Rådgivningstjänster

Utmanande situationer

Utmanande situationer är en del av företagandet. Du behöver emellertid inte bära bördan själv, vänd dig istället till experterna för hjälp. Tillsammans kartlägger vi situationen, dess orsaker och strävar efter att hitta en lämplig lösning på utmaningarna.

Stöd i speciella situationer

I företagets livscykel ingår även olika utmaningar. Konkurrensen är tuff och företagandets glädje har förvandlats till oro. Saker och ting fungerar inte riktigt – var gick det fel egentligen? Vilka möjligheter finns fortfarande kvar? Borde företaget säljas? Kan vi ens få kapitallånen tillbaka? Även familjens tillgångar och framtiden för en eventuell avkomma oroar. Det är en bra idé att gå igenom dessa utmanande frågor med en expert som kan ge svar baserat på analytisk reflektion, eller åtminstone en tydlig översikt över de alternativ som finns till hands.

Anställnings- avtalsfrågor

Personalhantering i utmanande situationer

Finansiering

Finansieringsalternativ för ett företag i kris

Ledning av ekonomi

Hantera utmaningar genom ledning av ekonomi

Företagssanering

Hjälp vid omorganiseringar i företagsverksamheten

Konkurs

Vi hjälper dig att slutföra konkursen

Likvidation

En kontrollerad avveckling av företagsverksamheten

Kontakta oss och be om en offert

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig

Kontakta oss

"*" indicates required fields