Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

 

Toimitusjohtaja vastaa Talenomin juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että Yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja esittelee ja raportoi hallitukselle.

 

Toimitusjohtaja myös ohjaa ja valvoo Talenomin ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian toteutuksesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta.

 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 29.7.2019 lähtien Otto-Pekka Huhtala.

Ota yhteyttä

Myynti

040 922 8800