Nytt år och nya skatteärenden för arbetsgivare

Blogg /
03.03.2022

I denna artikel har sammanställts de viktigaste frågorna för det nya året gällande löntagarnas beskattning: här presenteras en förnyelse som underlättar företagarens vardag samt en sammanfattning av förändringar i beskattningsvärdena för bilförmån och skattefria reseersättningar.

Vero API

Hittills har vi fått skattekorten för de anställda i februari direkt från Skatteförvaltningen. Ändringsskattekorten har dock blivit på löntagaren att lämna in samt att skattekortet även ska lämnas in till den nya arbetsgivaren vid byte av arbetsplats. Särskilt i början av året går Skatteförvaltningens servrar heta när löntagarna uppdaterar sina uppgifter och ansöker om ändringsskattekort för det nya året. Följaktligen lägger arbetsgivaren också mer tid än vanligt på att lämna över skattekorten till löneräknaren.

 

 

I och med den nya gränssnittstjänsten Vero API är detta arbetsskede nu borta från företagaren. Från och med februari 2022 ansöker vi om dina anställdas skattekort och ändringsskattekort, i samband med varje löneberäkning direkt från Skatteförvaltningen. 

Så här fungerar det:

  1. Löntagaren beställer sitt skattekort i MinSkatt som vanligt.
  2. Löneräknaren hämtar skattekortsinformationen via Vero API när löneberäkningen inleds

Du som arbetsgivare behöver alltså inte göra något annat från och med 1.2.2022 än att neka att ta emot skattekort från dina anställda. Om dina anställda ändå vill lämna in ett ändringsskattekort för januarilönen, förmedlar du det vidare till din löneräknare.

Beskattningsvärdet för tjänstebilar med låga utsläpp

Finns det tjänstebilar i ditt företag, eller har du övervägt att skaffa en? Beskattningsvärdet för hybrid- och gasbilar med låga utsläpp sänks med 85 euro per månad för åren 2022–2025. Rabatten känns såväl i löntagarens plånbok som i arbetsgivarens avgifter.

Skattefria ersättningar

Slutligen ännu några siffror – värdet på heldagstraktamente stiger år 2022 till 45 euro och kilometerersättningen till 0,46 euro per kilometer. Måltidsersättningen stiger till 11,25 euro.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

"*" indicates required fields