Sommaren kommer, du är väl redo?

Blogg /
06.06.2022

Sommaren och semestersäsongen närmar sig och därför är det nu ett bra tillfälle att återigen se över bestämmelserna relaterade till semester och frågor som gäller rekrytering av sommarvikarier.

På sommaren behövs ofta extra händer som hjälper till och vikarierar under semestrarna och till företaget anställs sommararbetare för att ersätta fast anställda. Ingåendet av ett anställningsavtal är av yttersta vikt. Bra anställningsavtalsmallar finns till exempel på olika fackförbunds hemsidor. I den färdiga mallen kan du se allt det viktigaste som är bra att avtala om. Att inte få med allt i kontraktet kan orsaka utmaningar senare. Till exempel ska prövotiden vara överenskommen i anställningsavtalet, det finns inte automatiskt i alla anställdas villkor.

Innan man kommer överens om tidpunkterna för sommarsemestrarna är det en bra idé att kontrollera hur många semesterdagar varje anställd har. När den övergripande bilden av antalet semesterdagar väl är känd är det lättare att planera datumen för sommarsemestrarna och att överväga användningen av eventuella sommararbetare.

Antalet intjänade semesterdagar bestäms enligt semesterlagen och kollektivavtalet. Om arbetstagarens anställningsförhållande har pågått minst ett år fram till slutet av mars, får arbetstagaren 2,5 dagar semester för varje fullständig kvalifikationsmånad. Om anställningsförhållandet har pågått i mindre än ett år, ackumuleras 2 semesterdagar för varje kvalifikationsmånad. Inkommande sommar hålls semestrar som intjänats under perioden 1.4.2021-31.3.2022. Som sommarsemesterdagar räknas 24 dagar från de ackumulerade semesterdagarna. Kom ihåg att lördagar räknas som semesterdagar. Det kan finnas modeller som avviker från detta i kollektivavtalet, så gå igenom kollektivavtalet till exempel på grund av extra semesterdagar.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren möjlighet att framföra önskemål om tidpunkten för ledigheten och om möjligt förverkliga den. Regeln för att hålla semester är att 12 dagars ledighet ska vara oavbruten. För den del som överskrider denna tid kan man komma överens om att hålla i delar. Slutgiltiga datumet för semestern ska meddelas arbetstagaren så tidigt som möjligt, dock senast en månad före ledighetens början.

Vissa företag kan ställas inför situationen, där det för första gången är nödvändigt att anställa en arbetstagare, för att hålla i gång arbetet under sommaren. När det blir aktuellt att anställa en ny medarbetare för första gången, kom ihåg följande:

  • anmälan till arbetsgivarregistret
  • ta reda på vilket kollektivavtal som är lämpligt
  • botten för arbetsavtal
  • avtal om löneberäkning
  • företagshälsovård
  • ifyllande av arbetsavtalet
  • försäkringar

Arbetsgivarens lagstadgade försäkringar är arbetspensionsförsäkring, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt grupplivförsäkring. Kom därför ihåg att skaffa dessa och lämna in nödvändiga anmälningar till rätta ställen. De lagstadgade försäkringarna kan du, om du så önskar, komplettera med frivilliga försäkringar.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med frågor som rör anställning av en ny medarbetare.

För att den kommande sommaren ska fungera smidigt är det viktigt att stanna upp och fundera på förra sommaren; var lyckades vi, var finns det utrymme för utveckling, vad vill vi ta med oss från förra sommaren till detta år, vad glömde vi att planera? När dessa saker har gåtts igenom är det fortfarande viktigt att skriva ner alla riskfaktorer som kommer i åtanke: ”Tänk om?”

När man även har planerat för dessa ”tänk om” situationer kommer nog sommaren att gå riktigt bra. Det är trevligt för alla att vara på semester, vikarierna har tydliga anvisningar och det är lätt för arbetstagarna att återvända från semestern. Om något överraskande händer kan du gå tillbaka till planen som gjordes upp i våras och agera efter den.

En avkopplande semester till alla!

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

"*" indicates required fields