Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Talenom Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

 

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

 

Hallinnointikoodin lisäksi Talenom Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen  osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkina-lainsäädäntöä ja muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Talenom Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016

Ota yhteyttä

Myynti

040 922 8800