Redovisningstjänster

Företagare inom vårdbranschen

Talenom Vård har skapats för dig. Vi känner till din bransch, vi talar samma språk som dig och vi gör pappersarbetet åt dig.

Teamet känner till vårdbranschens vardag

Personaldimensionering, patientuppgifter, tillståndsärenden och liniment. Inom vårdbranschen måste du känna till och veta allt möjligt. Som tur är behöver du inte grubbla över saker ensam – Talenoms ekonomistyrningsspecialister hjälper dig. I Talenoms vårdbranschteam finns specialkompetens inom just den här branschen. Det är enkelt att hantera saker med en bokföringsbyrå, när det finns kunskap om den egna branschens vardag och språkbruk.

Diarium logo
Eira logo
Kartanonväki logo
Finla työterveys

Sjukhus- och läkartjänster

Funderar du över vilken typ av tjänster som är de mest lönsamma? Och hur fördelas Fpa-beslut jämnt över olika månader, hur förvaltas kapital bäst eller på vilket sätt optimeras en läkares beskattning? Fråga oss, vi ger dig råd.

Terapitjänster

Vet du vilka terapitjänster som är momspliktiga och vilka som inte är det? Huvudbry kan också orsakas av skiftplanering samt beräkning och utbetalning av sammanställningar för egenföretagare. Talenom Vård hjälper gärna till.

Hemvårdstjänster

Produktiviteten gällande hemvård utgörs av exempelvis en bra arbetsskiftstavla, optimering av rutter och smidiga kundbesök. Det är emellertid viktigt att inte glömma bort det mänskliga mötet och att lyssna in den andre. En specificerad lönsamhetsuppföljning underlättar ekvationen.

Dag-, vård- och familjehem

I upphandlingarna måste hänsyn tas till jämlikheten hos de boende i familjehemmet. Det är lämpligt att beräkna det optimala antalet boende enligt kostnadsstrukturen. Och hur skulle du kunna säkerställa att momspliktiga verksamhetskostnader inte råkar hamna bland de icke-avdragsgilla? Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Vi på Talenom har upptäckt att företagare efterfrågar tre saker; expertis, kundservice och automatik. Vi har också noterat att endast grundnivån inte räcker till.

Yrkeskompetens innebär att kunna ekonomi och beskattning inom vårdbranschen, men även att kunna branschens affärsverksamhet. När det gäller kundservice förväntas vi utöver att hälsa vänligt, även ge tydliga råd i knepiga frågor. Det räcker inte med endast en automatisk telefonsvarare som automatisering, utan det gäller att omvandla de administrativa processerna inom vårdbranschen så att de blir kostnadseffektiva.

Tillsammans med en bokföringsenhet som är specialiserad på branschen, lönehandläggare som känner till branschens kollektivavtal, branschexperter kunniga inom specialfrågor samt branschens bästa systempartner har vi sammanställt ett unikt paket för behoven hos finländska företagare inom vårdbranschen.

Kontakta oss

Företagare inom vårdbranschen, kontakta oss och be om en offert!

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

"*" indicates required fields