fbpx

Nya entreprenörer

En ny företagare ska arbeta systematiskt och lägga en hörnsten i taget. Talenoms lösningar hjälper nya företagare att komma igång utan överdrivna finansiella investeringar.

Aloittavat yritykset ikoni

Nya företagare

Vi stöttar nya entreprenörer från första början och hjälper dem att ta fram en affärsplan. Vi hjälper dem också att hitta den lämpligaste bolagsformen för dem. Vi tar fram alla etableringsdokument som krävs av relevanta myndigheter och ger råd om tillgängliga finansieringskällor och hur man väljer det bästa alternativet. Vi kan också delta i förvärvet av finansiering, till exempel hjälpa till vid låneförhandlingar med kreditinstitut.

Som en del av företagets etablering erbjuder vi
  • Råd om att välja rätt bolagsform och ta hänsyn till skatteaspekter och bedömning av bolagets rättsliga förpliktelser
  • Förberedelse av dokument för uppstart av företag
  • Ta hand om nödvändiga officiella anmälningar
  • Upprättande av avtal mellan aktieägare
  • Råd till entreprenören om praktiska åtgärder under processen
  • Etablering och implementering av en rätt dimensionerad ekonomisk förvaltning
Kontakta oss

SOM EN NY FÖRETAGARE BEHÖVER DU

SAMORDNAT OCH VÄLPLANERAT

EFFEKTIVA, AUTOMATISERADE PROCESSER

INFORMATION TILL LEDNINGEN

EGEN KONTAKTPERSON

EGEN KONTAKTPERSON SPECIALISERADE EXPERTGRUPPER

ELEKTRONISKA TJÄNSTER SOM ÄR LÄTTA ATT ANVÄNDA

SKICKA ETT MEDDELANDE TILL OSS

Försäljning

0207 525 500