Nöden är uppfinningarnas moder

Blogg /
03.03.2022

Nu om någonsin väger värdet av en kunnig ekonomiförvaltningsexpert tungt. När en transportföretagare funderar på hur han eller hon ska lösa problem som orsakas av både Corona och det ständigt stigande bränslepriset, kan hjälpen finnas förvånansvärt nära. Ekonomiförvaltningsexperten vet hur det lönar sig att påbörja en återhämtning av en förlustbringande verksamhet. Det handlar förstås om vad företagaren själv kan påverka.

När tittade du senast igenom priset på ditt eget arbete? Om priset kan justeras lönar det sig att höja tim- eller kilometeravgiften. Om detta inte är möjligt kan man till exempel använda kostnadsställen för att följa upp körningar och rutter. På så sätt kan man identifiera olönsamma körrutter.

Att analysera de rörliga kostnaderna kan också vara till hjälp. Det lönar sig att jämföra priserna på bränsle, försäkringar, däck och underhåll och ibland också konkurrensutsätta dessa. Till exempel när det gäller försäkringspremier kan skillnaderna vara betydande. De olika försäkringsbolagens försäkringar och deras självrisker är olika, så jämförelsen dem emellan kanske inte är helt okomplicerad. Det enklaste är att själv definiera det egna företagets försäkringsbehov och begära offerter med samma innehåll från flera försäkringsbolag. Med detta kan du få hjälp av din egen ekonomiförvaltningsexpert, som kan konkurrensutsätta försäkringarna med hjälp av en professionell försäkringsmäklare som känner till transportbranschen.

 

 

Om du som transportföretagare planerar att investera i maskiner eller inventarier, kan din ekonomiförvaltningsexpert vid behov göra en kalkyl på om det är mer lönsamt att köpa en egen bil eller att ingå ett leasingavtal. Dessutom kan en beräkning mellan egen personal och hyrd arbetskraft öppna upp för nya lösningar.

Om företagets lönsamhet är svag är det en god idé att diskutera med ekonomiförvaltningsexperten hur man kan förbättra företagets solvens. Ett kapitallån eller en placering i fritt eget kapital (SVOP) bidrar till att öka mängden eget kapital. Båda påverkar bolagets möjlighet att dela ut dividend samt storleken på den lindrigare beskattade dividenden. Kontakta din ekonomiförvaltningsexpert för att diskutera ditt företags situation.

Förutom alla andra åtgärder är det också värt att tänka på kostnadsstödet. Ekonomiförvaltningsexperten kan kontrollera om ditt företag har rätt till stöd. Om kriterierna för stödet är uppfyllda, gör denna vid behov en ansökan åt dig.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

"*" indicates required fields