallituksen jäsen

DI

s. 1969

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Olli Hyyppä on toiminut Senior Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä NXP Semiconductors -yhtiössä vuodesta 2013 lähtien vastaten globaalista tietohallinnosta. Hän on lisäksi toiminut Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä ST Ericsson -yhtiössä vuosina 2009–2013, eri IT-asiantuntija- ja johtotehtävissä Eletrobit Oyj:ssä vuosina 1996–2009 ja suunnittelijana Rautaruukki Oyj:ssä vuosina 1992–1996

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen jäsen

Mikko Siuruainen

Mikko Siuruainen

Hallituksen jäsen

Tradenomi, MBA

s. 1975

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien sekä vuosina 2004-2015.

Keskeinen työkokemus:

Mikko Siuruainen on toiminut toimitusjohtajana Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien. Mikko Siuruainen on toiminut Yhtiön palveluksessa monissa eri tehtävissä vuosina 2000 – 2016 muun muassa yritysneuvojana, neuvontapäällikkönä, yksikönjohtajana, yhtiön Oulun toimiston johtajana sekä varatoimitusjohtajana 2006 – 2016. Hän on lisäksi aiemmin toiminut Fortum Oyj:llä taloussuunnittelijana vuosina 1999–2000.

Keskeiset luottamustehtävät:

Mikko Siuruainen on toiminut hallituksen jäsenenä HTM Beta Service Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Suuntakivi Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Silta Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Tammi Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen ja Peltolanportti Oy:ssä vuosina 2014 – 2016.

Hallituksen jäsen

Anne Riekki

Anne Riekki

Hallituksen jäsen

KTM, OTM

s. 1971

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

Anne Riekki on toiminut partnerina MB Partners V Oy:n palveluksessa vuodesta 2019 lähtien. Vuosina 2017-2019 hän työskenteli sijoitusjohtajana eQ Varainhoito Oy:n Private Equity -tiimissä. Hän on lisäksi toiminut useissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Teollisuussijoitus Oy:ssä vuosina 2007 – 2017, joista vuosina 2011 – 2017 johtoryhmän jäsenenä ja rahastotiimin vetäjänä. Vuosina 2005 – 2006 hän työskenteli Investment Manager -tehtävässä Euroopan investointirahastossa (EIF), vuosina 2000 – 2003 useissa sijoitustehtävissä Eqvitec Partners Oy:n mezzanine-tiimissä ja vuosina 1999 – 2000 yritystutkijana Merita Pankki Oyj:ssä.

Keskeiset luottamustehtävät:

Anne Riekki on toiminut hallituksen jäsenenä Pääomasijoittajat ry:ssä (aiemmin Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry) vuodesta 2012 alkaen. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tytäryhtiöissä, vuosina 2010 – 2017 Tesi Fund Management Oy:ssä ja vuosina 2010 – 2016 Start Fund Management Oy:ssä.

Hallituksen jäsen

Johannes Karjula

Johannes Karjula

Hallituksen jäsen

KTM

s. 1988

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan Trustmary Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Trustmary Finland Oy:ssa vuodesta 2019 alkaen sekä varatoimitusjohtajana Sesonkia Oy:ssä 2015 alkaen. Tämän lisäksi Johannes on toiminut toimitusjohtajana LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014 – 2016 sekä toiminimiyrittäjänä vuosina 2010 – 2015.

Keskeiset luottamustehtävät:

Johannes Karjula on toiminut hallituksen puheenjohtajana Eeroplan Oy:ssä vuodesta 2016 ja Satokausikalenteri Media Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Trustmary Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Sesonkia Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, Molarum Salaojat Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, Markkinointitoimisto WDS Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen, CX International Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen ja Trustmary Finland Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Aiemmin hän on toiminut hallituksen jäsenenä LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014 – 2016.

Hallituksen jäsen

Sampsa Laine

Sampsa Laine

Hallituksen jäsen

KTM

1969

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2020.

Keskeinen työkokemus:

Sampsa Laine on toiminut osakkaana ja toimitusjohtajana Mandatum Pankkiiriliike Oy:ssä 2003-07. Danske Bankin Markets toimintojen Suomen maajohtajana 2007-11 sekä instituutio ja pankkiasiakkuuksien globaalina vetäjänä 2012-13. Nordea Suomen pankkitoiminnan varatoimitusjohtaja ja pk-yritysliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2014-2017. Kesästä 2017 tammikuuhun 2020 vastuualueena oli digitaalisten palveluiden kehittäminen Nordean yritysasiakkaille. Sivutoimisena yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003 saakka.

Keskeiset luottamustehtävät:

Sampsa Laine on toiminut Kasvu Openin boardissa 2014-2017 sekä  hallituksen jäsenenä European Securities Networkissa 2004-2007.

Talenom Oyj:n osakkeet:

Sampsa Laine omistaa 2000 kappaletta Talenom Oyj:n osaketta.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500