Hallitus

Talenomin hallitukseen voi yhtiöjärjestyksen mukaan kuulua kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä ja enintään kuusi varajäsentä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Talenomin hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista Talenomin hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

 

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen valitsee yhtiökokous.

 

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun ohella Talenomin strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy Yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa Yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää Yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä.

 

Hallitus myös vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää Yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan sekä päättää Yhtiön toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä.

 

Lisäksi hallitus seuraa ja valvoo konsernin taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallitus voi perustaa valiokuntia, mikäli Talenomin toiminnan laajuus tai hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen tätä edellyttää. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.


Hallituksen kokoonpano

3.3.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021, että nykyiset hallituksen jäsenet Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Olli Hyyppä, Johannes Karjula ja Sampsa Laine valittiin uudelle toimikaudelle ja Elina Tourunen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.


Hallituksen riippumattomuus

Nykyinen hallitus (valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.3.2021) on järjestäytymiskokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen arvion mukaan sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista seuraavasti:

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Talenom Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen uudelleen Harri Tahkolan. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista seuraavasti:

-Harri Tahkolan ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä kokonaisarvion perusteella. Hänen ei myöskään katsota olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista hänen omistaessaan enemmän kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

-Mikko Siuruaisen katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

-Olli Hyypän katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

-Johannes Karjulan katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

-Sampsa Laineen katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

-Elina Tourusen katsotaan olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Talenom Oyj:n hallituksen jäsenten enemmistö on riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kaksi yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsenentä on riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Näin ollen yhtiön hallitus täyttää arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerit suosituksen 10 (hallituksen jäsenten riippumattomuus) noudattamisen osalta.

Hallituksen puheenjohtaja

Harri Tahkola

Harri Tahkola

Hallituksen puheenjohtaja

KTM, KLT

s. 1972

Suomen kansalainen

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 lähtien ja hallituksen jäsen vuodesta 1998 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Harri Tahkola työskenteli Talenomin palveluksessa useissa eri tehtävissä vuosina 1994–2016, viimeksi Talenomin toimitusjohtajana vuosina 2003–2016.

Keskeiset luottamustehtävät

Harri Tahkola on toiminut hallituksen puheenjohtajana Hacap Oy:ssä vuodesta 2016, Ducap Oy:ssä vuodesta 2011, Omago Oy:ssä vuodesta 2017 lähtien sekä hallituksen jäsenenä Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014, Hemmo Capital Oy:ssä vuodesta 2010 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista:

Ei

Osakeomistukset:

8 679 015

Hallituksen jäsen

Olli Hyyppä

Olli Hyyppä

Hallituksen jäsen

DI

s. 1969

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2015 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Olli Hyyppä on toiminut Senior Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä NXP Semiconductors -yhtiössä vuodesta 2013 lähtien vastaten globaalista tietohallinnosta. Hän on lisäksi toiminut Vice President & Chief Information Officer -tehtävässä ST Ericsson -yhtiössä vuosina 2009–2013, eri IT-asiantuntija- ja johtotehtävissä Elektrobit Oyj:ssä vuosina 1996-2009 ja suunnittelijana Rautaruukki Oyj:ssä vuosina 1992–1996.

Keskeiset luottamustehtävät

Olli Hyyppä on toiminut Hyyppä Consulting Oy hallituksen puheenjohtajana 2018 alkaen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista:

Kyllä

Osakeomistukset:

60 000

Hallituksen jäsen

Mikko Siuruainen

Mikko Siuruainen

Hallituksen jäsen

Tradenomi, MBA

s. 1975

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien sekä vuosina 2004-2015.

Keskeinen työkokemus:

Mikko Siuruainen on toiminut toimitusjohtajana Alfa Finance Oy:ssä vuodesta 2014 ja Citinvest Oy:ssä vuodesta 2010 lähtien. Mikko Siuruainen on toiminut Talenom Oyn palveluksessa monissa eri tehtävissä vuosina 2000–2016 muun muassa yritysneuvojana, neuvontapäällikkönä, yksikönjohtajana, yhtiön Oulun toimiston johtajana sekä varatoimitusjohtajana 2006 – 2016. Hän on lisäksi aiemmin toiminut Fortum Oyj:llä taloussuunnittelijana vuosina 1999–2000.

Keskeiset luottamustehtävät:

Mikko Siuruainen on toiminut hallituksen jäsenenä Suuntakivi Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Silta Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen sekä Tammi Partners Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista:

Kyllä

Osakeomistukset:

694 716

Hallituksen jäsen

Johannes Karjula

Johannes Karjula

Hallituksen jäsen

KTM

s. 1988

Suomen kansalainen

Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana perustamassaan Trustmary Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Trustmary Finland Oy:ssa vuodesta 2019 alkaen sekä varatoimitusjohtajana Sesonkia Oy:ssä 2015 alkaen. Tämän lisäksi Johannes Karjula on toiminut toimitusjohtajana LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016 sekä toiminimiyrittäjänä vuosina 2010–2015.

Keskeiset luottamustehtävät:

Johannes Karjula on toiminut hallituksen puheenjohtajana Eeroplan Oy:ssä vuodesta 2016 ja Satokausikalenteri Media Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän on toiminut hallituksen jäsenenä Trustma ry Group Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, Sesonkia Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, Molarum Salaojat Oy:ssä vuodesta 2015 alkaen, hallituksen jäsenä ja partnerina Markkinointitoimisto WDS Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen, CX International Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen ja Trustmary Finland Oy:ssä vuodesta 2017 alkaen. Aiemmin hän on toiminut hallituksen jäsenenä LeadFlow Oy:ssä vuosina 2014–2016.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista:

Kyllä

Osakeomistukset:

2 812

Hallituksen jäsen

Sampsa Laine

Sampsa Laine

Hallituksen jäsen

KTM

1969

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2020.

Keskeinen työkokemus:

Sampsa Laine on ollut Growroad Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013. Hän vastasi digitaalisten palvelujen kehittämisestä Nordean yritysasiakkaille kesästä 2017 tammikuuhun 2020 ja toimi Nordea Suomen pankkitoiminnan varatoimitusjohtaja ja pk-yritysliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2014–2017. Danske Bankissa Laine toimi instituutio- ja pankkiasiakkuuksien globaalina vetäjänä vuosina 2012–2013 ja Markets-toimintojen Suomen maajohtajana 2007–2011. Sivutoimisena yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003 saakka.

Keskeiset luottamustehtävät:

Sampsa Laine on toiminut hallituksen puheenjohtajana Fundu Platform Oy:ssä vuodesta 2020 ja hallituksen jäsenenä Privanet Group Oyj:ssä vuodesta 2020.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista:

Kyllä

Osakeomistukset:

12 000

 

Hallituksen jäsen

Elina Tourunen

Elina Tourunen

Hallituksen jäsen

KTM, CFA

1980

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Keskeinen työkokemus:

Elina Tourunen on toiminut sijoitusjohtajana eQ Varainhoito Oy:n Private Equity – tiimissä vuodesta 2020 lähtien. Vuosina 2015-2020 hän työskenteli Euroopan Investointirahaston EIF:n palveluksessa Luxemburgissa, jossa hän toimi senior salkunhoitajana private equity –tiimissä. Aiemmin hän on toiminut yritysrahoitusjohtajana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterassa ja sitä ennen managerina EY:n transaktiotiimissä.

Keskeiset luottamustehtävät:

Elina Tourunen on toiminut hallituksen jäsenenä Tornator Oyj:ssa vuosina 2012-2015 ja Futurice Oy:ssa vuosina 2012-2014. Hän on lisäksi toiminut useassa hallituksessa äänettömänä tarkkailijana ml. Hydroline Oy ja Staffpoint Oy.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista:

Kyllä

Osakeomistukset:

0

Ota yhteyttä

Myynti

040 922 8800