fbpx

Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi

Osakkeet

Osuus (%)

Muutos 1kk

Tahkola Harri

8 725 890

20.26 %

Tahkola Markus

5 065 824

11.76 %

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ), Helsingin sivukonttori (Hallintarekisteröity)

4 376 862

10.16 %

- 73 227

Nordea Bank Ab (Publ), Suomen sivuliike (Hallintarekisteröity)

4 180 509

9.71 %

+ 116 107

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

2 202 436

5.11 %

SR Danske Invest Suomi Osake

1 897 512

4.41 %

Conficap

1 850 000

4.30 %

Sijoitusrahasto Evli Suomi PIenyhtiöt

1 588 080

3.69 %

Föreningen Konstsamfundet r.f

780 000

1.81 %

Siuruainen Mikko

694 716

1.61 %

SEB Finland Small Cap

627 000

1.46 %

+ 5 000

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap

615 000

1.43 %

SR Danske Invest Suomen pienyhtiöt

540 000

1.25 %

Huhtala Otto-Pekka

422 160

0.98 %

Kirkon eläkerahasto

420 000

0.98 %

Muut

8 771 537

21.08 %

Yhteensä

42 757 526

100 %

Suurimmat osakkeenomistajat -taulukon tiedot on päivitetty 31.07.2020. Tietoja päivitetään kahden viikon välein.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500