Toimialan kasvun ajurit

MEGATRENDIT JA LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET TUKEVAT KASVUSTRATEGIAMME TOTEUTTAMISTA

Tilitoimisto- ja pankkialan digitalisaatiomurros mahdollistaa edelläkävijälle palveluiden tuottamisen sekä jakelun entistä tehokkaammin ja asiakasystävällisemmin.


Alustatalous muuttaa työelämää
, jossa yrittäjyydestä tulee yhä useammalle ihmiselle tapa työllistää itsensä ja näin ollen kysyntä taloushallintopalveluille kasvaa.

 

Uuden, huhtikuussa 2020 voimaan tulleen verkkolaskudirektiivin myötä elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada toiselta yritykseltä sähköinen lasku.

 

Maksupalveludirektiivi PSD2 velvoittaa pankkirajapintojen avaamiseen koko EU:n alueella, mikä mahdollistaa pankkipalvelujen liittämisen osaksi tilitoimiston palvelutarjontaa.

 

Basel-säännökset ovat kiristäneet muun muassa pankkien vakavaraisuusvaatimuksia, mikä on luonut tarpeen pk-yritysten uusille rahoituskanaville.

Ota yhteyttä

Myynti

040 922 8800