fbpx

Markkinat

Suurin osa Talenomin toiminnasta sijoittuu Suomeen, missä tilitoimistomarkkinan koko vuonna 2019 oli 1 148 miljoonaa euroa (lähde: Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto).

Tilitoimistomarkkina Suomessa on kasvanut lähes joka vuosi vuodesta 2001 lähtien finanssikriisistä ja Suomen BKT:n ajoittaisesta supistumisesta huolimatta. Tilitoimistopalveluiden markkina on defensiivinen johtuen yhtiöiden regulatiivisesta tarpeesta järjestää kirjanpito. Tilitoimistomarkkinan keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu aikavälillä 2001–2018 on ollut noin 5,1 prosenttia (lähde: Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto). Talenom näkee toimialan kasvun johtuneen hintojen noususta, käsiteltävien tositteiden määrän lisääntymisestä sekä tavanomaista palvelua täydentävien lisäpalveluiden myynnin kasvusta.

Suomalaisista pk-yrityksistä 90 prosenttia käyttää alan palveluita. Myös suuremmissa yrityksissä ja julkishallinnossa odotetaan taloushallinnon toimintojen ulkoistustrendin kasvavan.

Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut. Vuonna 2019 alalla oli 4 105 yritystä ja keskimääräinen yrityksen koko oli 3 työntekijää (Lähde: Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, työntekijämäärä laskettu jakamalla henkilöstön kokonaismäärä yhtiöiden kokonaismäärällä). Tilitoimistomarkkinoilla toimii paljon yhden hengen toimistoja ja sivutoimena alalla toimivia toimistoja. Alalle pääsyn esteet ovat matalia, sillä tilitoimistopalvelut eivät ole luvanvaraisia. Markkinan tarjoamat skaalaedut ovat kuitenkin huomattavia muun muassa IT-järjestelmissä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä toiminnan järjestämisessä.

Markkinan konsolidoitumistrendin odotetaan jatkuvan, kun suuri määrä yrittäjiä lähestyy eläkeikää ja suuret toimijat kasvavat valtaamalla markkinaosuuksia pieniltä ja keskisuurilta toimijoilta. Toimijoiden keskimääräisestä pienestä koosta ja yrittäjien korkeasta keski-iästä johtuen uudistushalukkuus toimialalla on vähäinen.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500