Ta en närmare titt på våra tjänster så kommer du att upptäcka att allvarliga ekonomiska problem kan omvandlas till effektiv ekonomisk förvaltning.

Bokföring

Inom bokföringen är de viktigaste faktorerna noggrannhet och rätt timing. Förutom att uppfylla rättsliga krav är det också praktiskt om bokföringen ger aktuell och tillförlitlig information som hjälper ledningen i beslutsfattandet. För Talenoms kunder är detta möjligt.

TJÄNSTENS CENTRALA EGENSKAPER

Upprättande av räkenskaper

 • överföring av dotterbolagens konton till huvudboken
 • upprättande av räkenskaper på det sätt som föreskrivs i redovisningslagen
 • registrering av branschspecifika specialposter

Ledningens redovisning

 • kostnadsställeredovisning
 • projektuppföljning

Officiella rapporter och anmälningar

 • beräkning av månatlig moms
 • nödvändiga officiella anmälningar och rapporter

Bokslut

 • upprättande av bokslut
 • beredning av företagets skattedeklaration
 • utarbetande av mötesprotokoll
 • nödvändiga skatte- och utdelningsberäkningar

Kontakta oss

Header-kuva

ATT VARA KUND HOS TALENOM ÄR EN NYCKEL TILL FRAMGÅNG:

 

EGEN KONTAKTPERSON

EFFEKTIVA, AUTOMATISERADE PROCESSER

INFORMATION TILL LEDNINGEN

SAMORDNAT OCH VÄLPLANERAT

SPECIALISERADE EXPERTGRUPPER

Elektroniska tjänster som är lätta att använda

 

Skicka ett meddelande till oss

Kontakta