fbpx

Palkka- ja palkkioselvitys

Talenom Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

 

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen  osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkina-lainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500