Suurimmat osakkeenomistajat

Nimi

Osakkeet

Osuus (%)

Muutos 1kk

Tahkola Harri

8 120 015

18.58 %

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ), Helsingin sivukonttori (Hallintarekisteröity)

7 625 711

17.45 %

+262 665

Tahkola Markus

4 815 824

11.02 %

Nordea Bank Ab (Publ), Suomen sivuliike (Hallintarekisteröity)

3 157 495

7.23 %

- 223 803

SR Danske Invest Suomi Osake

2 030 000

4.65 %

- 35 000

Conficap

1 850 000

4.23 %

Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt

1 695 000

3.88 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

1 645 517

3.77 %

Föreningen Konstsamfundet r.f

780 000

1.78 %

Siuruainen Mikko

624 716

1.43 %

SEB Finland Small Cap

570 000

1.30 %

Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap

515 515

1.18 %

Huhtala Otto-Pekka

387 160

0.89 %

Kirkon eläkerahasto

370 000

0.85 %

Mandatum henkivakutuusosakeyhtiö

316 346

0.72 %

+ 80 264

Muut

9 164 634

21.77 %

Yhteensä

43 351 587

100 %

Suurimmat osakkeenomistajat -taulukon tiedot on päivitetty 15.7.2021. Tietoja päivitetään kahden viikon välein.

Ota yhteyttä

Myynti

040 922 8800