fbpx

Talenomin liiketoimintamalli

Talenom on yhdistänyt henkilökohtaisen palvelun automatisoituihin taloushallinnon prosesseihin. Kaiken tekemisen lähtökohtana on asiakkaiden menestyksen tukeminen. Talenom tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja ja muita asiakkaiden liiketoimintaa tukevia juridiikkaan, verotukseen sekä talouteen liittyviä neuvonantopalveluita. Talenomilla on oma vahva ohjelmistokehitysyksikkö ja se tarjoaa asiakkailleen myös edistyksellisiä sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Toimintamallin tehokkuutta osoittavat alan keskiarvoa huomattavasti lyhyemmät tositteiden ja palkkalaskelmien käsittelyajat. Tämä merkitsee sitä, että asiakas saa henkilökohtaisen huolenpidon, välitilinpäätöstasoisen kuukausikirjanpidon sekä sähköisen taloushallinnon työkalut vastaavaan hintaan, kuin peruspalvelun yleisesti toimialalla.

TILITOIMISTOPALVELUT

Talenomin toimintamalli poikkeaa perinteisestä tilitoimistomallista siten, että talousprosessien ulkoistuspalveluiden palveluntuotanto on keskitetty pääosin yhtiön palvelukeskuksiin Ouluun ja Tampereelle, missä ulkoistuspalveluiden tuotantoprosessit ovat pitkälle automatisoidut. Talenomin kaikilla kotimaisilla tilitoimistoasiakkailla on mahdollisuus ottaa maksutta käyttöönsä taloushallinnon sähköinen työkalu Talenom Online sekä älypuhelinsovellus, jotka sekä helpottavat asiakkaan päivittäistä talouden hallintaa että toimivat tehokkaana rajapintana asiakkaan ja Talenomin välillä palveluntuotannossa.

Lue lisää

Talenom toimii pääosin Suomessa ja sen palvelutuotanto on keskitetty Talenomin palvelukeskuksiin Ouluun ja Tampereelle. Yhtiö on panostanut palvelukeskuksissa tehtävän työn automatisointiin, mikä yhtiön johdon käsityksen mukaan nostaa palveluntuotannon laatua ja tehokkuutta. Työn automatisoinnissa keskeisenä työkaluna on Talenomin itse kehittämä ohjelmisto. Keväällä 2015 valmistuivat ensimmäiset kokonaan automaattisesti laaditut asiakkaiden kuukausikirjanpidot. Toimintamallin tehokkuutta osoittavat alan keskiarvoa huomattavasti lyhyemmät tositteiden ja palkkalaskelmien käsittelyajat.

Palvelutuotannon malli on kustannustehokas, mikä mahdollistaa selvästi laajemman palvelukokonaisuuden tarjoamisen. Tämä merkitsee sitä, että asiakas saa välitilinpäätöstasoisen kuukausikirjanpidon, sähköisen taloushallinnon työkalut sekä huolenpitopalvelut vastaavaan hintaan kuin peruspalvelun yleisesti toimialalla.

Talenom on lanseerannut Suomen tilitoimistomarkkinalle ainutlaatuisen franchising-mallin, jossa itsenäiset yrittäjät voivat hoitaa yrittäjäasiakkaita paikkakunnilla, joilla Talenomilla ei ole omaa toimipistettä. Franchising-mallissa varsinainen palvelutuotanto tapahtuu yhtiön omissa palveluyksiköissä.

Talenom Online on kaikille yhtiön asiakkaille tarjottava sähköinen taloushallinnon työkalu. Sen avulla on mahdollista esimerkiksi tulosraporttien lukeminen, ostolaskujen hyväksyntä ja maksaminen, myyntilaskujen käsittely, palkkatietojen ilmoittaminen sekä kirjanpitoaineiston katseleminen.

Talenom Online -palvelua käyttää aktiivisesti jo yli 10 000 henkilöä. Talenom Tietoväylä-palvelun avulla asiakkaan käyttämät omat laskutus- tai toiminnanohjausohjelmistot voidaan integroida Talenomin omiin järjestelmiin. Talenomin älypuhelinsovelluksen avulla asiakas voi toimittaa yhtiölle erilaista aineistoa, kuten kuitteja ja laskuja. Lisäksi Talenomilla on tarjota asiakkailleen kustannustehokas Business Intelligence -ratkaisu laajojen liiketoimintatietojen hallintaan ja tiedolla johtamiseen.

ASIANTUNTIJAYKSIKKÖ

Talenomin asiantuntijayksikkö tarjoaa laajasti juridiikkaan, verotukseen sekä talouteen liittyviä neuvonantopalveluita, joiden toteuttamisesta sovitaan aina erikseen. Juridisia palveluita ovat esimerkiksi yhtiölainsäädäntöön sekä sopimusjuridiikkaan liittyvät toimeksiannot, kuten yritysrakenteiden muutosten, sukupolvenvaihdosten sekä omistusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen.

Lue lisää

Verotukseen liittyvät toimeksiannot liittyvät useimmiten yritysten yleiseen verosuunnitteluun sekä erilaisiin yritysjärjestelyihin. Talouden neuvonantopalveluita ovat esimerkiksi yritysten taloushallinnon prosessien tai sisäisen laskennan arvioinnit ja niihin liittyvät kehitysprojektit, muutostilanteiden hallinta sekä ulkopuoliset talouspäällikköpalvelut.

MYYNTI JA PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

Talenomilla on erillinen myyntiorganisaatio, joka keskittyy uusien asiakkaiden hankintaan. Myyntiorganisaatio kontaktoi ja tapaa potentiaalisia uusia asiakkaita kartoittaakseen tarpeen Talenomin palveluille. Talenomin käyttöönotto-yksikkö huolehtii asiakkaan vaiheistetusta ja aikataulutetusta palveluiden ylösajosta.

 

DIGITAALISET PALVELUT

Yhtiön Digitaaliset palvelut -yksikkö tuottaa sekä yhtiön omien että asiakkaille tarjottavien ohjelmistojen jatkuvaa kehitystä sekä ylläpitoa. Yhtiön itse tuottamiin ohjelmistoihin kuuluvat oma sähköinen taloushallinnon työkalu (Talenom Online), sekä sitä tukeva älypuhelinsovellus (Talenom App). Lisäksi yksikkö on rakentanut valmiita rajapintoja muihin taloushallinnon ohjelmistoihin (Talenom Tietoväylä) ja tuotteistanut Talenomin Business Intelligence -palvelun tiedolla johtamiseen. Yhtiön strategian mukaisesti yksikkö tuottaa myös uudistettuja prosesseja, joilla tähdätään tehokkaaseen, läpinäkyvään sekä laajassa mittakaavassa digitaaliseen toimintatapaan. Yksikön vastuulla on myös yhtiön teknologiset suuntaukset, digitaaliset innovaatiot, ohjelmistorobotiikka, tietojärjestelmien rajapinnat sekä palveluiden tuottamisen tuki.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500