Samma regler för kärlek och bokföring

Blogg /
22.08.2022

Att jämföra ett företags ekonomi och ett parförhållande kräver lite fantasi, men det finns faktiskt gemensamma punkter. God kommunikation, ärlighet och öppenhet, framförhållning och en tydlig ansvarsfördelning räcker långt i båda.

 

Det lönar sig att regelbundet diskutera med bokföraren (och maken/makan). När kontakten finns är det lätt att förstå saker från båda hållen. Det kan bespara dig kostsamma misstag (och stora gräl). Det är bra att dela med sig av sina tankar, önskemål och i synnerhet sina planer i god tid. Om du till exempel planerar att öppna ett nytt verksamhetsställe kan vi gå igenom marginalerna vid det nuvarande verksamhetsstället och tillsammans planera vilken typ av kostnadsstruktur som kommer att göra driften av det nya verksamhetsstället lönsamt. Berätta modigt vilka siffror du följer och vilka saker som är viktiga för dig. Låt oss fundera på vilken typ av rapporter som skulle vara till största möjliga nytta för företagsledningen. Och om något känns oklart eller svårt, be för all del om hjälp. Saker och ting klarnar genom att fråga.

 

Det är också bra att prata om tidtabeller. Och när tidtabellerna tillsammans har gåtts igenom är det viktigt att hålla sig till de överenskomna tidsplanerna. Utdragna och spruckna tidtabeller påfrestar både i bokföringen och i parförhållandet.

 

 

Kom också ihåg att en tydlig ansvarsfördelning gör vardagen smidig. Man behöver inte slösa tid och energi på onödigt argumenterande när båda parter vet vem som ansvarar för vad. Om företaget har till exempel många restauranger är det viktigt att veta vilka som är kontakt- och ansvarspersoner för bokföringen. Verksamheten är då okomplicerad på båda sidor och arbetet löper smidigt.

 

Att leverera bokföringsmaterialet i sin helhet och i tid är en förutsättning för att både företagaren och bokföraren ska vara medveten om företagets situation. Rätt material garanterar att rapporterna är korrekta. Med hjälp av dem får företagaren månatligen, verklig information om hur det går för företaget, och bokföraren kan i sin tur tolka företagets finansiella siffror med tillräcklig noggrannhet. Ur kundens synvinkel kan små inköpskvitton från slumpmässiga inköpsresor tyckas vara en liten sak, men vi på bokföringsbyrån behöver också dem till bokföringen. Vi tänker alltid på kundens intresse och vill att han eller hon ska dra nytta av all moms. Vi frågar alltså alltid efter kvitton och fakturor, till lust och leda. Levererar du dem på eget initiativ blir det lättare för oss båda – inte heller bokföraren vill tjata.

 

Om du någon gång behöver något extra så finns det hjälp också för det. Rapporter till banken eller andra intressenter kan laddas ner från Talenom Online. Om du behöver mer exakta beräkningar, meddela oss så snart som möjligt. Vi hjälper naturligtvis till, men vi behöver lite tid för att göra beräkningarna.

 

Lycka till med företagandet (och kärlekslivet)!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

"*" indicates required fields