Redovisningstjänster

för små och medelstora företag

Talenom erbjuder mångsidiga och heltäckande redovisningstjänster för små och medelstora företag. Bokföring, försäljningsfakturering, betalning av fakturor, löneräkning och personaltjänster – hos oss får du allt.

Full service

Det viktigaste vid ekonomisk förvaltning är att saker och ting görs korrekt och i tid. Din personliga ekonomistyrningsspecialist gör jobbet enkelt. Som Talenoms kund får du dessutom aktuell och tillförlitlig information om bokföringen som stöd för företagsstyrningen.

Talenoms tjänst för ekonomisk förvaltning inkluderar

En personlig ekonomiförvaltningsexpert

Bokföring är en av grunderna inom ekonomisk förvaltning. Talenoms bokföringsexpert ser till att bokföringen följer bestämmelser och förordningar. Vederbörande ser till att uppgifterna från delbokföringen överförs till huvudbokföringen, gör branschspecifika specialnoteringar och rapporterar resultatet på mellanbokslutsnivå varje månad.

Hanteringen av projektuppföljning ingår i den interna redovisningen. Vår ekonomistyrningsspecialist ansvarar också för kalkylering av specifika kostnadsställen.

I fullservicepaketet ingår upprättande av myndighetsmeddelanden. Detta innebär att Talenom sköter nödvändiga meddelanden och rapporter till myndigheter, såsom bokslutsuppgifter till handelsregistret samt meddelanden till Statistikcentralen. En ekonomistyrningsspecialist beräknar varje månad också momsbeloppet åt dig.

Sammanställningen av ett bokslut består av många olika skeden. En ekonomistyrningsspecialist fyller i bolagets skattedeklaration åt dig, upprättar mötesprotokoll och utför nödvändiga skatte- och aktieutdelningsberäkningar.

Löneberäkning och löneutbetalning är bland de viktigaste funktionerna i ett företag. För att vardagen ska kunna flyta på smidigt, är många beroende av att lönen utbetalas korrekt och i tid, så det finns all anledning att vara noggrann med löner. När en ekonomistyrningsspecialist sköter jobbet, kan du lita på att lönerna finns på kontona exakt när de ska.

 

Elektroniska tjänster

Talenom Online

 • Tar emot, godkänner och betalar inköpsfakturor
 • Sammanställning och sändning av försäljningsfakturor
 • Uppföljning av fordringar
 • Löneräkningsprogram för sammanställning och utbetalning av löner
 • Resultatuppföljning och branschjämförelse varje månad

Talenom App

 • Tar emot, godkänner och betalar inköpsfakturor
 • Sammanställer och skickar försäljningsfakturor
 • Följer upp fordringar
 • Levererar bokföringsmaterial
 • Sammanställning av reseräkningar

Talenom Link

 • Omfattande nätverk med samarbetspartner och integrationer till hundratals system

Övriga fördelar

 • Nöjdhetsgaranti, om du är missnöjd med första månaden får du pengarna tillbaka
 • Kundtjänst på vardagar kl. 6–21
 • För en tilläggsavgift får du bl.a. extra arbetskraft för rutiner inom ekonomisk förvaltning

Ladda ner broschyren

Ladda ner broschyren och läs mer om våra tjänster

Ladda ner brochyren