Rådgivningstjänster

Dagliga processer

Vardagen i ett etablerat företag är smidig och fungerande, men kanske har du tankar om framtiden eller så vill du kunna förutspå eventuella framtida risker. Våra experter stöttar dig i alla vardagens händelser och in i framtiden.

Som en partner i företagets vardag

När du har ett fungerande företag, är ekonomin stabil och saker rullar på som av sig själv. Kundkretsen är etablerad och ansvar tas för personalens välbefinnande. Företaget eftersträvar inte nödvändigtvis tillväxt och man vill inte kompromissa med lönsamheten. Kanske har du redan funderat över pensionsfrågor och generationsskifte. Det finns en oro över nya aktörer som etablerar sig på marknaden, men det finns villighet att ta lärdom av dem. Vår expert på rådgivningstjänster betjänar dig i alla frågor gällande företagsverksamhet, oavsett hur vardagliga de än är.

Värdering

Värdering i enlighet med företagets behov

Generationsskifte

En noggrann planering garanterar ett smidigt generationsskifte

Hantering av personrisker

Hantera personriskerna för att trygga kontinuiteten för ditt företags verksamhet

Lagstadgade dokument

Vi tar hänsyn till helheten i alla företagets dokument

Kontakta oss och be om en offert

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

Kontakta oss

"*" indicates required fields