fbpx

Toimialan kasvun ajurit

Seuraavassa kuvataan yhtiön johdon näkemyksiä tilitoimistomarkkinoiden yleisistä trendeistä.

 

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTYMINEN

Tilitoimistomarkkinoihin vaikuttaa sekä asiakkaiden että tilitoimistoalan pyrkimys paperittomaan toimistoon. Kirjanpitoa pyritään järjestämään siten, ettei asiakkaan kuitteja ja tulosteita käsitellä paperisesti, vaan nämä liikkuvat sähköisessä muodossa asiakasyrityksen ja kirjanpitopalvelun järjestäjän välillä. Tämä vähentää asiakkaan tarvetta papereiden arkistointiin ja tehostaa keskittymistä asiakasyrityksen varsinaiseen liiketoimintaan.

 

Tilitoimistopalveluita ja etenkin kirjanpitoa automatisoidaan, jolloin rutiinityön siirtyminen koneiden tekemäksi vapauttaa asiantuntijoiden aikaa vaativimpiin työvaiheisiin. Taloushallinnon sähköistyminen on lisäksi kytkenyt tilitoimistopalveluita ohjelmistoalaan, mikä lisää mahdollisuuksia tarjota asiakkaille laajempia kokonaisuuksia yhdeltä toimittajalta.

 

Yritystoiminnan tarve reaaliaikaiseen pääsyyn kirjanpitoon, taloushallinnon järjestelmiin ja lukuihin on kasvanut viimeaikaisen teknologisen kehityksen myötä. Tämä luo tilitoimistoille mahdollisuuden sisällyttää taloushallinnon ohjelmistoja palveluvalikoimaansa. Etenkin pilvipalvelut, digitalisaatio ja prosessiautomaatio muokkaavat tilitoimistomarkkinaa lähitulevaisuudessa. Sähköisten taloushallinnon palveluiden tarjoaminen edellyttää kuitenkin tietotaitoa ja investointeja, joihin pienillä tilitoimistoilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia.

 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tilitoimistomarkkinat polarisoituvat entisestään, jolloin erot pienten tilitoimistojen ja suurempien, monipuolisia palveluita tarjoavien toimistojen välillä kärjistyvät erityisesti sähköistymisen tuomien muutosten myötä.

 

KONSULTATIIVISEN TOIMINTATAVAN YLEISTYMINEN

Asiakkaat odottavat tilitoimistoilta monipuolisempaa, proaktiivisempaa ja yhtenäisempää palvelutarjontaa, jonka voidaan katsoa olevan lähempänä ulkoistettua talousosastoa. Rutiinityön automatisointi ja sähköistyminen mahdollistavat tilitoimistojen palvelutarjonnan laajentamisen konsultatiivisempaan suuntaan. Palvelutarjonnassa keskitytään yhä enemmän rutiinityön ohessa toimimaan asiakasyhtiön johdon tukena liiketoiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. Konsultatiivinen toimintatapa asettaa suurempia vaatimuksia tilitoimistojen henkilökunnan osaamiselle sekä osaamisen myynnille.

 

ERILLISTEN NEUVONANTOPALVELUIDEN LISÄÄNTYMINEN

Asiakkaiden toimintaympäristön monimutkaistuminen on synnyttänyt tarpeen asiantuntijapalveluille. Asiakastarpeiden kehittyminen ajaa tilitoimistoja laajentamaan palveluitaan muun muassa verotusneuvonnalla, lakineuvonnalla sekä omistusjärjestelyneuvonnalla. Tämä on osittain lisännyt kilpailua suurten tilintarkastustoimistojen kanssa muun muassa taloushallinnon konsultoinnin alueella. Tilintarkastustoimistot keskittyvät kuitenkin pääasiassa suurempiin asiakkaisiin, kun taas tilitoimistojen asiantuntijapalvelut ovat pääasiassa suunnattuja pk-yrityksille. Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen edellyttää tilitoimistoilta osaamista ja resursseja, joita pienillä tilitoimistoilla ei välttämättä ole.

Ota yhteyttä

Myynti

0207 525 500