fbpx

Talenomin kasvustrategia

Talenom on voimakkaassa kasvun vaiheessa rakennemuutoksen edessä olevalla toimialalla. Markkinoiden pirstaleisuus ja vanhakantaisuus ovat avanneet ja tulevat edelleen avaamaan meille merkittäviä uusia orgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Kasvun ajureina toimivat voimakas digitalisaatio ja sähköistyminen, niin kirjanpitoaineiston kuin tiedonsiirronkin osalta. Myös tilitoimistoyrittäjien eläköityminen tulee muokkaamaan toimialaa.

 

Kirjanpidon perusrutiinien lisäksi Talenom panostaa merkittävästi asiakkaille tuotettuun henkilökohtaiseen palveluun ja neuvontaan. Talenomilla on vahvoja kilpailuetuja, kuten palvelutarjooman skaalaedut, palvelukeskusmalli, oma sähköinen taloushallinnon järjestelmä, automaation tuoma sisäinen tehokkuus, huolenpitopalvelut, muut lisäarvopalvelut sekä laaja-alaiset erikoisasiantuntijapalvelut.

 

Talenomin tavoitteena on orgaanisen kasvun jatkaminen sekä palvelutuotannon prosessien kehittäminen. Orgaanista kasvua jatketaan panostamalla edelleen voimakkaasti uusasiakashankintaan sekä oman myynnin että franchising-toimintamallin avulla. Yhtiö pyrkii kehittämään ja tehostamaan sen palvelutuotannon prosesseja etenkin automaatioasteen nostamisella sekä läpimenoaikojen lyhentämisellä. Yhtiö pyrkii lisäksi sähköisen asioinnin määrän lisäämiseen sekä yhtiön järjestelmien käyttöönottoprosessien yksinkertaistamiseen ja helpottamiseen.

 

Talenom avaa kasvun tueksi myös uusia, toimialarajoja ylittäviä hallinto- ja tukipalveluita. Näillä ratkaisuilla yrittäjällä on enemmän aikaa oman ydinosaamisensa hyödyntämiseen. Talenom tulee olemaan vahvasti yrittäjän tukena digitalisaatiomurroksen ulottamisessa pk-yrittäjän arkeen.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500