Rådgivningstjänster

Företagets tillväxtfas

Ett företags tillväxt erbjuder mängder av möjligheter, men förändringarna är många och man måste ha kännedom om och kunna hantera riskerna. Med hjälp av våra experter säkerställer du att din affärstillväxt är lönsam.

En hjälp under tillväxtfasen

Det är naturligt att det i något skede av företagets livscykel uppkommer ett behov av att utöka verksamheten. Även om det finns förutsättningar för tillväxt är det bra att se till att företagets ekonomi och rättsliga grund är i ordning innan nästa steg tas. För att kunna uppnå en lönsam tillväxt, rekommenderar vi att ni konsulterar en extern ekonomispecialist för att få en så heltäckande bild som möjligt. Tillväxten kommer också att leda till förändringar i företagets praktiska frågor, såsom beskattning, förändringar som orsakas av ökat personalantal eller nya utmaningar inom avtalshanteringen. Även kalkylerade prognoser blir allt viktigare. I Talenoms rådgivningstjänster erbjuder vi en samarbetspartner för företagets tillväxt, vi ser alltid företag ur ett brett perspektiv och ser till alla delområden som ingår i förändringen.

Tjänster:

Företags- omstrukturering

Olika företagsomstruktureringar som stöd för företagets tillväxt

Finansiering

Alternativ för finansiering av tillväxt

Ledning av ekonomi

Lönsam tillväxt genom ledning av ekonomi

Skatterådgivning

Företagstillväxtens skatteeffekter

Arbetsrättsliga frågor

Utökat personalantal och tillhörande ansvar

Företagets avtal

En korrekt avtalshantering är en del av företagets riskhantering

Kontakta oss och be om en offert

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

Kontakta oss

"*" indicates required fields